Hòa Thượng Thích Minh Châu
Tiến sĩ Văn học Phật Giáo Pali
Nguyên Viện Trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh

( * ) Trở về Mục Lục