Hồi kư đặc biệt :
VỤ TỰ THIÊU CỦA H̉A THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC
Ḥa Thượng Thích Đức Nghiệp

Với mục đích nêu gương Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi của Phật giáo Việt Nam mà Ḥa thượng Thích Quảng Đức đă quên ḿnh v́ đạo, v́ dân, đồng thời ghi lại tất cả sự thật về vụ tự thiêu này để các Phật tử chúng ta, ở trong và ngoài nước, hiện tại và tương lai phải nghĩ ǵ, và làm ǵ cụ thể trên tiến tŕnh hoằng pháp, lợi sinh và góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới chung của Dân tộc và Đạo Pháp. Tôi viết hồi kư đặc biệt này với tư cách là chứng nhân Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam tại Sài G̣n, trong suốt cuộc vận động của Phật giáo năm 1963 đối với chính quyền Ngô Đ́nh Diệm.

Sở dĩ có công cuộc vận động này, là phát xuất từ chính sách kỳ thị tôn giáo và gia đ́nh trị của chế độ ông Diệm từ cuối năm 1954 đến cuối năm 1963, từ vĩ tuyến 17 tới Cà Mau Việt Nam. Lư do phong trào Phật Giáo Việt Nam năm 1963 được thành công rực rỡ, có một không hai, là v́ có chính nghĩa, đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân và phù hợp với xu thế tiến bộ, dân chủ và b́nh đẳng chung của toàn thế giới. Thêm vào đó, bấy giờ Phật giáo lại áp dụng phương pháp bất bạo động để giác ngộ cho đối phương. Nói chung, biến cố lịch sử 1963 xảy ra, được như sau và chỉ đặc biệt chú trọng riêng về vụ tự thiêu của Ḥa thượng Thích Quảng Đức.

Xuyên qua những dữ kiện lịch sử, th́ việc cố t́nh kỳ thị tôn giáo của chế độ ông Diệm đă tiềm phục từ lâu, cụ thể th́ từ 1957 tới 1963 qua những bản phúc tŕnh của Phật giáo Trung Việt. Đặc biệt vào lễ khánh thành nhà thờ Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị, trùng hợp với đại lễ Phật Đản hàng năm, từ ngày 8-4 đến 15-4 Âm lịch trên toàn quốc. Vào dịp lễ khánh thành này, ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn, Giám Mục Ngô Đ́nh Thục cùng đi dự lễ. Trên đường tới nhà thờ tại Quảng Trị, phải đi qua thành phố Huế, thấy trang hoàng cổng chào nhà thờ và cờ Phật giáo rợp trời, ông Diệm mới hỏi người tùy tùng và được trả lời : Đây là cờ Phật giáo. Do đó, ông Diệm liền hạ lệnh cho Quách Ṭng Đức, Đổng lư văn pḥng phủ Tổng Thống, cùng đi theo : "Hăy gởi gấp công điện, khắp nơi phải hạ cờ Phật giáo xuống !". Đó là nguyên nhân chính xảy ra cuộc tranh đấu Phật giáo chống chính quyền ông Diệm vào mùa Phật Đản, năm 1963.

Tiếp đến là vụ thảm sát các hàng Phật tử hồi 9 giờ tối, đêm ngày 15-4 ÂL (8-5-63) trước đài phát thanh Huế để nghe tin tức về đại lễ Phật Đản, do các công lực của chính quyền gây ra.

Kết quả là tám (8) Phật tử chết tại chỗ; và bốn Phật tử bị thương phải mang vào bệnh viện cấp cứu !

Sáng hôm sau, Ḥa thượng Hội Chủ, Thích Tịnh Khiết, Tổng Hội Phật giáo Việt Nam, khẩn cấp triệu tập một phiên họp bất thường, gồm các vị lănh đạo cao cấp Phật giáo, tại chùa Từ Đàm, Huế để t́m phương tiện đối phó với chính quyền và chính thức soạn thảo một bản Tuyên Ngôn gồm 5 điểm như sau để gởi tới Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm :

1. Yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa thu hồi vĩnh viễn công điện triệt hạ giáo kỳ Phật giáo.
2. Yêu cầu Phật giáo phải đ
ược hưởng một chế độ đặc biệt như các hội truyền giáo Thiên Chúa giáo đă được ghi trong đạo dụ số 10.
3. Yêu cầu chính phủ chấm dứt tŕnh trạng bắt bớ và khủng bố tín đồ Phật giáo.
4. Yêu cầu cho Tă
ng Ni Phật tử được tự do truyền đạo và hành đạo.
5. Yêu cầu chính phủ đ
ền bồi một cách xứng đáng cho những kẻ chết oan vô tội và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bù xứng đáng.

