Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm

Dự tang lễ Trưởng Nguyễn Hữu Huỳnh

Tang lễ Trưởng Nhật Minh Nguyễn Hữu Huỳnh

Các Trưởng Oanh ốm, Oanh mập Chị Ngọ, Bác Liệu, Trưởng X, Trưởng Thi đang niệm hương

GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm Giây thân ái với Trưởng Nguyễn Hữu Huỳnh lần cuối.

Trở về Mục Lục