Tâm thư của Tăng sinh Thừa Thiên-Huế,
gởi Ḥa thượng Thích Trí Tịnh

Kính gởi: Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh,
Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Kính đảnh lễ Ḥa Thượng. Vừa qua, chúng con đọc được bức thư của Ḥa Thượng gởi ngài Chủ tịch Hạ viện Quốc Hội Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, phản đối về Nghị Quyết HR.427 đă được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua với đa số 403 phiếu thuận trên 13 phiếu chống trên Tuần báo Giác Ngộ số 200, ra ngày 27-11-2003.

Kính bạch Ḥa Thượng, đọc xong, chúng con thấy ḷng buồn tủi vô hạn. Buồn là buồn v́ thế đạo nhiễu nhương. Tủi là tủi cho nghiệp phận của những người Việt Nam con Phật.

Kính bạch Ḥa Thượng,

Chúng con không buồn sao được khi một bậc Cao Tăng, tuổi ngoài 80, đă từng là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhưng Ḥa Thượng lại viết trong thư rằng: "...tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong mối quan hệ đối nội và đối ngoại...".

Kính bạch Ḥa Thượng,

Chúng con là những kẻ hậu học, hầu hết được sinh ra sau năm 1975. Tuy vậy, qua những sách vở, tài liệu, văn thư, cũng như qua những thực tế sinh hoạt trong gần 30 năm qua, chúng con được biết về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội do chính Tăng Ni, Phật Tử lập ra bởi nguyện vọng tha thiết của ḿnh quyện chặt với lời dạy của đức Phật, "sau khi Ta diệt độ, các con hăy lấy giới luật làm Thầy." Một Giáo Hội kế thừa xứng đáng truyền thống 2.000 năm của Phật Giáo Việt Nam. Một Giáo Hội được điều hành lănh đạo bởi những bậc cao Tăng thạc đức. Một Giáo Hội đă có những đóng góp xứng đáng cho Đạo pháp và Dân tộc. Hơn nữa, những biến cố vừa qua tại Tu viện Nguyên Thiều tỉnh B́nh Định và "Sự biến Lương Sơn" tại Khánh Ḥa đă làm cho Tăng sinh chúng con càng biết rơ hơn về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Mặc dù bị Nhà nước t́m mọi phương cách, áp dụng mọi thủ đoạn tinh vi lẫn thô bạo ḥng bức tử, nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Không phải chỉ tồn tại một cách èo uột bởi bàn tay sắt của Ma vương và Quyến thuộc của Ma vương, liên tục và ṛng ră từ hơn hai thập kỷ vừa qua đă và đang cố sức bóp chết, mà ngược lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang được tiếp lực bởi truyền thống tâm linh 2.500 của Chư Phật, của Lịch Đại Tổ Sư, của Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo, đang vươn ḿnh đứng dậy, đang làm cho năm châu bốn bể giựt ḿnh nh́n lại với một niềm cảm thông và kính trọng. Đang được hàng triệu triệu Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đang nức ḷng hướng vọng như một biểu tượng sinh hoạt Phật Giáo Lư tưởng.Thậm chí, đang được cả cộng đồng quốc tế ủng hộ một cách mạnh mẽ qua hai Nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ và của Quốc Hội Châu Âu. Và có lẽ cũng v́ sự lo lắng về sự lớn mạnh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nên Ḥa Thượng đă viết thư phản đối việc ủng hộ của họ, qua bức thư gởi Chủ Tịch Hạ viện Hoa Kỳ.

Kính bạch Ḥa Thượng,

Chúng con không tin rằng, Ḥa Thượng lại không biết được những điều như thế; mà ngược lại, chúng con tin rằng, Ḥa Thượng biết rất rơ. V́ thế chúng con không hiểu tại sao, Ḥa Thượng lại nói, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, một Giáo Hội chỉ mới ra đời vào năm 1981, lại là Giáo Hội duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam! Hơn nữa, chúng con thấy rằng, Ḥa Thượng nói như vậy có nghĩa là Ḥa Thượng đă đang tâm muốn chôn vùi G.H.P.G.V.N.T.N.; Ḥa Thượng đă tự bịt mặt quay lưng lại và muốn bóp chết các vị đồng liêu, đồng đạo của Ḥa Thượng.