Đến ngày 10-5-1963, bản tuyên ngôn gồm năm nguyện vọng nêu trên đă được gởi đi khắp nước. Riêng tại Sài G̣n, đă được một sĩ quan Đại úy, người Phật tử, đích thân từ Huế mang vào chùa Ấn Quang và Xá Lợi đầy đủ bản Tuyên Ngôn nói trên cùng những h́nh ảnh về vụ thảm sát các Phật tử và chính quyền Huế.

Ngay sau đó, theo văn thơ chỉ thị của Ḥa thượng Thích Tịnh Khiết, đă thành lập Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam, gồm tất cả 11 tập đoàn giáo phái Phật giáo, dưới sự lănh đạo tối cao của Ḥa thượng Thích Tịnh Khiết, để trực tiếp gặp Tổng Thống Diệm hầu mong giải quyết đẹp đẽ mọi vấn đề giữa Phật giáo và chính phủ. Song, không đạt được bất cứ việc ǵ cho Phật giáo. Bởi vậy, Ủy Ban Liên Phái bắt buộc phải hành động theo phương pháp bất bạo động.

Ở Sài G̣n, hành động đầu tiên là cử Thầy Thích Thanh Minh ra Huế để kiểm tra mọi biến cố giữa Phật giáo và chính quyền hữu quan.

Tiếp theo Thượng tọa Thiện Minh ở ngoài Huế vào tường tŕnh mọi sự việc đă xảy ra.... Đồng thời cho mời cá nhân tôi đến chùa Ấn Quang dùng cơm trưa với Thượng tọa Tâm Châu và Thượng tọa Thiện Hoa. Sau bữa ăn, Thượng tọa Thiện Minh có mời tôi giữ chức Trưởng ban ngoại giao và điều hành mọi Phật sự trong Ủy Ban Liên Phái. Thêm ư kiến, Thượng tọa Thiện Hoa đề nghị tôi giữ chức Đại đức Tổng Tư Lệnh, c̣n Thượng tọa Tâm Châu, chủ tịch Ủy Ban Liên Phái, th́ hoàn toàn tán thành cả hai ư kiến của hai Thượng tọa Thiện Minh và Thiện Hoa. Biết rằng lúc đó tôi là Giám đốc Trường Trung Học Vạn Hạnh của Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam, đồng thời tôi là giáo sư Anh ngữ tại các trường Trung học Vạn Thắng, Nguyễn Công Trứ và Thăng Long tại Sài G̣n. Nghĩa là tôi chưa đi học tại Mỹ.

Bấy giờ, phải nói rằng : Ở Huế th́ có chùa Từ Đàm, Báo Quốc, Linh Quang và Diệu Đế; ở Sài G̣n, th́ có chùa Ấn Quang, Xá Lợi, Giác Minh và Từ Quang. Tất cả đều là trung tâm đầu năo để xuất phát những cuộc biểu t́nh, tuyệt thực, thuyết pháp và họp báo để đương đầu có hiệu quả đối với chính quyền. Đặc biệt, lúc đó, Sài G̣n là thủ đô của ông Diệm và các phái bộ ngoại giao cũng như các nhà báo quốc tế đều tập trung ở đây, dễ đương đầu có hiệu quả đối với chính quyền.

Ngày 21-5-1963, giáo lệnh của Ḥa thượng Tịnh Khiết ban bố khắp nơi, đều phải tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân Phật tử tại đài phát thanh Huế.

