THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  *

Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Được tin buồn :
thân mẫu 
- Chị Diệu Ngọc Trần Thi Ninh
- Chị Diệu Huệ Trần Thị Lan

Thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Chi Úc Châu là:

 
          Cụ  Trần Thị Cẩn 
       Pháp Danh CHÚC MIÊN  
vừa thất lộc ngày 24 tháng 05, năm 2007 (năm Đinh Hợi) tại Sydney, Úc Đại Lợi . Hưởng Thọ 88 tuổi ,
     
Toàn thể thành viên AHVNHN-Hải Ngoại- xin thành kính chia buồn cùng hai chị Ninh, Lan và tang quyến. Ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo xin tiếp độ Hương Linh Cụ CHÚC MIÊN văng sanh miền Cực Lạc.
 

TM/bch.AHVNHN
Tổng Thư Kư

Đức Châu Vũ ngọc Khuê