Phân Ưu

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, nhận được tin buồn:
Thân mẫu của Trưởng Diệu Lan Đặng Xuân Hương
Nhạc mẫu của Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành

Cụ Bà Đặng Hữu Giá

Nhũ danh Trần Thị Con

Pháp danh Nhật Quư

Đă măn phần ngày 19 tháng 12 năm 2007 nhằm ngày 11 tháng 11 năm Đinh Hợi
Tại làng Kế Môn, Hương Điền, Thừa Thiên, Việt Nam
Hưởng thọ 94 tuổi

Nguyện cầu đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng
tiếp độ Hương linh Cụ Trần Thị Con, Pháp danh Nhật Quư
Văng sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn cùng quư Trưởng Phúc Thiện - Diệu Lan và tang quyến

Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Ban Chấp Hành