Tại Sài G̣n, chùa Ấn Quang vâng lệnh tổ chức rước linh từ chùa Ấn Quang tới Xá Lợi để làm lễ cầu siêu. Mặc dầu Phật giáo có báo tin trước cho chính quyền Sài G̣n biết, tối hôm trước, ông Quách Ṭng Đức, Đại diện Tổng Thống phủ; ông Nguyễn Phú Hải, Đô trưởng Sài G̣n Chợ Lớn và ông Quận Trưởng quận 5, đều đă có mặt tại chùa Ấn Quang để xin ngưng việc rước linh tới chùa Xá Lợi. Nhưng việc rước linh và diễn hành đầu tiên vẫn được tiến hành như đă dự định của Ủy Ban Liên Phái.

Vào 14 giờ, ngày 30-5-1963, đại lăo Ḥa thượng Thích Tịnh Khiết ở Huế đă ra chỉ thị cho các cấp Phật giáo phải tổ chức tuyệt thực đ̣i hỏi chính quyền thực thi năm nguyện vọng. Tại Sài G̣n, Ủy Ban Liên Phái chúng tôi tuân luyện tổ chức ngay một cuộc biểu t́nh tại Công trường Lam Sơn trước quốc hội, từ 12 giờ 5 phút tới 5 giờ chiều, rồi diễn hành, căng biểu ngữ, về tới chùa Xá Lợi tuyệt thực suốt 48 giờ. Dịp này có Ḥa thượng Thích Quảng Đức tham dự và Ngài có gởi một bức tâm thư xin tự thiêu lên Ủy Ban Liên Phái, để ngày 27-5-1963. Tuy nhiên, Ủy Ban Liên Phái bác bỏ nguyện vọng tự thiêu này.

Sau cuộc tuyệt thực đó, Ủy Ban Liên Phái lại tổ chức rước linh hàng tuần vào mỗi buổi sáng ngày chủ nhật, để luân phiên cầu siêu tại các chùa trong Sài G̣n; Chợ Lớn, Gia Định, là trụ sở chính của mỗi giáo phái trực thuộc Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam.

Thế nhưng, về phía chính quyền, ông Diệm vẫn cứ trơ trơ trước dư luận lên án gắt gao của nhân dân Việt Nam và thế giới. Độc ác và bất nhân hơn nữa là ông Diệm lại c̣n hạ lệnh bắt bớ thêm, phong tỏa thêm các chùa trên toàn quốc, thậm chí ông c̣n cho những thuộc quyền thẳng tay cắt đứt điện nước và tuyệt đường lương thực của các chùa chủ yếu.

Bởi vậy, vào 8 giờ tối ngày 10-6-1963, hai Thượng tọa Tâm Châu và Thiện Hoa có cho xe vào Ấn Quang, mời tôi (Thích Đức Nghiệp) ra Xá Lợi bàn Phật sự gấp. Khi tới Xá Lợi, tôi gặp hai vị Thượng tọa đang ngồi pḥng khách.

Thượng tọa Thiện Hoa nói là :

- Phật giáo ḿnh đương bị lâm nguy quá, nhất là tại Huế hiện nay....


Thượng tọa Tâm Châu nói theo :


- Ngày mai, buổi sáng chủ nhật, tới phiên tôi rước linh và cầu siêu tại chùa Phật Bửu Tự, do Ḥa thượng Thích Minh Trực tổ chức, tại đường Cao Thắng, Quận 3. Vậy Thầy về hỏi lại ư nguyện tự thiêu của Ḥa thượng Quảng Đ
ức, hiện đương tụng kinh Pháp Hoa tại Ấn Quang. Nếu Ḥa thượng đồng ư, th́ ngay sau khóa lễ ở Phật Bửu Tự, trên đường về Xá Lợi, Thầy t́m mọi cách có hiệu quả nhất, để Ḥa thượng Quảng Đức được tự nguyện tự thiêu, đồng thời để cứu nguy cho Phật giáo hiện nay.

Khi về, tôi gặp ngay Ḥa thượng Quảng Đức ở chùa Ấn Quang.

Sau khi tôi hỏi : - Ḥa thượng c̣n giữ nguyện tự thiêu như lá thơ Ḥa thượng đă gởi cho Liên Phái trước đây không ?

