Tâm Thư Của Đoàn Tăng Sinh Vĩnh Gia
Gởi Ḥa thượng Thích Trí Quảng
Trưởng Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh
Tổng Biên Tập Báo Giác Ngộ

NAM MÔ TRÍ HUỆ THẮNG PHẬT!

Kính bạch Ḥa thượng! Đầu thư, chúng con kính lễ vấn an sức khỏe Ḥa thượng, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ḥa thượng thân tâm thường lạc để hướng dẫn Tăng ni Phật tử tu tập theo đúng Chánh pháp của chư Phật, đúng truyền thống Phật giáo mà Lịch đại tổ sư đă truyền thừa hơn 2000 năm qua.

Từ lâu nay, chúng con vẫn hằng kính ngưỡng Ḥa thượng, v́ nghĩ rằng Ngài cũng là một bậc trưởng thượng. Nhưng trong thời gian gần đây, thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh (THPGTPHCM) dưới sự lănh đạo của Ḥa thượng đă làm những việc trái với tinh thần, tôn chỉ của Đức Thế Tôn nên buộc ḷng chúng con phải lên tiếng. Sở dĩ chúng con làm việc này cũng chỉ v́ một lư do duy nhất: Không muốn ḿnh và các thế hệ đàn em bị "Nô lệ" tư tưởng như những bậc tôn túc của ḿnh.

Sau đây, chúng con xin tŕnh bày một số vấn đề có liên quan đến Ḥa thượng. Có lẽ sau khi đọc những lời này, Ḥa thượng hẳn sẽ không vui nhưng chúng con không biết làm sao được v́ sự thật nó vẫn là sự thật, xin Ḥa thượng từ bi lượng thứ cho.

Việc THPGTPHCM biến Giới đàn Thiện Ḥa thành buổi mit-ting chống Nghị quyết HR 427 của Hạ Viện Hoa Kỳ vào sáng ngày 03/12/2003 tại chùa Phổ Quang, quận Tân B́nh,TP.HCM. Sự kiện THPGTPHCM biến buổi khai mạc Giới đàn thành buổi mit-ting phản đối Hạ Viện Hoa Kỳ (HVHK) là một sự kiện hy hữu mà suốt 2000 năm truyền thừa PG tại VN chưa từng xảy ra. Lịch sử PG sẽ ghi lại sự kiện này như là một vết hoen ô nhục của PGVN dưới chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa mà người chịu trách nhiệm trước tiên không ai khác hơn là Ḥa thượng trong cương vị trưởng Ban trị sự THPGTPHCM kiêm Trưởng Ban kiến đàn.

Thưa Ḥa thượng!

Với hơn 40 năm tu học, có lẽ Ḥa thượng biết rơ hơn chúng con một việc: Đó là mỗi khi có Đàn giới khai mở th́ mười phương chư Phật quang lâm chứng minh, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần đều vân tập hộ tŕ để việc truyền trao pháp giới. Thế mà v́ một chút danh lợi thế quyền phù phiếm, Ḥa thượng đă biến Giới trường thanh tịnh thành nơi huyên náo như các công sở của nhà nước bằng việc mitting chống Mỹ. Ḥa thượng đă nhẫn tâm biến những giới tử với tâm thành kính thiết tha khất cầu giới pháp thành những người giơ tay múa chân hoan hô đả đảo.

Ôi, thật là một cảnh tượng đau ḷng, bi đát của PGVN hiện tại. Đồng thời nó cũng chứng minh bản chất “Nô dịch” của một GH thừa sai với những người lănh đạo lúc nào mở miệng cũng chỉ có một câu duy nhất được “ Người ta” dạy: “Đạo pháp – Dân tộc – Xă hội chủ nghĩa"