Chúng con không tủi sao được khi một bậc cao Tăng, hiện đang là Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương G
iáo Hội Phật Giáo Việt Nam, lại bảo rằng "...chỉ có một vài người không hài ḷng về việc tổ chức và hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; những người ấy, tư tưởng và quan điểm của họ không xuất phát từ lợi ích chung của P.G.V.N. ...."

Kính bạch Ḥa Thượng,

Chúng con nghĩ rằng, chúng con là phận con phận cháu, nếu có điều ǵ không phải, nếu đi sai đường lạc lối, th́ có được những bậc Cha anh, những bậc Thầy như Ḥa Thượng kêu lại, đem kinh, đem luật ra mà chỉ dạy hầu có sự hiểu biết đúng đắn, như thật. Ngờ đâu, Ḥa Thượng lại có những hiểu biết, nhận định như thế. Kính bạch Ḥa Thượng, không phải chỉ có một vài người không hài ḷng về việc tổ chức và hoạt động của G.H.P.G.V.N. như Ḥa Thượng nói đâu. Hẳn Ḥa Thượng biết rất rơ rằng, G.H.P.G.V.N. thực sự do ai lập ra, thực sự do ai lănh đạo. Không chỉ Ḥa Thượng biết, mà tất cả mọi người đều biết, G.H.P.G.V.N. là do Nhà nước lập ra và được chỉ đạo bởi Nhà nước. Điều nầy trong Hiến Pháp nhà nước Việt Nam, điều thứ 9 đă ghi rơ "Mặt Trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân". Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hiện là thanh viên của Mặt Trận. Thế th́ G.H. đó, trong ư nghĩa, có thực sự là tôn giáo, đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam không?

Kính bạch Ḥa Thượng, một Giáo Hội như thế, làm ǵ có những Tăng Ni, Phật tử thật sự lại hài ḷng về những tổ chức và hoạt động của nó. Do vậy, phải thẳng thắn và mạnh dạn để nói rằng, không có một Tăng Ni, Phật tử chính thống nào, trong tự đáy ḷng ḿnh, hài ḷng cả. Không những không hài ḷng mà hoàn toàn không thể thừa nhận được nữa. V́ rơ ràng đó không phải là sinh hoạt tôn giáo thực sự theo truyền thống. Đó chỉ là một công cụ của đảng Cộng sản VN.

Kính bạch Ḥa Thượng,

C̣n việc Ḥa Thượng nói "...do một vài dân biểu tŕnh trước Quốc hội, là một điều không hợp pháp." Chúng con nghĩ rằng, lẽ ra Ḥa Thượng không nên nói bất cứ một điều ǵ khi Ḥa Thượng chưa nắm rơ. Hợp pháp hay không hợp pháp là việc của các vị Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ. Chắc chắn họ biết rơ ràng hơn hẳn Ḥa Thượng về điểm nầy. Đó là chuyên môn của họ. Không ai có thể tin rằng, Ḥa Thượng có khả năng chỉ bày về luật pháp Hoa Kỳ cho các Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ. C̣n việc Ḥa Thượng cho rằng, Quốc Hội Ḥa Kỳ đă xen vào công việc nội bộ của Việt Nam, th́ qua văn thư, chính Ḥa Thượng đă xen vào công việc nội bộ của Quốc Hội Hoa Kỳ, của nhân dân Ḥa Kỳ, nhắc nhở ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ về luật pháp của Hoa Kỳ.

Kính bạch Ḥa Thượng,

Đáng tiếc cho văn thư phản đối của Ḥa Thượng đă có tác dụng ngược lại. Bởi lẽ, nó càng làm thêm đậm nét thành viên Mặt Trận của G.H.P.G.V.N. của Ḥa Thượng. Đáng tiếc cho Ḥa Thượng, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Trị sự G.H.P.G.V.N., lên tiếng phê b́nh người khác xen vào nội bộ của ḿnh mà chính ḿnh lại xen vào nội bộ của người khác.