Ḥa thượng mừng rỡ trả lời : Tôi sẵn sàng tự thiêu để cúng dường Tam Bảo và để giác ngộ cho chính quyền mau mau thỏa măn năm nguyện của Phật giáo.

Tôi (Thích Đức Nghiệp) nói thêm :

- Vậy Ḥa thượng hăy đi nghĩ và sáng mai, con sẽ tổ chức cho Ḥa thượng tự thiêu cho Ḥa thượng được thành tựu viên măn.
Song Ḥa thượng nói thêm :

- Đại đức cho tôi được lễ tạ Phật và
Thượng tọa Thiện Hoa, tôi sẽ nói : Ngày mai tôi phải đi xa v́ Phật sự, đồng thời cho tôi viết một lá thơ gởi cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

Tôi trả lời đều được cả, nhưng tuyệt đối Ḥa thượng không nên để cho ai biết việc tự thiêu này. Sau đó, tôi đến pḥng Thượng tọa Thiện Hoa mới ở Xá Lợi về để xin ít tiền mua sắm xăng để thiêu và vải để viết biểu ngữ cho sáng ngày mai. Tiếp theo tôi gọi anh lái xe ô tô Austin của Phật tử Trần Quang Thuận gởi ở Ấn Quang và nhờ anh ta đi mua xăng và vải, đồng thời tôi nhờ anh ấy chở Ḥa thượng Quảng Đức đi dự lễ tại Phật Bửu Tự.

Kế đó, tôi họp ngay mấy Thầy lại để phân công vào việc sáng mai :

Thầy Chân Ngữ có trách nhiệm đổ hết xăng từ đầu tới chân Ḥa thượng Quảng Đức khi cùng ngồi trên xe Austin để đi tới ngă tư đường Phan Đ́nh Phùng và Lê Văn Duyệt trước ṭa Đại sứ Cao Mên.

Thầy Trí Minh phải ngồi cùng hàng ghế trước để bảo anh lái xe phải dừng lại ở ngă tư đường nói trên, rồi làm bộ chữa xe để Ḥa thượng bước xuống đường và ngồi tự thiêu.

Thầy Hồng Huệ giữ trật tự, Tăng Ni đi thành hai hàng và xe của Ḥa thượng từ từ đi ở giữa.

Tôi (Thích Đức Nghiệp) đi bên cạnh xe của Ḥa thượng. Khi xe ngừng lại Ḥa thượng bước xuống, tôi trao tay Ḥa thượng bao quẹt và bao diêm để Ḥa thượng tự bật lửa thiêu.

Bùng cháy ! Ngọn lửa ngất trời ! Không thể nào tả xiết nỗi bàng hoàng của tất cả Tăng Ni và những người đứng xung quanh ! Lệ rơi ! Tiếng khóc vang lên !

Lập tức, tôi yêu cầu hai mươi vị Tăng Ni ra nằm chặn ở bốn đầu đường để xe cứu hỏa không thể vào nơi thiêu của Ḥa thượng Quảng Đức. Biết rằng trong lúc tự thiêu này, có cả Simon Michaud, đại diện hăng thông tấn AFP của Pháp; Malcome Browne, đại diện AP của Mỹ và Neel Shihanm, đại diện UPI; đều chứng kiến tận mắt và xe của Đại tướng Hakins Mỹ cũng tới chỗ hỏa thiêu này.

Sau 30 phút, thi hài của Ḥa thượng Thích Quảng Đức được rước về chùa Xá Lợi trên một lá cờ Phật giáo. Tới cổng chùa ông Mai Thọ Truyền nằm lăn trên đất dưới thi hài của Ḥa thượng từ cổng tới cửa nhà giảng. Rồi những làn sóng người bốn phương tràn tới chùa Xá Lợi để kính viếng một Bồ tát đă thiêu thân. Đài phát thanh trong nước và khắp thế giới đều kính cẩn đưa tin tự thiêu này.

Thật vậy, tin này đă làm rung chuyển ḷng người trên khắp địa cầu, năm châu bốn biển, đă làm cho cả một chế độ gia đ́nh trị và kỳ thị tôn giáo của ông Diệm phải lung lay. V́ thế, ông Diệm đă thúc giục hai bên, Ủy Ban Liên Bộ và Ủy Ban Liên Phái, sớm ngồi hội nghị và cùng kư bản thông cáo chung.

