Kháng thư

của TT. THÍCH TÂM TRÍ, CHÁNH ĐẠI DIỆN GHPGVNTN TỈNH KHÁNH H̉A

 

Từ thành phố Nha Trang ngày 21.2.2006, Thượng tọa Thích Tâm Trí, Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Khánh Ḥa, viết Kháng thư gửi hai ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Nước, Phan Văn Khải, Thủ tướng, "bày tỏ sự bất b́nh của chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh về những hành vi thô bạo của Công an TP Hồ Chí Minh vây bắt và gây cản trở đối với Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, cùng chư tôn Ḥa thượng, Thuợng tọa là thành viên của Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo) đi ra tỉnh B́nh Định để bái tuế, chúc Tết và đảnh lễ Đức Đệ Tứ Tăng thống, Đại lăo Ḥa thượng Thích Huyền Quang nhân dịp Xuân Bính Tuất (...) Công an TP Hồ Chí Minh đă ra tay áp tải Ḥa thượng Viện trưởng bằng cách xông vào khênh ngài như "khênh một con vật" bỏ lên xe".

 

"Kính thưa nhị vị lănh đạo tối cao của nước Việt Nam, việc Ḥa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo cùng chư tôn túc trong Hội đồng Lưỡng Viện đi ra tỉnh B́nh Định để thăm viếng Đức Đệ Tứ Tăng thống, vị lănh đạo tối cao của GHPGVNTN, th́ có ǵ là sai ? có ǵ là ảnh hưởng đến an ninh quốc pḥng ? mà bị đối xử một cách thô bạo như vậy th́ Nhà nước và Chánh phủ Việt Nam làm sao có thể nói với người dân Việt Nam là Nhà nước chủ trương Đại Đoàn kết Dân tộc ? là tôn trọng quyền tự do tôn giáo của nhân dân ? Theo chúng tôi, lối hành xử thô bạo của nhân viên công lực Nhà nước không chỉ trái với những ǵ được ghi trong Hiến pháp năm 1992 một cách trang trọng, mà c̣n đi ngược lại truyền thống thiêng liêng, cao đẹp của cha ông ta đă dày công gây dựng."

 

Trở về Mục Lục