Cố Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết
Ðệ Nhất Tăng Thống
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

( * ) Trở về Mục Lục