Cũng chính nhờ công đức hy sinh cao cả của Ḥa thượng Quảng Đức mà ông Diệm ra lệnh phải giải tỏa tất cả các chùa, đồng thời dùng máy bay dân sự đặc biệt để đón Ḥa thượng Tịnh Khiết, Thượng tọa Mật Nguyện, Thượng tọa Trí Quang, Thượng tọa Thiện Minh, Thượng tọa Huyền Quang và Đại đức Thích Đức Tâm từ Huế vào Sài G̣n, để tiến hành gấp thủ tục và nhân sự cho phái đoàn Đại diện Ủy Ban Liên Phái, đi dự hội nghị cùng Ủy Ban Liên Bộ tại hội trường Diên Hồng, Sài G̣n, từ ngày 14 tới sáng ngày 16-6-1963. Kết quả hội nghị này là hai bên đă nhất trí đưa ra một bản thông báo chung, trong đó có chữ kư của Ḥa thượng Thích Tịnh Khiết và Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

Bởi vậy, danh sách của hai phái đoàn gồm những thành viên chính thức như sau :

I. Ủy Ban Liên Bộ của chính phủ gồm có :

1. Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ kiêm Bộ Trưởng kinh tế.
2. Ông Nguyễn Đ́nh Thuần, Bộ Trưởng quốc pḥng kiêm B. T. Phủ Tổng Thống.
3. Ông Bùi Văn Lương, Bộ Trưởng bộ nội vụ.

II. Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam gồm có :

1. Thượng tọa Thích Thiện Minh, Trưởng phái đoàn.
2. Thượng tọa Thích Tâm Châu, Ủy viên.
3. Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Ủy viên.
4. Thượng tọa Thích Huyền Quang, Thư kư.
5. Đại đức Thích Đức Nghiệp, Phụ tá thư kư.

Sự thật chính phủ ông Ngô Đ́nh Diệm kư thông cáo chung với Phật giáo, chỉ là một kế hoăn binh để tạm thời xoa dịu khí thế của Phật giáo đương lên, được mọi người trong nước và ngoài nước tích cực ủng hộ về mặt ảnh hưởng và công luận.

Chẳng những như vậy, mà sau đám hỏa táng thi hài của Ḥa thượng Quảng Đức tại An Dưỡng Địa lại có một hiện tượng phi thường, đó là trái tim bất tử của Ngài không cháy và vẫn tồn tại như một h́nh thể Bông Sen. Bên cạnh đó, ngày 7-7-1963, ông Nguyễn Tường Tam, nhà văn Nhất Linh trong Tự Lực Văn Đoàn, đă tự sát để noi gương vô úy và từ bi của Ḥa thượng Quảng Đức. Nhân vụ án này, cô Deepe đại diện tuần báo Newsweek tại Sài G̣n, đă viết một câu đầy ư nghĩa đă báo trước sự sụp đổ của chính phủ ông Diệm.

"Sau vụ tự thiêu của Ḥa thượng Quảng Đức, cái chết của Nhất Linh sẽ đóng thêm một cái đinh vào quan tài ông Tổng Thống Diệm (After the most venerable Quảng Đức 's self-immolation, Mr Nhat Linh 's suicide willdrive one more nail into President Diệm 's coffin)".

Và chính đám táng ông Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) đă rước tới cổng chùa Xá Lợi, rồi mang di ảnh và bát nhang của ông vào làm lễ Phật và xé khăn tang cho mấy chục ngàn người vào sáng ngày 3-7-1963, bất chấp sự có mặt của công an và cảnh sát ông Diệm. Tôi đứng ra điều đ́nh với ông Mai Thọ Truyền để tang gia và bạn bè, hiếu quyến được vào thấp hương và hành lễ thoải mái.

