PHN ƯU

V cng thương tiếc

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TM HA NG MẠNH THU
Trưởng Ban Chấp Hnh i Hữu GPT Vĩnh Nghim Hải Ngọai

 

Từ trần ngy 17 thng 8 năm 2004
( Mng hai thng bảy năm Gip Thn )
lc 20 giờ 55 tại Orange County, CA.
hưởng thọ 67 tuổi

 

Ton thể BHD/GPT Tổ nh Vĩnh Nghim cng tất cả anh chị em o Lam trong nước
Thnh knh phn ưu cng gia đnh Trưởng Tm Ho Ng Mạnh Thu , cng chia sẻ nổi mất mt to lớn đối với AH/ GPT Vĩnh Nghim Hải Ngoại .

Nguyện cầu Chư Phật
Gia độ cho Hương Linh Trưởng Tm Ho sớm về ci Phật .

BHD/GPT Tổ nh Vĩnh Nghim v cc đơn vị
GPT Vĩnh Nghim - GPT Gic Nguyn
GPT Gic Ngạn - GPT Gic Long
on A DẬT A
& ACE GPT Gic Minh .