Kính bạch Ḥa Thượng,

Nếu những điều trần t́nh của chúng con có ǵ không vừa ư, kính mong Ḥa Thượng hoan hỷ cho.

Nguyện cầu kim cang bát bộ xua đuổi ma quân để cho pháp thể của Ḥa Thượng được soi tỏ bởi ánh sáng đại hùng, đại lực và đại trí tuệ của chư Đại bồ tát, để cho chúng con có được tin yêu, hiên ngang bước theo dấu chân của Ḥa Thượng.

Chúng con cúi đầu kính lễ Ḥa Thượng.

Huế, ngày 30/11/2003

TĂNG SINH THỪA THIÊN & HUẾ

Đồng kư tên (Đánh tên theo thứ tự thời gian kư, và c̣n nhiều huynh đệ tuy đồng ư nhưng không thể kư v́ sẽ bị đuổi khỏi chùa, mất hộ khẩu, hoặc không cho đăng kư tạm trú hoặc đuổi học như đă thường xuyên xẩy ra trong thời gian qua): Thích Từ Quảng, Thích Quảng Huệ, Thích Trung Quang, Thích Hạnh Phương, Thích Thanh Tâm, Thích Quảng Thịnh, Thích Đức Hạnh, Thích Quảng Đức, Thích Tâm Độ, Thích Từ Hải, Thích Từ Tế, Thích Đồng Duệ, Thích Từ Niệm, Thích Vân Pháp, Thích Từ Quán, Thích Từ Thông, Thích Minh Luân, Thích Pháp Măn, Thích Hải Quang, Thích Hải Liên, Thích Từ Quán, Thích Như Lan, Thích Từ Minh, Thích Tín Giới, Thích Từ Chiếu, Thích Nhật Quang, Thích Nguyên Thọ, Thích Hải Thanh, Thích Từ Ḥa, Thích Măn Tuệ, Thích Từ Phước, Thích Măn Tịnh, Thích Từ Tánh, Thích Măn Phước, Thích Từ Giác, Thích Hải Chương, Thích Từ Sơn, Thích Từ Chơn, Thích Măn Minh, Thích Măn Dung, Thích Hạnh Dung, Thích Măn Nguyện, Thích Măn Tâm, Thích Măn Hạnh, Thích Pháp Lượng, Thích Hồng Đạo, Thích Tín Pháp, Thích Minh Liễu, Thích Hải Cát, Thích Minh Nhật, Thích Minh Tín, Thích Nhật Minh, Thích Từ Trí, Thích Từ Măn, Thích Thanh Hương, Thích Từ Dung, Thích Măn Toàn, Thích Măn Thủy, Thích Măn Pháp, Thích Qủang Thành, Thích Nguyên Tịnh, Thích Qủang Chiếu, Thích Minh Toàn, Thích Minh Thiên, Thích Minh Phước, Thích Minh Đoan, Thích Minh Nghiêm, Thích Minh Không, Thích Pháp Phúc, Thích Pháp Hoa, Thích Pháp Hương, Thích Pháp Lạc, Thích Pháp B́nh, Thích Pháp Không, Thích Pháp Ngộ, Thích Pháp Nghiêm, Thích Pháp Đức, Thích Nguyên Đăng, Thích Qủang Thành, Thích Quảng Lợi, Thích Từ Nhẫn, Thích Quang Minh, Thích Quang Dũng, Thích Quang Thuận, Thích Quang Mỹ, Thích Quang Định, Thích Nhật Chánh, Thích Nhật Thiện, Thích Minh Nguyện, Thích Minh Pháp, Thích Minh Thế, Thích Minh Pháp, Thích Minh Tổng, Thích Minh Thanh, Thích Minh Vương, Thích Minh Phương, Thích Minh Hải, Thích Minh Tôn, Thích Minh Siêu, Thích Minh Trạm, Thích Minh Tŕ, Thích Minh Hy, Thích Minh Đổng, Thích Minh Bảo, Thích Minh Hữu, Thích Minh Tánh, Thích Thái Tuệ.

Trở về Mục Lục