Trong Luật tạng có dạy: Một Giới đàn được gọi là thành tựu và giới tử được gọi là đắc giới phải hội đủ 3 yếu tố: Giới trường trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh và Giới tử thành kính. Điều này Ḥa thượng hẳn rơ v́ Ḥa thượng đă từng là Tuyên luật sư khắp các Giới đàn ở miền Nam hiện tại. Thế mà Ḥa thượng ngang nhiên chà đạp lên luật Phật, lên truyền thống chư Tổ th́ thử hỏi chiếc Casa Ḥa thượng đắp trên ḿnh c̣n ư nghĩa ǵ nữa? Ḥa thượng đă biến Trường tuyển Phật thành nơi mitting chính trị. Lúc đó Giới sư với tâm thù hận ḥ hét chống Mỹ th́ làm sao c̣n thanh tịnh, Giới tử th́ hoang mang trước sự việc xảy ra quá bất ngờ th́ làm sao giữ tâm thành kính, Giới trường th́ huyên náo bởi sự đi lại của cán bộ công an th́ c̣n đâu trang nghiêm! Cả 3 yếu tố trên chỉ cần thiếu 1 th́ việc truyền giới đă không thành tựu, huống ǵ mất hết cả 3 th́ sao gọi là Trường tuyển Phật. Chúng con chỉ thấy tiếc cho nhừng đàn em của ḿnh đă bị chư tôn túc trong Thành hội lừa gạt. Lừa gạt từ việc mit-ting cho đến việc kư tên sau khi khảo hạch mà thực chất là kư vào bản phản đối nghị quyết HR 427 của HVHK. Sự lừa gạt của quư Ngài cũng như Ban kiến đàn Giới đàn Thiện Ḥa qua bàn tay đạo diễn của Ḥa thượng thật là ngoạn mục, ngoạn mục hơn cả cú lừa của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang – Đệ tứ Tăng thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) hôm tháng 4 vừa rồi.

Trong lúc quư Ngài hả hê v́ đă làm tṛn nghĩa vụ của kẻ "Nô bộc" đối với "Quan thầy" th́ Ḥa thượng có biết chăng, Tăng ni Phật tử thành phố hết sức bất b́nh trước những việc làm phi luật, phi pháp này. Quư thầy, quư cô và đạo hữu Phật tử sau khi đi dự về đều nói rằng: Chúng tôi nhận được giấy mời dự khai mạc Giới đàn chứ có phải tới dự mitting đâu. Biết các ổng mitting thế này th́ ai đi làm ǵ! Ḥa thượng có nghe chăng, một vị giới tử sau khi ôm y bát rời giới trường đă nói rằng: Tôi đă bị thầy chùa lừa rồi! Có lẽ sau sự việc này, Ḥa thượng cũng như các vị chức sắc trong THPGTPHCM sẽ được Ban tôn giáo TƯ, UBNDTP cũng như các ban ngành khen thưởng một cách hậu hỷ. Nhưng lịch sử Phật giáo thế giới nói chung, PGVN nói riêng sẽ có một bản luận tội chính xác đối với những kẻ làm sai trái luật Phật, khoác áo Ca sa mà tuyên truyền những lời của ma quỷ.

Với sự kiện sáng ngày 03/12/2003 tại chùa Phổ Quang- quận Tân B́nh, Ḥa thượng đă tự đào huyệt chôn vùi sự nghiệp hoằng pháp giáo dục mà trên 20 năm qua Ngài đă cố công xây dựng. Bởi v́ từ nay về sau sẽ không ai c̣n nghe những lời giảng không được đặt trên căn bản giới luật của Ḥa thượng nữa. Đó không phải là Chánh ngữ của một vị Pháp sư hoằng dương Phật pháp mà chỉ c̣n là những lời rao giảng của ngoại đạo tà giáo mà thôi.

Thưa Ḥa thượng!

Chúng con từng nghe Ḥa thượng dạy rằng: Đạo Phật là đạo như thật. Nghĩa là lời nói và hành động của một người con Phật chân chính phải đúng với sự thật, không được hư ngụy, gian dối. Nhưng hỡi ơi, Ngài nói một đường mà làm một nẻo. Bài trả lời phỏng vấn của Ḥa thượng là một bằng chứng xác thực cho việc "Tri hành bất nhất" của Ngài. Chúng con phải công nhận rằng: Ḥa thượng và các vị tôn túc các tỉnh thành tuy tuổi cao, công việc bề bộn nhưng lại là những người học thuộc bài nhanh nhất. Bài học do Ban tôn giáo chính phủ đưa ra để chống lại nghị quyết HR 427 của HVHK.

