ĐẠO TỪ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG
Nhân Đại lễ kỷ niệm 30 Năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho Tự do tôn giáo, Nhân quyền và Dân chủ Việt Nam

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi Liệt vị Tôn túc Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử và quư vị Quan khách, Đồng bào các giới,

Thưa Qúy vị,

Ưu tư lớn nhất của Đức Đệ Tam Tăng thống, Cố Đại lăo Ḥa thượng Thích Đôn Hậu trước ngày viên tịch, là sự phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại. Nên Ngài đă dặn ḍ qua bức Tâm thư đề ngày 10.9.1991 gởi Chư tôn Giáo phẩm đang hành đạo và tu học ở nước ngoài. Ngài viết :

"Trong lịch sử truyền bá Phật giáo Việt Nam cũng như thế giới, có lúc rất bi thảm đầy tủi nhục, nhưng có lúc cũng vẻ vang rất đáng tự hào. Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng bị lu mờ, nội bộ của Tăng bị phân hóa và thành phần của Tăng có nhiều quan điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lư một cách cục bộ, phiến diện. Trái lại, lúc vẻ vang là lúc nội bộ chúng Tăng ḥa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngă chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ, giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp".

Chúng ta v́ "Lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp" mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dù đang bị luân hiểm, nhưng vẫn bền chí dấn thân vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Chỉ mấy tháng sau ngày 30.4.1975, cuộc tự thiêu tập thể của 12 Tăng Ni vào ngày 2.11.1975 tại Thiền viện Dược sư, tỉnh Cần Thơ, là tiếng trống Bát Nhă khởi đầu cho một chuỗi hy sinh và hoạt động v́ lư tưởng "Độ khắp tất cả chúng sanh để thành tựu viên măn đại nguyện Bồ Đề", kéo dài suốt 30 năm không hề lay chuyển.

Giáo hội ta mà c̣n đến ngày hôm nay là do công lao, ư thức của chư Tôn lănh đạo, hết thế hệ này đến thế hệ khác, chịu hết khổ nạn này đến khổ nạn khác. Nhờ đó, Giáo hội luôn tồn tại trong ḷng dân tộc, trong tâm tư quần chúng và trong tư tưởng của mọi người trên thế giới.

Thể chế chính trị nào cũng tuyên bố tồn tại muôn năm nhưng có thể chế nào tồn tại được muôn năm đâu ? C̣n Phật giáo không ao ước muôn năm tồn tại, nhưng đă được tồn tại và phát triển mấy ngàn năm rồi.

Tôi xin ngỏ lời thăm hỏi cùng tán thán Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn pḥ
ng II Viện Hóa Đạo cùng Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế tổ chức Đại lễ kỷ niệm 30 Năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho Tự do tôn giáo, Nhân quyền và Dân chủ Việt Nam, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ công ơn của những người đi trước.

Chúng ta sống
c̣n đến ngày hôm nay, Giáo hội c̣n tồn tại cùng sông núi cho đến ngày hôm nay, là nhờ vào những người biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, đem ư chí cao cả, bất khuất và cái chết để thánh hóa sự sống, hiến cúng cho chánh pháp trường tồn, hiến dâng cho đồng bào các giới thoát khỏi mọi áp bức, thù hận, tù đày, nghèo đói, bất hạnh. Danh sách 22 chư Tăng, Ni và Cư sĩ vị pháp vong thân mà Đại lễ tôn vinh và tưởng niệm hôm nay cần được xem như biểu tượng cho cuộc vận động 30 năm của Giáo hội. V́ c̣n biết bao những người vô danh khác nữa, biết bao người bị bức tử nơi rừng sâu, trong các trại tù, biết bao người bị tra tấn, thảm sát nơi các pḥng thẩm cung, biết bao người chết qua lằn đạn ám hại hay hành quyết, v.v... mà lịch sử chưa thể ghi nhận đủ v́ c̣n bị che giấu dưới vỏ bọc chế độ.

Từ nơi quản chế Tu viện Nguyê
n Thiều, tỉnh B́nh Định, tôi hướng tâm đến Đại lễ cùng với chư tôn Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và nam nữ Cư sĩ, quư vị Quan khách và đồng bào, nguyện cầu Tam Bảo và anh linh chư Tăng Ni, Phật tử vị pháp vong thân chứng minh và gia hộ cuộc vận động cho Tự do tôn giáo, Nhân quyền và Dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sớm thành tựu viên măn.

Tu viện Nguyên Thiều, ngày 11.12.2005
(nhằm ngày 11.11. Ất Dậu)
Đệ Tứ Tăng thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(Ấn kư)
Ḥa thượng Thích Huyền Quang

Trở về Mục luc