Ban Chấp Hành
Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
và gia
đ́nh
*
Vô cùng thương tiếc báo tin:
Huynh Trưởng Cấp Tấn
Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu
Trưởng Ban Chấp Hành
Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Sanh ngày 12-9-1936 tại Hà
Đông Việt Nam
đă giă từ cơi trần lúc 21 giờ 15 ngày 17 tháng 8 năm 2004
(nhằm mồng 3 tháng Bảy năm Giáp Thân)
Hưởng thọ 68 tuổi
Tang lễ cử hành tại :
PEAK FAMILY FUNERAL
7801 BOLSA AVE.
WESTMINSTER, CA. 92683
*

Thứ Sáu 20-8-2004: 11:00 AM: Lễ Phát Tang
                                 01:00 PM-08:00: PM Thăm viếng
Thứ bảy 21-8-2004: 10:00 AM-08:00: PM Th
ăm viếng
Chủ Nhật 22-8-2004: 10:00 AM-05:00: PM Th
ăm viếng
Thứ Hai 23-8-2004: 10:00 AM-12:00 PM: Lễ
Động quan và Hoả táng

Xin cầu nguyện cho Trưởng Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu sớm văng sanh Cực Lạc Quốc.