Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Chùa Liên Tŕ 153 Lương Định Của, Thủ Đức, TP. HCM

Bản Kiến Nghị

Kính gửi: - Ông Vơ Văn Kiệt

                Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng CHXHCN-VN

                 Hà Nội Việt nam

Đồng kính gửi: - Ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam

                       - Ông Chủ Tịch Nước Việt Nam

                       - Ông Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam

*

Phật lịch 2536 – Chùa Liên Tŕ ngày 20-8-1992

Thưa Ông Chủ Tịch,

Với tất cả ḷng tin tưởng thâm sâu vào chánh sách tự do tín ngưỡng cùng tinh thần đổi mới, đối thoại, hợp tác chúng tôi kính tŕnh lên quư cấp lănh đạo Việt Nam quan tâm giải quyết.

Kể từ tang lễ cố Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu-Chánh Thư Kư, xử lư Viện Tăng Thống GHPGVNTN viên tịch – Ḥa Thượng Huyền Quang cùng một số chư Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ phúng điếu khi về lại địa phương đều bị Mặt Trận, Công An, Giáo hội Nhà nước răn đe, hăm dọa, phạt tiền gây khó dễ đủ điều …

Các văn bản, di chúc của Ḥa Thượng xử lư Viện Tăng Thống đă nói lên t́nh cảm bi thảm của nền Phật Giáo Dân Tộc suốt 17 năm qua: hàng Giáo phẩm cao cấp của Giáo Hội bị giam cầm, tù tội phải nhốt trong ngục tối, và một số khác bị áp đạt, ép buộc v́ quá sợ hăi đành phải tham gia vào cái gọi là "Giáo Hội" do chính Nhà nước dàn dựng, đạo diễn, một số đông khác phải đành bỏ nước lưu vong nơi xứ lạ, quê người.

Thưa Ông Chủ Tịch,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một Giáo Hội có quá tŕnh giữ nước dựng Đạo, có tư cách kế thừa đạo nghiệp của lịch Đại Tổ Sư, của Bồ tát Quảng Đức cùng chư Thánh Tử Đạo-Một Giáo Hội có địa vị quốc gia và quốc tế, thế mà ngay sau khi nắm quyền cai trị Việt Nam, quư vị đă dựng lên một tổ chức ngoại vi, tuy được mệnh danh là "Giáo Hội" nhưng thực sự chỉ là để sai khiến lặt vặt dưới sự phát lạc của Ban Tôn Giáo và Mặt Trận Tổ Quốc, thậm chí tư cách không bằng một Hội Đàn bà, Thanh Niên, Nhi Đồng… thật là một điều sĩ nhục cho Tăng Ni và Phật Tử Việt Nam-Trước t́nh cảnh đó, vượt lên trên mọi nổi sợ hăi chúng tôi âm thầm tự nguyện y theo di chúc của Đại Lăo Ḥa Thượng Đôn Hậu và dưới sự chỉ đạo của Ḥa Thượng Huyền Quang tiếp nhiệm và thừa hành các sinh hoạt của Giáo Hội, thế mà gần đây chánh quyền đă mở một chiến dịch áp đảo, khủng bố tinh thần, ép buộc chúng tôi thẩm cung suốt trong nhiều ngày làm cho mọi người phải dao động, sợ hăi chùn bước không dám tham gia Phật sự-Số Cán bộ Phật Giáo bị thẩm cung có: Tôi, Thượng Tọa Long Trí, Trí Giác, Minh Tâm, Hải Tạng, Toàn Chân, Trí Lực, Đạo hữu: Nhật Thường, Đồng Ngọc…

Thưa Ông Chủ Tịch,

Lịch sử đă cho thấy: chế độ chánh trị cũng như chủ nghĩa, ư thức ư hệ luôn đổi thay và chỉ ngự trị, tồn tại có giai đoạn nhưng chân lư, Đ?o pháp và Dân tộc th́ Vạn đại, Vĩnh cữu thế mà quư vị đă từ chối cái vĩnh cữu của chân lư Dân tộc để chọn lấy cái quyền lợi phe phái nhất thời! Nếu không sớm nhận được điều đó mà vẫn cứ tiếp tục chánh sách thù nghịch-chuyên chính-đấu tranh giai cấp-tiếp tục đàn áp, giam giữ những người Việt yêu nước chân chính, vẫn áp dụng Chủ Nghĩa Giáo điều, bảo thủ, cố chấp và tự ái, chỉ mưu cầu quyền lợi riêng tư như nô lệ hóa con người th́ thật là nguy hại cho tương lai Dân tộc. Chúng tôi thật đau ḷng, tủi nhục khi phải mang thân phận người dân nước Việt hôm nay.

Trước thực trạng đó, v́ Tiền đồ của Đất nước và nền đạo lư Dân tộc chúng tôi khẩn thiết yêu cầu Nhà nước Việt nam:

  1. Chấm dứt ngay mọi hành động khủng bố, áp bức những tu sĩ, Cán bộ GHPGVNTN đang thừa nhiệm các Phật sự Giáo Hội.
  2. Trả tự do cho Ḥa Thượng Huyền Quang, Ḥa Thượng Quảng Độ … Trả quyền sinh hoạt của GHPGVNTN cùng toiàn bộ tài sản, cơ sở văn hóa, Từ thiện Giáo Hội như; Việt nam Quốc Tự, Viện Đại Học Vạn Hạnh, Tổng Vụ Thanh Niên…
  3. Điều quyết định và căn bản làm nền tảng cho mọi công cuộc xây dựng đất nước là phải tuyệt đối tôn trọng Nhân Quyền và cấp thời thiết lập một nền Luật pháp công minh mang tính Nhân Bản và Tự do, Dân chủ đích thực.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Bằng cả lương tri và t́nh tự Dân tộc, chúng tôi cẩn thiết kiến nghị lên quư Cấp chính quyền Cách mạng nếu quư Cấp chính quyền không nghiêm túc chuẩn thuận, giải quyết th́ chúng tôi cam chịu đi tù để khỏi thấy cảnh đất nước, Đạo Pháp suy tàn, đỗ nát… Dù sao đi nữa chúng tôi cũng tin tưởng nơi tấm lương tâm, ḷng dũng khí cùng những khí tính Đạo lư đặc thù của người dân Việt Nam nơi quư liệt vị.

Dầu có bị đối xử như thế nào đi nữa chúng tôi cũng xin phép được cám ơn Ông Chủ Tịch và xin trân trọng kính chào Ông Chủ Tịch.

Nay kính,

Đại Diện Chư tăng và Phật Tử bị thẩm cung

Tỳ kheo Thích Không Tánh

(Ấn kư)

Bản sao kính gửi:

để "kính tường tŕnh"

để "kính tường"

Trở về Mục Lục