Tham dự Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2005

San Jose, California

30 & 31 tháng 12 năm 2005
   và 01 tháng 01 năm 2006

 

Trân trọng thân mời anh chị em cùng về tham dự Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm 2005 tại San Jose. Lệ phí mỗi người tham dự là $70.00

Để giúp ban tổ chức tiện việc sắp xếp và hoàn thành chu đáo, xin anh chị vui ḷng ghi tên và kèm theo chi phiếu gửi trước ngày 10 tháng 12 năm 2005.

Mọi thư từ, chi phiếu xin gửi về                                                                             Liên lạc ban tổ chức

Chị Dương Khánh Ninh                                                                                       * Anh Nguyễn đ́nh Thống
1592 Deluca Drive                                                                                                                           ( 408 ) 768-3402
San Jose, CA. 95131                                                                                                                * Chị Dương Khánh Ninh
                                                                                                                                                        
( 408 ) 441-0344
Email : khanhninh@sbcglobal.net                                                                                               * Anh Phạm mạnh Hùng
                                                                                                                                                        
( 408 ) 251-2940Họ và Tên :      _____________________________________                 Pháp danh:  ______________________    

                                       _____________________________________

                                       _____________________________________

* Phương tiện di chuyển

      Tự túc

      Máy bay. Nếu cần ban tổ chức ra đón tại phi trường, xin anh chị cho biết

                  Hăng máy bay:    _____________________                   Chuyến bay số:   _____________________

                  Đáp xuống phi trường:  ____________                Giờ máy bay đáp: _____________________

* Nơi tạm trú trong thời gian hội ngộ Vĩnh Nghiêm 2005 tại San Jose, California

       Do ban tổ chức sắp xếp (mang theo sleeping bag)                   Tự túc

       Khách sạn

       Muốn ban tổ chức t́m khách sạn và đặt chỗ trước ?    Có        Không                                   

* Địa chỉ hoặc số Điện thoại liên lạc :

* Ghi chú thêm chi tiết :                                                                                                                                   

 


Trở về Mục Lục