GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI

TỔ-Đ̀NH TỪ-QUANG

1978 Parthenais, Montreal, Quebec H2K 3S3, Canada

 

THÔNG BẠCH

 

Kính gửi Quư Ngài và Quư vị Lănh-đạo các Thành-Viên

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, cùng đồng

bào, đồng hương, Phật-Tử.

 

  Lâu nay, Quư Ngài và Quư vị cũng như chúng tôi, nghe đài, xem báo trên Internet đều biết rằng, sau Hội-Nghị APEC :

 

- Đảng Cộng-sản, nhà cầm quyền Cộng-sản Việt-Nam v́ quyền lợi độc tài toàn trị, đă mất hết lương tri, giương bẫy pháp luật, hăm hại những nhà bất đồng chính-kiến, cướp đoạt tài-sản, hăm hại dân lành và đang khơi dậy phong trào đấu tố của thập niên 50 trên miền Bắc.

 

- Đảng Cộng-sản Việt-Nam đă lợi dụng, dụng tâm, ghi trong Hiến-Pháp 1992, điều 69 về quyền tự do công dân như sau : “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu t́nh theo quy định của pháp luật”.

 

Thực hiện quyền tự do công dân, theo quy định của pháp luật, Nhà nước Cộng-sản Việt-Nam đă tạo ra điều 88, để hành xử : “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng-ḥa xă hội chủ nghĩa Việt-Nam :

 

1)- Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng Ḥa xă hội chủ nghĩa Việt-Nam, th́ bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm :

 

a)- Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

 

b)- Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lư, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

 

c)- Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

2)- Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng th́ bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm”.

 

- Nhà cầm quyền Cộng sản Việt-Nam đă mượn danh điều 88, bỏ tù bao nhiêu người đ̣i hỏi tự do dân chủ; giam cầm, đánh đập và giải về địa phương những dân oan khiếu kiện; vu khống, chụp mũ và thiết lập ṭa án nhân dân ngay tại Thủ-đô Hà Nội, đấu tố nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ Nguyễn-Khắc-Toàn.

 

- Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang mở một chiến dịch vũ băo, vu khống, gán ghép, bôi nhọ Ḥa-Thượng Thích-Quảng-Độ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất “dùng tiền xúi giục dân khiếu kiện”, để đánh lừa quần chúng, lừa bịp công luận quốc tế, sẽ cầm tù Ḥa-Thượng Thích-Quảng-Độ và tàn hoại tổ chức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất.

 

Trước hoàn cảnh cực kỳ tang thương bi đát ấy, tôi khẩn cầu chư tôn-đức Tăng, Ni, chư Phật-tử trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới :

 

1)- Tại mỗi chùa, trong mỗi thời khóa tụng niệm, nhất tâm cầu nguyện cho nhân dân Việt-Nam sớm thoát khỏi ách nạn độc tài, gian ác của chủ nghĩa Cộng-sản và cầu nguyện cho Hoà-Thượng Thích-Huyền-Quang, Hoà-Thượng Thích-Quảng-Độ cùng chư tôn-đức Tăng, Ni tại Việt-Nam được b́nh an, thoát khỏi mọi tai nạn, sớm đưa cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tới thành công và Giáo-Hội được phục hoạt.

 

2)- Có thể tổ chức một buổi cầu nguyện chung cho mục đích trên, cùng với các chùa, các cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương.

 

3)- Cùng với Cộng Đồng Người Việt, các tôn-giáo, các đoàn thể quốc gia tổ chức những cuộc mít-tinh, làm kiến nghị yêu cầu Liên-Hiệp-Quốc, các Chính-Phủ, các Quốc-Hội, các nhà tranh đấu cho dân chủ trên thế giới, can thiệp ngay với nhà cầm quyền Cộng sản Việt-Nam hăy ngưng ngay những hành động phi nhân, tàn bạo đối với các vị lănh đạo Giáo-Hội, các nhà đ̣i tự do dân chủ và những người bị oan khiếu kiện.

 

4)- Đ̣i hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt-Nam bỏ điều 4 Hiến-Pháp, bỏ cụm từ “theo quy định của pháp luật” trong điều 69 của Hiến-Pháp 1992 và huỷ bỏ hẳn điều 88, để đem lại tự do, dân chủ thực sự cho nhân dân Việt-Nam.

 

Trước sự nguy nan của Giáo-Hội Thống Nhất trong nước, chúng tôi nghĩ “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”, chúng ta im lặng sao ? Chúng tôi mong chư tôn-đức Tăng, Ni, chư Phật-tử hăy khẩn cấp thực hiện thông bạch này.

 

Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ.

           

Làm tại Tổ-Đ́nh Từ-Quang, ngày 7 tháng 9 năm 2007

Nay thông bạch

Thượng-Thủ Giáo-Hội PGVNTTG

(ấn kư)

Ḥa-Thượng Thích-Tâm-Châu