Sen Trăng

Nụ Sen nở trắng sáng naỵ
Nữa đêm trăng tỏ, sen đầy trong trăng,
Như mơ, tâm thức xoay vần,
Ta kề trăng ngủ, có nàng Sen ru.

Lam

Khói lam, hay áo em lam,
Quyện trong gió thoảng, trên ngàn sắc không.
Trong em đốt ngọn nến hồng,
Sáng lên. Ta thoát khỏi ṿng trầm luân.

Cơi Như Không

Từ trong tĩnh lặng ta về,
Theo làn gió động, Bồ Đề lá baỵ
Vô Thường, một nẽo trần ai.
Ta Bà muôn kiếp, kiếp này "Như Không".

Như Không Vơ Văn Phú

Trở về Mục Lục