Xuyên suốt trong bài trả lời phỏng vấn, Ḥa thượng cũng cùng chung một luận điệu như các vị tôn túc khác. Tựu trung xoay quanh 4 điểm chính mà nơi đây chúng con sẽ phân tích sơ lược để Ḥa thượng thấy rơ việc xuyên tạc sự thật của ḿnh.

a. Ḥa thượng cho rằng nghị quyết HR 427 của HVHK không dúng sự thật: Đầu bài phỏng vấn, Ḥa thượng nói: "Khi được tin Hạ nghị viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết HR 427 tôi cảm nghĩ rằng Hạ nghị viện đă không nắm vững t́nh h́nh sinh hoạt của Phật giáo đang diễn ra rất tốt đẹp ở Việt Nam. Hay nói đúng hơn, họ cố t́nh đưa ra cái gọi là "t́nh h́nh tự do tôn giáo tại Việt Nam" dựa trên những thông tin sai lệch do một số phần tử lợi dụng chiêu bài tôn giáo v́ mục đich chính trị."

Thưa Ḥa thượng,

Việt Nam thật sự có tự do tôn giáo hay không th́ là người trong cuộc, chắc Ngài hiểu rơ hơn ai hết. Trước khi đưa ra quyết nghị này, HVHK cũng đă họp, tiến hành điều tra và đă có những bằng chứng xác thực về việc nhà cầm quyền Cộng sản VN vi phạm nghiêm trọng vào quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Họ không phải là những kẻ "Nô dịch" chỉ biết làm theo ư "Chủ", hôm nay nói thế này, ngày mai nói thế nọ. Ngài thật chủ quan khi cho rằng chính phủ Hoa Kỳ không am hiểu t́nh h́nh của PGVN. Thực chất họ hiểu rất rơ thực trạng của PGVN hiện tại, hiểu rơ hơn cả Ḥa thượng và các vị lănh đạo tối cao trong GHPGVN mặc dù họ sống cách chúng ta nửa ṿng trái đất.

b. Phủ nhận sự tồn tại của GHPGVNTN: Bằng lối lư luận phiến diện, Ḥa thượng cho rằng GHPGVNTN không c̣n tồn tại. Thực chất GHPGVNTN c̣n tồn tại hay không th́ Ḥa thượng là người hiểu rất rơ. Ḥa thượng nói rằng: "Hạ nghị viện Hoa Kỳ và Nghị viện châu Au công nhận GHPGVNTN với thành phần nhân sự được thành lập tại Uc gồm những người đă từng cộng tác với Mỹ và chế độ cũ"; "Thật là phi lư khi họ cố gắng dùng mọi cách để công nhận một tổ chức tự mệnh danh là GHPGVNTN tại Uc. Tổ chức này dùng danh xưng như vậy nhằm làm cho mọi người hiểu lầm Giáo hội mới thành lập tại Uc là GHPGVNTN trước kia ở miền Nam Việt Nam".

Lâu nay, Ḥa thượng tự măn với những danh vọng do nhà nước ban phát nên Ngài không được rơ t́nh h́nh sinh họat của GHPGVNTN. Nhân đây chúng con xin nói sơ lược để Ḥa thượng được rơ nhằm giúp Ngài tránh những sai lầm đáng tiếc về sau. Việc GHPGVNTN Hải ngoại tổ chức đại hội tại chùa Quảng Đức, Uc châu chính là đại hội kỳ IX của GH chứ không phải là đại hội thành lập như Ḥa thượng xuyên tạc. Sau khi tiền đại hội của GHPGVNTN tổ chức tại Tu viện Nguyên Thiều-B́nh Định thành công viên măn th́ chư tôn đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện nhận định rằng: với t́nh h́nh khó khăn trong nước nên đă chỉ đạo cho Văn pḥng II Viện Hóa Đạo tại Hải ngoại tổ chức đại hội kỳ IX. Chỉ có Ḥa thượng mới cho rằng đó là đại hội thành lập và có nhận định thiển cận, sai lệch như vậy c̣n hầu hết Tăng ni Phật tử đều biết rằng đó là một bộ phận của GHPGVNTN. Một Giáo hội chính thống kế thừa sự nghiệp 2000 năm truyền tŕ mạng mạch Phật Pháp trên quê hương Việt Nam và tồn tại từ khi thành lập vào năm 1964 cho đến ngày hôm nay, mặc dù hiện tại nhà nước CSVN không thừa nhận và đang t́m mọi biện pháp để triệt tiêu.

