Ḥa Thượng Quảng Độ không được phép tiếp thiền sư Thích Nhất Hạnh

(theo Thông cáo báo chí tại Paris ngày 25-1-2005)

Chiều thứ ba hôm nay, tin từ Saigon chuyển đến Pḥng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết một số sự việc mấy ngày qua, liên quan đến chuyến đi của Sư Ông Nhất Hạnh và chư Đại tăng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Sau chuyến gặp gỡ Nhà nước, đảnh lễ các vị Sư cao cấp trong Giáo hội Phật giáo Nhà nước và thuyết pháp truyền đạo ở Hà Nội, Sư Ông Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai lấy chuyến bay đến Saigon vào sáng chủ nhật 23.1.2005.

Tuy không thông báo trước, nhưng đột xuất ngay hôm chiều chủ nhật ấy, vào lúc 17 giờ, một phái đoàn Làng Mai đến Thanh Minh Thiền viện xin gặp Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, để lấy hẹn cho Sư Ông Thích Nhất Hạnh đến đảnh lễ. Phái đoàn do Sư Cô Chân Không cầm đầu. Cùng đi có các Thượng tọa trong Thành hội Phật giáo Nhà nước và Tăng thân Làng Mai : Chơn Pháp Ấn, Thích Minh Cảnh, Thích Nhật Từ, Thích Phước Trí và 7 vị Tăng ngoại quốc của Làng Mai. Tất cả 12 vị đều đắp y vàng trang nghiêm.

Vị Tri khách ở Thanh Minh Thiền viện gọi qua hệ thống máy nói nội bộ thỉnh ư Ḥa thượng Thích Quảng Độ về việc có khách xin tiếp. Ḥa thượng đang hỏi khách là ai, th́ Sư Cô Chân Không chụp máy nói chen vào lên tiếng :

- Bạch Ḥa thượng con là Chân Không đây. Chúng con đến xin đảnh lễ Ḥa thượng và xin Ḥa thượng cho một cái hẹn cho Thầy con đến thăm. (Thầy đây là Sư Ông Thích Nhất Hạnh, PTTPGQT chú).

Tiếng Ḥa thượng Quảng Độ vọng qua máy nói :

- Tôi không tiếp được, v́ Công an không cho phép tôi tiếp. Nói rồi Ḥa thượng tắt máy.

Sư Cô lại cầm máy gọi lên năn nỉ :

- Bạch Ḥa thượng cho phép Tăng thân Làng Mai lên đảnh lễ Ḥa thượng.

Ḥa thượng lập lại như cũ : "Công an không cho phép tôi tiếp". Nói rồi lại tắt máy.

Sư Cô Chân Không gọi lên lần thứ ba nài nỉ : "Bạch Ḥa thượng, chúng con đă được phép Công an cho đến đây. Vậy xin Ḥa thượng đừng ngại, cho chúng con xin gặp". Ḥa thượng Thích Quảng Độ đáp :

- Cô được công an cho phép, c̣n tôi công an không cho phép tiếp". Sau đấy Ḥa thượng cắt luôn hệ thống máy và từ đó không trả lời nữa.

Sư Cô Chân Không và phái đoàn Làng Mai đứng bàn thảo trong một tiếng đồng hồ ở tầng dưới. Đến 18 giờ th́ họ rời Thanh Minh Thiền viện. Trước khi ra đi, Thượng tọa Chơn Pháp Ấn năn nỉ với vị Tri khách ở Thanh Minh Thiền viện khẩn xin Ḥa thượng đổi ư cho. Rồi đưa số điện thoại, pḥng khi Ḥa thượng Quảng Độ cần liên lạc.

Đó là câu chuyện xẩy ra tại Thanh Minh Thiền viện hôm chiều chủ nhật 23.1.2005.

Trở về Mục lục