Nhớ Mẹ

*

Mẹ yu dấu từ nay xin vĩnh biệt
Ci thin thu miền vĩnh phc bnh yn
Mẹ ra đi khng một lời gi biệt
Mẹ xa con trong giấc ngủ thật hiền.
Mẹ nằm đ mặt trời chưa tỉnh giấc
Thấy thật gần nhưng cũng đ
rất xa
Kỷ niệm xưa mẹ m vo lng đất
Con tiếc thương hoi tnh mẹ thiết tha
Vẫn cứ tưởng con tim l đ tảng
Nặng ngn cn theo ngy thng lang thang
Vuốt tc mẹ o nu sng một sng
C ngờ đu đi ging lệ bng hong
Vẫn cứ tưởng mẹ cn đ
u đ
Mới hm kia cn ấm p tiếng cườI
Mới hm qua cn đa con ra ng
Mới hm no cn rạng nt vui tươi
Mẹ nằm đ chừ yn thn mẹ hỉ ?
Ci tră
m năm ngy thng thật xa xăm
Mẹ yu dấu mẹ ngủ yn đi nh
ể con về tỉnh lặng đến nghn năm

8/20/98

Nguyễn Ban Sơ Hồ Văn Ph

Trở về Mục Lục