Ḥa thượng cho rằng: "Trong khi cái gọi là GHPGVNTN tại Uc vừa mới được thành lập vào năm 2003 bởi những người đă bỏ nước ra đi hoặc không phải là lănh đạo của Viện Hóa Đạo thuộc GHPGVNTN từ năm 1964 đến 1981 tại miền Nam Việt Nam”

Chúng con được biết, từ khi ở Nhật về, Ḥa thượng được Viện Hóa Đạo giao cho trọng trách Vụ trưởng vụ phiên dịch. Lúc bấy giờ Ḥa thượng Thích Huyền Quang là Phó viện trưởng VHĐ, Ḥa thượng Thích Quảng Độ là Tổng thư kư, các Ḥa thượng Thích Hộ Giác, Thích Chánh Lạc đều là thành phần lănh đạo cốt cán của Viện. Hiện nay, Ḥa thượng Thích Huyền Quang được suy tôn lên ngôi vị đệ tứ Tăng thống, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Ḥa thượng Thích Hộ Giác được suy cử làm Viện trưởng và Phó Viện trưởng VHĐ. Thế mà Ḥa thượng lại khẳng định rằng các vị này không phải là lănh đạo trước đây của VHĐ. C̣n các vị ấy bỏ nước ra đi với lư do ǵ chắc Ḥa thượng đă rơ. Nhưng có một điều mà chúng con cảm nhận được là các vị ấy ra đi nhưng bảo tồn được lư tưởng, c̣n Ḥa thượng ở lại th́ đă làm được ǵ ngoài cái việc làm theo ư Đảng. Cũng một luận điệu do quan thầy chỉ dạy, Ḥa thượng nói rằng GHPGVNTN không c̣n tồn tại mà đă gia nhập vào GHPGVN sau đại hội tại Hà Nội vào năm 1981 . "Tổ chức thực sự là GHPGVNTN đă từng hoạt động tại miền Nam Việt Nam từ năm 1964 đến 1981 đă chính thức được các vị lănh đạo Viện Hóa Đạo đồng quyết định thống nhất cùng với 8 hệ phái khác để thành lập GHPGVN ngày nay".

Việc Ḥa thượng cũng như các Ngài Trí Thủ, Minh Châu, Trí Tịnh, Thiện Siêu v.v… tham gia vào GHPGVN chỉ là tham gia với tính cách cá nhân mà thôi. Hội Đồng Lưỡng Viện không có một văn thư chính thức và đề cử ai tham gia vào việc thành lập GH này cả. Điều này được minh chứng cụ thể bằng hai văn thư của Ḥa thượng Thích Đôn Hậu nhân danh Chánh thư kư-xử lư Viện Tăng Thống gởi cho Ḥa thượng Thích Đức Nhuận và Ḥa thượng Thích Trí Thủ phản đối về việc áp đặt Ngài vào chức vụ Phó pháp chủ kiêm giám luật của GH nhà nước, cũng như việc GHPGVN ngang nhiên chiếm dụng các cơ sở tự viện của GHPGVNTN vào năm 1981 và những năm về sau.

Trong bài trả lời, Ḥa thượng nói rằng: "Họ ngang nhien bóp méo giá trị pháp lư của GHPGVN, cũng như bất kể đến mọi sinh hoạt hiện tốt đẹp của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, ḥa hợp, cùng nhau xây dựng đất nước và đạo pháp phát triển” hay “Nghị quyết HR 427 đă xâm phạm đến GHPGVN, một tổ chức duy nhất và hợp pháp đại diện cho Tăng Ni và Phật tử Việt Nam".

