Kháng Thư

của TT.  THÍCH THANH QUANG, CHÁNH ĐẠI DIỆN GHPGVNTN QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

 

Từ Đà Nẵng, ngày 18.2.2006, Thượng tọa Thích Thanh Quang, Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Quảng Nam – Đà Nẵng viết Kháng thư gửi các ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng, Trần Đức Lương, Chủ tịch nước, Phan Văn Khải, Thủ tướng, và Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội, phản đối việc bắt Ḥa thượng Thích Quảng Độ tại ga Saigon hôm 16.2 và ngăn cấm Phái đoàn Giáo hội đáp tàu ra B́nh Định Chúc thọ Đức Tăng thống Thích Huyền Quang nhân dịp đầu Xuân. Thượng tọa trưng dẫn điều 68 trên Hiến Pháp về quyền công dân được tự do đi lại, "thế mà các ông ngang nhiên tước đoạt quyền cơ bản của con người mà Hiến pháp đă quy định". (...) Các ngài thường rêu rao tuyên truyền với công luận trong và ngoài nước là nước CHXHCN Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, không có sự phân biệt đối xử, bắt bớ giam cầm ai. Nhưng sự thật là suốt 30 năm qua các ông vẫn đàn áp, cấm cản, khủng bố, khống chế GHPGVNTN bằng cách giam giữ quản thúc hai vị Lănh đạo của Giáo hội là Ḥa thượng Thích Huyền Quang, Ḥa thượng Thích Quảng Độ, một số hàng giáo phẩm cùng Tăng tín đồ khác, hiện nay vẫn tiếp tục chống phá cản trở như vụ việc đă nêu ở trên". Thượng tọa Thích Thanh Quang viết tiếp :

 

"Chúng tôi cực lực phản đối việc xúc phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của các ông đối với Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, xem thường Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, gây mất đoàn kết dân tộc, phân biệt đối xử tự do tín ngưỡng. Coi thường dư luận quần chúng nhân dân trong, ngoài nước, và sự phản đối của các tổ chức nhân quyền thế giới".

 

Kháng thư kiến nghị 4 điều :


"1. Thực thi đúng Hiến pháp và Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam, chấp hành đúng Công ước quốc tế ;

 

"2. Tôn trọng nền văn hóa và bản sắc dân tộc, không được xâm hại đến thân thể và sức khỏe của người khác ;

 

"3. Để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tự do sinh hoạt trong cộng đồng dân tộc Việt Nam ;

 

"4. Chịu trách nhiệm về sức khỏe của Ḥa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, trước lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, Tăng tín đồ Phật giáo nói riêng"

 

Trở về Mục Lục