Về phía Phật giáo, chúng tôi đă kiên nhẫn trông chờ sự thực thi thông cáo chung của chính phủ. Trái lại, sự vi phạm và ngấm ngầm phá hoại thông cáo chung mỗi ngày thêm trầm trọng. V́ thế, Ḥa thượng Thích Tịnh Khiết đă công khai gởi một văn thơ tới ông Diệm chủ ư là, kể từ ngày 14-7-1963, Phật giáo sẽ tái phát cuộc vận động bằng phương pháp bất bạo động để chính phủ mau chóng thực hiện bản thông cáo chung mà hai bên đă kư sáng ngày 16-6-1963.

Tiếp theo, văn thơ tái phát động này, v́ chính quyền ông Diệm thiếu thiện chí, ngày 17-6-1963, chư Tăng thuộc Ủy Ban Liên Phái tại chùa Xá Lợi đă biểu t́nh trước tư dinh ông Frederic Nolting, Đại sứ Mỹ tại Sài G̣n, v́ ông này đă thiên vị ông Diệm, và tuyên bố với hăng UPI (United Press Intermnational) của Mỹ rằng:

"Ở Nam Việt Nam không có vấn đề kỳ thị tôn giáo và ngược đăi các Phật tử".

Chính v́ lời tuyên bố trên, nên ông Frederic Nolting đă bị ông Cabot Lodge thay làm Đại sứ Mỹ tại Sài G̣n vào ngày 22-8-1963.

Và tiếp đó, ngày 1-8-1963, Ḥa thượng Thích Tịnh Khiết, lănh đạo tối cao của Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam, đă chính thức gởi một văn thơ tới Tổng Thống Mỹ John F. Kennedy, để phàn nàn về lời tuyên bố trên của ông Đại sứ Mỹ Frederic Nolting là hoàn toàn không chính xác.

Cũng nhắm theo xu thế chung, là đ̣i hỏi chính quyền ông Diệm hăy thực thi nghiêm chỉnh bản thông cáo chung cùng buổi sáng 17-7-1963; tại chùa Giác Minh (hiện nay nằm trên đường Điện Biên Phủ); Thầy Quảng Độ đă tổ chức cuộc biểu t́nh gồm hàng ngàn Phật tử đi ra chùa Xá Lôi để thăm các vị lănh đạo Phật giáo đương tuyệt thực để yêu cầu chính phủ áp dụng thực tiễn bản thông cáo chung, trong khi Thầy Chánh Lạc lại hướng dẫn trên ba trăm Tăng Ni từ Xá Lợi ra trước chợ Bến Thành để đ̣i thực thi bản thông cáo chung. Dĩ nhiên hai cuộc biểu t́nh này đều bị đàn áp và bắt bớ, giam tù.

Ngày 23-7-1963, Sư bà Diệu Huệ, thân mẫu của nhà bác học Bửu Hội, cùng Sư bà Diệu Không tổ chức cuộc họp báo vào 8 giờ sáng tại chùa Xá Lợi và tuyên bố rằng :

- Nếu chính quyền Ngô Đ́nh Diệm không thực thi bản thông cáo chung, th́ Sư bà sẽ tự thiêu.

Cũng trong cuộc họp báo này, đại diện hăng Thông tấn Reuter hỏi tôi (Thích Đức Nghiệp) rằng :

- Đại đức nghĩ ǵ về thái độ của chính phủ đối với bản thông cáo chung ?

Tôi trả lời :

- Đó là nụ hôn của Judas (phản bội) đối với Chúa.

Tiếp đến David Halberstam, phóng viên của tờ New York Times anh ta hỏi:

- Ông quan niệm thế nào về lời tuyên bố của bà Ngô Đ́nh Nhu (Trần Lệ Xuân) rằng :

Mấy ông sư trẻ chích thuốc mê vào Ḥa thượng Quảng Đức, rồi nướng sống ông (barbercue) ấy ?".

Riêng tôi nhận thấy :

- Bà Ngô Đ́nh Nhu là hiện thân của Lady Macbet (âm mưu xúi chồng để giết vua anh). C̣n việc tự thiêu của Ḥa thượng Quảng Đức, xin anh Simon Michaud của hăng AFP và anh Malcome Browne của hăng AP vui ḷng trả lời giúp tôi, v́ việc tự thiêu này hai anh đều thấy tận mắt.