Chúng con không hiểu Ḥa thượng đă đọc toàn văn nghị quyết HR 427 của HVHK chưa mà lại kết luận như thế. Hay là Ḥa thượng nghe Ban Tôn giáo nói sao rồi trùng tuyên lại như vậy. Trong 5 điều ấy chỉ nói về GHPGVNTN chứ không có đá động ǵ đến GHPGVN cả nên buồn ḷng quư Ngài chăng? Điều này Ḥa thượng nói cũng đúng thôi. V́ HVHK là những người yêu tự do, tôn trọng công lư th́ làm sao chấp nhận một Giáo hội nô dịch được. Lại nữa, cái gọi là pháp lư của GHPGVN chỉ được cha đẻ của nó là Đảng CSVN công nhận mà thôi. Đây là lẽ tất nhiên v́ cha đẻ chẳng lẽ không nh́n nhận con ḿnh sao? C̣n trên chính trường quốc tế th́ GHPGVN được coi như một hiệp hội mà thôi. Sở dĩ họ gọi như vậy v́ chính các văn bản ngoại giao chính thức của chính quyền nhà nước CS viết như vậy th́ họ không thể gọi khác hơn được. Ḥa thượng lại nói: "Trước việc làm vô lư này, chẳng những giới PGVN nói riêng mà nhiều người thuộc mọi tầng lớp xă hội ở Việt Nam vô cùng bất b́nh và cương quyết phản đối".
Thưa Ḥa thượng!

Ai bất b́nh, ai phản đối. Thử hỏi Ngài: Hơn 80 triệu dân Việt Nam đă mấy ai đọc được toàn văn của nghị định HR 427 để biết mà phản đối. Ngay chính bản thân của Ḥa thượng cũng chưa đọc 5 điểm trong nghị định này. Chúng con mạnh dạn nói như vậy v́ biết rằng nếu Ḥa thượng đă đọc th́ Ngài không có những nhận định sai lầm như trên. Để sự việc được minh bạch, chúng con đề nghị Ḥa thượng cho đăng toàn văn nghị định HR 427 của HVHK lên báo Giác Ngộ để Tăng Ni Phật tử và đồng bào các giới được đọc. Từ đó họ tự có nhận định nghị quyết của HVHK đúng hay sai.

d. Một điệp khúc muôn thuở: Kêu gọi và hưởng ứng: Cuối cùng của bài trả lời phỏng vấn th́ Ḥa thượng vẫn ca vang bài ca muôn thuở là kêu gọi Tăng Ni Phật tử thế này thế nọ…

Thưa Ḥa thượng!

Bây giờ Ḥa thượng kêu gọi ai? Chẳng có ai muốn đi làm nô lệ cả, chẳng có ai muốn bị nô dịch tư tưởng cả. Chỉ có những kẻ không biết tàm quư mới đi làm cái công việc ấy mà thôi. C̣n những người có chút tàm quư chứ chưa nói đến những bậc "Khoa bảng" th́ chẳng có ai làm công việc mà Ngài đang làm cả. Họ thà nghèo hèn giữ Đạo mà sống chứ không như ai đó bán Đạo để cầu hưởng vinh hoa phú quư. Chúng con thiết nghĩ rằng, Ḥa thượng tuổi cũng đă cao th́ nên lui về đóng thất tụng kinh sám hối. Như vậy sẽ có lợi cho Ngài và PGVN rất nhiều, c̣n hơn là giữ nhiều trọng trách để rồi nhân danh Phật Giáo làm mất niềm tin trong đồng bào Phật tử, cũng như làm cho các tôn giáo bạn nghĩ rằng PGVN là như vậy.

