PHÂN ƯU

Được tin buồn
Thân phụ Trưởng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
Ngoại tổ của Trưởng Thái Quang Minh Chính

Cụ Ông CAO MẠNH BÍCH Pháp Danh TÂM NGỌC

Đă mệnh chung lúc 1 giờ trưa
ngày thứ Bẩy, 17 Tháng 10, Năm 2009
tại bệnh viện Simi Valley, California.

Hưởng Thọ: 79 tuổi.

*

 Lễ Nhập Liệm và Viếng Tang như sau:

Thời gian: Thứ Sáu, 23 Tháng 10, Năm 2009.
                   - 12 giờ: Nhập quan
                   - 13 giờ: Viếng tang

Địa điểm: Main Melrose Abbey Funeral Home,                                                                           
               2303  South
Main Chester Avenue, Anaheim, CA 92802.

                  Điện thoại: (714)-634-1981

Linh Cửu sau đó sẽ được đưa về Việt Nam.
Lễ Phát Tang và An Táng sẽ được tổ chức tại Sàig̣n, Việt Nam
(Chương Tŕnh Riêng)

 

Chân thành chia buồn cùng Trưởng Diệu Ngọc Cao Minh Châu, Trưởng Thái Quang Minh Chính cùng toàn thể Tang quyến.

Kính nguyện hương linh Cụ Ông TÂM NGỌC CAO MẠNH BÍCH  VĂNG SANH CỰC LẠC QUỐC.

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại,

Ban Chấp Hành.
Toàn Thể Thành Viên Và Thân Hữu