Sau đó hai nhà báo Pháp và Mỹ đều xác nhận là chính xác và thực tế, tuyệt đối không có vấn đề chích thuốc mê, rồi thui sống Ḥa thượng Quảng Đức. Tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt....

Tới đây, tôi phải nói thêm rằng :

"Chính nhờ ngọn lửa tự thiêu đầu tiên của Ḥa thượng Quảng Đức, đă vận động thêm sáu vụ tự thiêu khác của Tăng Ni trên toàn quốc, kể cả đầu tháng 8-63 tới cuối tháng 10-63, cộng với những cuộc biểu t́nh, tuyệt thực, đ́nh công, băi khóa của các giáo sư, sinh viên, học sinh và đồng bào Phật tử".

Thí dụ :

1. Ngày 4-8-63, tại đài Chiến sĩ, trước ṭa Tỉnh Trưởng Phan Thiết, Thầy Nguyên Hương đă tự thiêu.
2. Ngày 13-8-63, trong khuôn viên chùa Phước Duyên, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Thầy Thanh Tuệ đă thực hiện tự thiêu rất hào hùng và anh dũng.
3. Ngày 15-8-63, tại quận Ninh Ḥa gần tỉnh Nha Trang, Ni sư Diệu Quang, người đầu tiên trong Ni bộ, cũng tự thiêu để noi gương của Ḥa thượng Quảng Đức.
4. Ngày 16-8-63, tại chùa Từ Đàm Huế, Thượng tọa Tiêu Diê
u đă tự thiêu để cứu nguy Phật giáo và Dân tộc.
5. Ngày 5-10-63, trước chợ Bến Thành Sài G̣n, Thầy Quảng Hương từ Ban Mê Thuộc vào đây tự thiêu.
6. Ngày 27-10-63, trước nhà thờ Đức Bà Sài G̣n, Thầy Thiện Mỹ người sau cùng, đă tự thiêu trong khi phái đoàn Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Sài G̣n và trước năm ngày khi có cuộc đảo chính, 1-11-63.

Đối lại, chính quyền ông Diệm đă dùng những thủ đoạn thâm độc để triệt hạ Phật giáo. Thí dụ : "Dùng gậy ông đập lưng ông" như cho thành lập hai tổ chức giáo gian với danh nghĩa :

1. Tổng hội Phật giáo Cổ Sơn Môn Việt Nam.
2. Ủy ban Liên hiệp Phật giáo thuần túy Việt Nam đ
ể đánh lừa dư luận quốc nội và quốc tế. Hơn thế nữa, ông Diệm c̣n cho áp dụng "Kế hoạch nước lũ" và biểu t́nh của thương phế binh nhằm phá hoại ngầm uy tín các vị lănh đạo Phật giáo đối với quần chúng đương nhiệt t́nh ủng hộ Phật giáo.

Và cuối cùng, ông Diệm đă cho lệnh bố ráp các chùa và bắt giam tất cả Tăng Ni trên toàn quốc kể cả các vị lănh đạo Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam tại chùa Xá Lợi Sài G̣n vào đêm 20-8-63. Tuy vậy, vào 17 giờ cùng ngày, David Halberstam, kư giả báo New York Times đă đích thân lái xe riêng tới chùa Xá Lợi và cấp báo rằng :

- Đêm nay (20-8-63) ông Diệm sẽ cho quân lính và cảnh sát đặc biệt vào khám chùa và bắt các Tăng Ni đấy. Vậy ông (Thích Đức Nghiệp) có muốn t?ạn th́ đi ngay với tôi.

Tôi nói :

- Làm ơn chờ tôi 10 phút để hỏi ư kiến mấy vị lănh đạo xem sao !

Tôi liền gặp các vị Thượng tọa Tâm Châu, Trí Quang và Thiện Minh hiện cùng ở trong chùa Xá Lợi. Các vị đều cương quyết trả lời : "Không đi đâu hết, cứ ở đây, sống chết cùng Tăng Ni và các Phật tử".

Ngay sau đó, tôi đi ra gặp lại anh nhà báo nước ngoài :

- Xin cảm ơn anh. Tôi không đi.