Đọc qua bài trả lời phỏng vấn của Ḥa thượng cũng như của một số các vị tôn túc ở các tỉnh thành, chúng con có một nhận xét chung như sau: Hầu như bài nào cũng khẳng định rằng GHPGVN là một tổ chức duy nhất hợp pháp đại diện cho PGVN, là một tổ chức thống nhất v.v…và v.v… Nhưng có một điều quan trọng mà không thấy các vị lănh dạo của GHPGVN nhắc đến. Đó là GHPGVN là một tổ chức độc lập có chủ quyền, không phụ thuộc vào MTTQVN, không bị sự điều khiển sai khiến của Ban Tôn giáo chính phủ, của Bộ công an… Nếu như quư Ngài nói được như vậy th́ làm sao dẫn đến sự việc đáng tiếc tại chùa Phổ Quang quận Tân B́nh vào sáng ngày 03/12/2003.
3. Về tờ báo Giác Ngộ do Ḥa thượng làm Tổng biên tập: Trước năm 1975, tại miền Nam có rất nhiều tờ báo, tập san của Phật giáo nhằm mục đích đem ánh sáng Chánh pháp của Đức Thế Tôn đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm kiến tạo cảnh giới Tịnh Độ nơi cơi Ta Bà này. Sau 1975, do chính sách hạn hẹp g̣ bó của người CS nên hầu như cả nước chỉ có tờ báo Giác Ngộ trên danh nghĩa là Cơ quan ngôn luận của THPGTPHCM do Ḥa thượng làm Tổng biên tập. Tên tờ báo th́ rất hay nhưng khi đọc vào th́ hỡi ôi thật là thất vọng! Thật sự nó không làm chức năng của một tờ báo Đạo giúp cho mọi người giác ngộ giải thoát mà thực chất nó là cơ quan ngôn luận của Đảng CS trá h́nh đem tư tưởng Max-Lê và Hồ Chí Minh nhằm "Giác Ngộ" giới PG theo và ủng hộ Đảng CSVN. Như vậy ư nghĩa Giác Ngộ ở đây chính là Giác Ngộ Cách mạng chứ không phải Giác Ngộ theo tinh thần Phật giáo.

Thời gian gần đây, báo Giác Ngộ liên tục đăng các tin tức, bài viết, phát biểu của các chức sắc của GHPGVN trong các tỉnh thành cả nước phản đối nghị quyết của HVHK. Những mục này đă chiếm hầu hết các trang báo. Điều này thật là lạ. Sở dĩ gọi là lạ v́ nghị quyết của HVHK chỉ liên quan đến nhà cầm quyền Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo. Lẽ ra nhà cầm quyền Việt Nam sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhưng không, họ chỉ làm qua loa lấy lệ. Quốc hội có họp và đưa ra phản đối nhưng cũng chỉ làm một cách yếu ớt, h́nh thức. Các tờ báo Công an, Tuổi trẻ v.v… có đăng tin phản đối nhưng chỉ nằm trong một góc nhỏ như tin rao vặt hay quảng cáo mà thôi. Đằng này GHPGVN từ TW đến địa phương tổ chức mitting, đăng báo ầm ĩ để làm tṛ cười cho bậc thức giả. Họ cười v́ các Ngài trong GHPGVN lên án GHPGVNTN đi làm chính trị nhưng sự việc xảy là đă cho thấy điều ngược lại: Ai đi làm chính trị? Nhưng khổ thay cái chính trị của các Ngài làm cũng không phải được tự quyết mà là bị chỉ đạo.

Chúng con thiết nghĩ, với số tiền đem ra phung phí cho những việc làm vô bổ đó, quư Ngài nên dùng vào công tác từ thiện xă hội, nhằm xoa dịu nỗi đau của nhân dân miền Trung đang khốn khó ngặt nghèo v́ thiên tai mưa lũ th́ ích lợi hơn. Đàn việt tín tâm hiến cúng tài vật để cho chư Tăng tu học, hành đạo chứ không phải để cho các Ngài đem đi làm chính trị. Các Ngài đă phung phí tiền của đàn na tín thí như vậy th́ thật là tội lỗi. V́ lẽ trên, chúng con thiết tha mong cầu Ḥa thượng hăy ngưng ngay những việc làm tai hại đó và trả lại tờ báo Giác Ngộ làm đúng nhiệm vụ và chức năng như tên gọi của nó.


