Nhớ về chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh

Nguyên Kim

Chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh sinh năm 1934 và gia nhập Gia Đình Phật Tử từ trước năm 1954 . Ðã từng giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng của Gia Đình Phật Tử Giác Minh một thời gian dài là một trong rất ít Nữ Liên Đoàn Trưởng trong thời điểm này. Chị là người hoà nhã, ít nói, là mối dây và trái tim của đơn vị này.Cho dù sau này vì hoàn cảnh chị không còn là đoàn viên nhưng lúc nào hình ảnh của chị cũng được tất cả ghi nhớ, cầu viện mỗi khi gặp khó khăn.

Dạo sau này vì lớn tuổi (69 tuổi) chị bị bệnh nan y nên sức khỏe suy yếu và từ trần ngày 31 tháng 1 năm 2003 tại Sài Gòn.

Vào lúc 10 gìơ 30 sáng ngày 16 tháng 3 năm 2003 tại Tu viện Sùng Nghiêm trên đường Magnolia gần 50 anh chị trưởng và thân hữu của Ái Hữu Vĩnh Nghiêm đã tổ chức lễ cầu siêu cho chị.

Hiện diện trong buổi lễ cảm động này chúng tôi nhận thấy có một số anh chị ở rất xa cũng về tham dự như anh Quảng Khoái Nguyễn Ngọc Lạc từ San Diego, Anh Tâm Trí Nguyễn Quang Vui, Anh chị Nguyên Thông, Chị Lê Thị Nhung từ San Jose xuống. Cũng biết thêm trong tinh thần tưởng nhớ đến chị Diệu Hưng vào ngày 23 tháng 2 năm 2003 vừa qua tại Chùa Giác Hoàng miền Đông Hoa Kỳ Trưởng Trừng Nhĩ Nguyễn Minh Nữu cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho chị Diệu Hưng.

Sau 15 phúc thiền định để thanh tâm và tưởng nhớ tới người đồng hành của mình trên con đường dài phục vụ cho lý tưởng của người thanh niên, buổi lễ cầu siêu đã diễn ra trong tinh thần trang nghiêm theo nghi thức Đại Thừa do Qúy Sư Cô thuộc Tu Viện Sùng Nghiêm chủ sám. Sau đó anh chị em đã ở lại dùng cơm chay thân mật, nhắc nhở lại những kỷ niệm thân thương mà hầu như tất cả những người hiện diện, không ít thì nhiều đều có với chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh.

(Trích báo Người Việt, California, USA)  

Anh Chị Em dự lễ cầu siêu chị Diệu Hưng Nguyễn Thị Cảnh ở Tu viện Sùng Nghiêm Nam California 

Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu cám ơn Anh Chị Em đã tới dự lễ Cầu siêu

( * ) Trở về Mục Lục