Thế rồi, đúng 12 giờ 5 phút đêm 20-8-1963, sự việc khám chùa Xá Lợi và bắt tất cả Tăng Ni về trại giam của công lực ông Diệm xảy ra đúng như lời nhà báo Mỹ đă nói. Duy chỉ có hai Tăng Sĩ là trốn thoát sang sở USOM bên cạnh chùa Xá Lợi và sau đó riêng Thượng tọa Trí Quang xin t?ạn tại ṭa Đại sứ Mỹ. C̣n chúng tôi Ủy Ban Liên Phái th́ bị đưa về trại giam của Đại tá Lê Quang Tung, trên đường nằm giữa tổng tham mưu quân đội và phi cảng Tân Sơn Nhất.

V́ thế sau đó ba ngày, Đại sứ Mỹ ông Cabot Lodge đă sang Sài G̣n thay thế ông Frederic Nolting và tại New York một khối quốc gia gồm 16 nước mà đứng đầu là ông Đại sứ Ceylan (Srilanka), Tích Lan tại Liên Hiệp Quốc, đă ra công bố, lên án : Tại Nam Việt Nam đă vi phạm nhân quyền của Phật giáo. Lúc đó, Thượng tọa Nhất Hạnh đang dạy học tại Đại học Columbia, New York, sau khi Thượng tọa đă học ở Đại học Princeton, New Jersey và tốt nghiệp ở Đại học Columbia về ngành triết học. Nghĩa là, Thượng tọa cũng ngồi tuyệt thực một tuần lễ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và tích cực vận động Liên Hiệp Quốc công cử một phái đoàn sang điều tra tại Sài G̣n, Nam Việt Nam. Kết quả Liên Hiệp Quốc đă cử một phái đoàn gồm bảy người tới Sài G̣n 12 giờ 30 phút giữa đêm ngày 24-10-1963 và trở về New York vào 6 giờ chiều, ngày 3-11-1963, sau khi có cuộc đảo chính ông Diệm, theo tài liệu bản phúc tŕnh của phái đoàn Liên Hiệp Quốc điều tra sự việc tại Nam Việt Nam (Report of United Nations Fact Finding Mission of South VietNam) trang 8 và 21.

Biết rằng : Trước và trong thời gian phái đoàn Liên Hiệp Quốc làm việc tại Sài G̣n, Thầy Thích Thanh Nhân (Thích Minh Thông
) đă bí mật hoạt động ráo riết cùng quư vị Tăng Ni, sinh viên và Phật tử tổ chức biểu t́nh và hai vụ tự thiêu, như :

- Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 5-10-1963, Thầy Thanh Nhân đă bố trí an toàn và tổ chức chu đáo cho Đại đức Quảng Hương tự thiêu tại chợ Bến Thành Sài G̣n.

- Vào sáng ngày 27-10-1963, Thầy Thanh Nhân tổ chức thành công cho Đại đức Thiện Mỹ tự thiêu trước nhà thờ Đức Bà Sài G̣n, trong khi đó có bốn người của phái đoàn Liên Hiệp Quốc cũng chứng kiến.

Trước ngày đảo chánh, phái đoàn Liên Hiệp Quốc đă gặp riêng Đức Hội Chủ Tịnh Khiết tại chùa Ấn Quang, ngày 27-10-1963 và vào trại giam của Đại tá Lê Quang Tung, ngày 30-10-1963 đến 31-10-1963 và sáng ngày 1-11-1963 để phỏng vấn Ḥa thượng Trí Thủ, Thượng tọa Quảng Liên, Thượng tọa Tâm Giác, Thượng tọa Tâm Châu, Đại đức Thích Đức Nghiệp, Thượng tọa Thiện Minh và ông Mai Thọ Truyền.

Sau đó, phái đoàn Liên Hiệp Quốc về khách sạn. Đúng 1 giờ chiều, ngày 1-11-1963, tiếng súng Cách mạng quân đội bắt đầu nổ, chấm dứt chế độ và mạng sống của ông Diệm, ông Nhu.

- 8 giờ sáng, ngày 2-11-1963, tất cả quư vị lănh đạo Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo Việt Nam và tôi được thả.

Source: http://www.quangduc.com

Trở về Mục Lục