4. Việc hoằng pháp và giảng dạy của Ḥa thượng: Tuy trăm công ngàn việc, nhưng Ḥa thượng vẫn v́ đàn hậu học mà không nệ hà dàn xếp công việc Giáo hội để đến với các lớp: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM, Cao Đẳng Vĩnh Nghiêm, Cao Đẳng Cần Thơ, Cao Đẳng Ṭng Lâm v.v… để truyền trao yếu nghĩa của Phật giáo Đại thừa qua các bộ kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Oi, thật là một tấm gương sáng của một nhà giáo mô phạm. Nhưng thực chất của vấn đề ấy là ǵ? Ḥa thượng cũng chỉ v́ một chút danh mà thôi. Có lẽ Ḥa thượng muốn ḿnh sau khi xuôi tay nhắm mắt (nhưng chưa biết đi về đâu) th́ xướng ngôn viên sẽ giới thiệu hàng lọat các chức danh v.v… để chúng sanh quy ngưỡng chăng? Vô ích thôi, sẽ không có ai quy ngưỡng với những kẻ hữu danh vô thực. Chỉ có những ai bị thiên ma Ba Tuần bịt mắt, làm lu mờ lư trí mới làm cái công việc như vậy.

Theo chân Ḥa thượng đến các lớp học cũng như các đạo tràng th́ chỉ nghe Ngài nói về cái "Tôi và kinh nghiệm của bản thân tôi" mà thôi. Rồi nào là chuyện đi Tàu đi Tây, lúc tôi học ở Nhật v.v.. chứ chẳng có ǵ khác. C̣n khi đề cập đến kinh điển th́ Ḥa thượng chỉ nói qua loa cho lấy lệ chứ chẳng có ǵ cả. Đơn cử như việc Ngài dạy kinh Hoa Nghiêm nhưng chẳng nghe nói ǵ về Ngũ Chu, Lục Tướng hay Thập Huyền Môn. Có lẽ Ngài tâm đắc là phẩm Nhập pháp giới. Nhưng óai ăm thay, Ngài truyền đạt cũng chỉ v́ mục đích nâng cao bản ngă, ví ḿnh như đang làm hạnh Bồ tát vậy.

Thưa Ḥa thượng! Người thực hành Bồ tát hạnh là lấy bệnh chúng sanh làm bệnh của ḿnh theo tinh thần Duy Ma Cật. C̣n lối nói của Ḥa thượng là lối ngụy biện nhằm che đậy bản chất thừa sai của ḿnh. Bồ tát ǵ mà khi thấy đồng đạo bị tù đày bắt bớ th́ ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí c̣n thêm dầu vào lửa để được vinh hoa phú quư.

Rơ ràng Ḥa thượng chỉ v́ quyền lợi cá nhân chứ không phải v́ tiền đồ Đạo pháp. Ngài chỉ biết làm vừa ḷng nhà nước và một số đạo hữu giàu có để ung dung hưởng thụ. Nếu có một lần nào đó, Ḥa thượng đi xuống dưới các cơ sở hạ tầng Phật giáo và lắng nghe tiếng nói trung thực của đạo hữu Phật tử th́ chắc hẳn Ḥa thượng sẽ có cách suy nghĩ và việc làm khác so với hiện nay.

Bạch Ḥa thượng!

Trên đây là những bức xúc của chúng con bộc bạch cùng Ngài, điều này sẽ làm Ngài không được vui, mong Ḥa thượng hỷ xả cho. Hy vọng rằng qua bức tâm thư này, Ḥa thượng sẽ có những suy nghĩ và hành động thiết thực để

xây dựng ngôi nhà PGVN ngày càng đẹp đẽ hoa lệ chứ không bị xiêu vẹo dột nát như hiện tại.

Nguyện cầu chư Phật, Lịch đại Tổ sư, anh linh chư Thánh Tăng, Thánh tử đạo gia hộ Ḥa thượng trí tuệ thường minh để làm tṛn trách nhiệm của một sứ giả Như Lai chứ không phải là của một cán bộ tuyên truyền cho Đảng; thân tâm Ḥa thượng thường lạc trong hào quang chở che của Chư Phật chứ không phải trong ṿng tay nâng niu của thế quyền danh vọng.

Kính thư!

Đoàn Tăng Sinh Vĩnh Gia

Trở về Mục Lục