Phát biểu của TT. Thích Quảng Độ

 

Trong phiên họp giữa Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất và Ban Vận Động Thống Nhất Phật Giáo toàn quốc tại chùa Ấn Quang ngày 9 tháng 9 năm 1981. Ḥa Thượng Quảng Độ đă phát biểu như sau: "…Chấp nhận Bản Dự Thảo Hiến Chế tức là xé bỏ Hiến Chương và giải tán Giáo Hội. Giáo Hội chúng ta đă được thành lập từ năm 1964 đến giờ bằng bao nhiêu hy sinh xương máu và nước mắt của các vị Thánh Tử Đạo, từ Ḥa Thượng Thích Quảng Đức đến liệt vị Tăng, Ni, Phật tử.

Thứ nhất theo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nếu chúng ta muốn giải tán Giáo Hội th́ phải triệu tập một Đại Hội vào tháng 12 tới đây. Nếu Đại Hội đồng ư giải tán; c̣n không th́ chúng ta phải suy tôn Đức Tăng Thống bầu Viện Trưởng và ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo lại. Rồi tiếp tục làm việc như cũ.

Thứ hai, ở đây, nếu ai tự nhận có đủ tài đức để đại diện Tăng tín đồ toàn miền Nam này để sửa đổi Hiến Chương và giải tán Giáo Hội th́ hăy giơ tay." Tất cả Hội trường bấy giờ đều im lặng.

Thượng Tọa nói tiếp: "Giáo Hội chúng ta hiện nay giống như chiếc thuyền cũ, trong đó Ḥa Thượng Viện Trưởng là thuyền trưởng c̣n chúng ta là những thủy thủ. Nếu trong chúng ta có ai sợ chết, muốn từ bỏ chiếc thuyền cũ này để bước sang chiếc thuyền khác mới mẻ đẹp hơn, chắc chắn hơn th́ cứ tự ư bước sang. Nhưng có một điều tôi thiết tha yêu cầu là trước khi sang thuyền khác đừng đang tâm đập phá chiếc thuyền cũ này để cho bao người c̣n lại phải nguy hiểm. Xin hăy để nó bồng bềnh trước sóng gió, để nó sống sót được ngày nào hay ngày đó.”

Trở về Mục Lục