- Ái Hữu Gia Ðình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại [http://www.ahvinhnghiem.org]

- BuddhaSasana[http://budsas.org/]

- Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam Trên Thế Giới [http://gdptthegioi.org/]

- Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam Hải Ngoại [http://gdptthegioi.org/bhdhn]

- Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam Tại Hoa Kỳ [http://gdptvn-usa.org/]

- Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam Âu Châu [http://gdptvnac.net/]

- Bảy Núi [http://baynui.blospot.com/]

- BHDTƯ/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ [ http://www.gdptvn-hoaky.com ]

- Chánh Hạnh [ http://chanhhanh.blogspot,com ]

- Chim Việt Cành Nam [ http://chimviet.freẹ.fr/ ]

- Chùa Việt Nam [ http://www.chuavietnam.com ]

- Chùa Dược Sư [ http://www.duocsu.org ]

- Các Trung Tâm Việt Ngữ [ http://www.ttvn.org/ ]

- Cù lao Năng Gù [[http://culaonanggu.blogspot.com/]]

- Ðạo Phật Hôm Nay [ http://www.buddhismtoday.com ]

 - Đất Nước Nam [ http://datnuocnam.blogspot.com/ ]

- Dất Nước Việt [ http://datnuocviet.blogspot.com/ ]

- Gia đình Phật tử Việt Nam [ http://www.giadinhphattu.vn ]

- Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm [ http://gdpt.vinhnghiemvn.com/ ]

- Giao Ðiểm [ http://www.giaodiem.com ]

- Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới [ http://oasis.fortunecity.com/paris/98/ ]

- Hình ảnh Việt Nam  xưa [ http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm]

- Hoa Ðàm [ http//www.hoadam.net]

- Hòa hảo [ http://www.hoahao.org ]

- Hộ Pháp [ http://www.hophap.net ]

- Huỳnh Ái Tông [ http://huynhaitong.bogspot.com/ ]

- Làng Mai [ http://www.langmai.org ]

- Lê Bích Sơn  [ http://www.lebichson.org ]

- Lotusmedia [ http://www.lotusmedia.net ]

- Nguyệt san Phật Học [ http://www.nsphathoc.org/ ]

- Người Áo Lam [ http://nguoiaolam.net/ ]

- Người Cư Sĩ [ http://cusi.free.fr/ ]

- Người Việt Online [ http://www.nguoi-viet.com/ ]

- Nhà Phật (Buddhahome) [ http://www.buddhahome.net/ ]

- Phật Giáo Việt Nam [ http://www.phatviet.com ]

- Phù Sa [ http://phusa.info/ ]

- Quán Ven Đường [ http://quanvenduong.googlepages.com/home ]

- Quảng Ðức [ http://www.quangduc.com ]

- Rừng Thiền Ðạt Ma [ http://www.rungthiendatma.org/]

- Sinh Thức [ http://www.sinhthuc.org ]

- Talawas [ http://www.talawas.org ]

- Từ Ðàm Hải Ngoại [ http://www.todinhtudamhaingoai.net/ ]

- Thường Chiếu [ http://www.thuong-chieu.org ]

- Tin tức Phật giáo [ http://www.tintucPG ]

- The Buddhist Society UK [ http://www.thebuddhistsociety.org.uk/ ]

- Tạp chí Văn học [ http://www.nhanvan.com/docsach/vanhoc.htm ]

- Tạp chí Văn [ http://www.nhanvan.com/docsach/van.htm ]

- Thất Sơn Châu Đốc [ http://www.thatsonchaudoc.com/ ]

- Thuyết pháp mới [ http://www.thuyetphapmoi.com/ ]

- Thư Viện Hoa Sen [ http://www.thuvienhoasen.org/ ]

- Thư Viện Lam [ http://gdpt.net/ ]

- Thư Viện Toàn Cầu [ http://tvvn.org/tvvn/ ]

- Trần Trung Đạo [ http://www.kimson.org ]

- Trịnh Công Sơn [http://www.trinh-cong-son.com/tcs.html]

- Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng [http://truongkythuatcaothang.googlepages.com/home]

- Trung Học Thuật Nguyễn Trường Tộ [http://trunghocktnguyentruongto.blogspot.com]

- Viện Việt Học [ http://www.viethoc.com ]

- Vạn Phật Thành [ http://www.drba.org/ ]

- Văn học Nhật Bản [http://www.erct.com/2ThoVan/Van_hoc_Nhat_Ban.htm ]

- VPS[http://www.vps.org/ ]

- Unikey[ http://www.unikey.org/]

- Hanosoft [http://www.freewebs.com/hanosoft/hanosoft.htm]

- WinVNKey [http://www.sourceforge.net/projects/winvnkey/ ]

- Viet Sciences [http://vietsciences.free.fr/]