Rng Hồng

Phổ ồng

Ta đến từ giấc mộng
My buồn bay bơ vơ
Giọt sương cười nắng vỡ
Ra đi về chim bao.

Rng mai hồng viễn tượng
Vỡ trn bờ sương tan
Đầu so trăm thước tiến
Bước đầu tin cuối cng.

Ta qun hắt tư duy
Đọng lại giọt sương mờ
Trăng nghing thềm nắng đổ
Chuyện hư thiệt một đời.

Ru xanh mờ nắng đợi
Chim trời cắm hạt sương
Uống trn hư khng mộng
Xa mi ging sng xưa.

My trắng dạt phương no
Ging sng, su biển cả
Tri thy về xứ lạ
Mưa trn kiếp ph sinh.

Thắp ln ngọn nến hồng
Xua tan bờ ảo vọng
Bờ trăng chm đy mộng
Nắng xế, chiều mng lung.

Nhịp cầu sanh qua tử
Ging sng nước cuốn tri
Hai bờ qun nắng vội
Thỉ chung mất cội nguồn.

Nắng chiều vương nghing đổ
Bn thềm tc hong sương
Gi la từng sợi nhỏ
Rng chiều nh rừng phong.

Trở về Mục Lục