THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  *

Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Toàn thể thành viên, thân hữu Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, vừa nhận được tin buồn :

Nhạc mẫu trưởng huynh Nguyên Thông Nguyễn Đ́nh Thống, thân mẫu của trưởng Diệu Minh Phạm Kim Chi :

 

Cụ Bà Phạm Mạnh Doanh

Nhủ danh PHAN THỊ HỒNG

Pháp Danh DIỆU CHUYỂN

  

vừa thất lộc ngày 08 tháng 06, năm 2007 (năm Đinh Hợi)

tại Houston, Texas

Hưởng thọ 93 tuổi

     

Toàn thể thành viên, thân hữu AHVNHN-Hải Ngoại- xin thành kính chia buồn cùng anh chị Nguyễn Đ́nh thống và tang quyến.

 

Ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo tiếp độ Hương Linh Cụ Bà Diệu Chuyển văng sanh miền Cực Lạc.

 

TM/BCH AHVNHN
Tổng Thư Kư

Đức Châu Vũ ngọc Khuê