THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 
 
Được tin buồn thân mẫu :
- Chị Diệu Ngọc Trần Thi Ninh
- Chị Diệu Huệ Trần Thị Lan, thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Chi Úc Châu là:
 
          Cụ Bà Trần Thị Cẩn 
       Pháp Danh Chúc Miên             

vừa thất lộc lúc 23 giờ 55 ngày thứ Năm, 24 tháng 05, năm 2007 tức ngày 08 tháng 04 năm Đinh Hợi tại Sydney, Úc Đại Lợi . Hưởng Thọ 88 tuổi ,

 

Lễ Phát Tang sẽ được cử hành lúc 1 giờ chiều ngày thứ Tư, 30 tháng Năm  2007 tại Nhà Quàn Fairfield.  

 

Toàn thể thành viên AHVNHN Chi Úc Châu xin thành kính chia buồn cùng hai chị Ninh, Lan và tang quyến. Ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo xin tiếp độ Hương Linh Cụ Bà sớm văng sanh miền Cực Lạc.

 

TM/aceAHVNHN chi Úc Châu.

tuệ hạo