GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

 

Phật lịch 2551

Số : 12/VHĐ/TB/VT

 

 

 

THÔNG BẠCH

Kêu gọi các chùa viện trong và ngoài nước làm lễ Cầu siêu và Cầu an
cho chư Tăng Ni và nhân dân Miến Điện lâm cảnh Quốc nạn, và biểu t́nh hậu thuẫn cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ Miến

 

 

Kính bạch chư Tôn đức Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni,

Kính thưa Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới trong và ngoài nước,

 

Hơn một tháng qua, chư Tăng Ni Miến Điện đă dơng mănh xuống đường đ̣i hỏi chính quyền quân phiệt Miến trả lại tự do, nhân quyền và dân chủ cho nhân dân Miến. V́ nhân dân Miến không thể làm ăn, sinh sống, phát triển đất nước trong cảnh bức hiếp, đọa đày, thiếu tự do. Bà Aung San Suu Kyi, người lănh đạo phong trào đ̣i hỏi dân chủ, vẫn tiếp tục bị tù đày quản chế đến năm thứ 17.

 

Hoàn cảnh điêu linh và bức bách đến nỗi bốn trăm ngh́n Tăng Ni thuộc Tăng đoàn Miến Điện liên minh cùng nhân dân Miến trong cuộc đấu tranh chung. V́ nhà cầm quyền quân phiệt bất chấp tiếng dân kêu. Gần đây lại nổ súng vào hàng ngh́n Tăng Ni xuống đường biểu t́nh ôn ḥa. Gần một ngh́n Tăng Ni bị bắt cầm tù, và đang tuyệt thực phản đối trong các nhà lao. Cửa chùa bị vấy máu và phong tỏa.

 

Người ta nói đồng bệnh tương lân : lâm cùng khổ nạn th́ dễ cảm thông và đùm bọc. Trên hai thế kỷ vừa qua, hai dân tộc Miến Việt có chung cảnh ngộ bị xâm lược Tây phương chà đạp tín ngưỡng, giải thể giáo hội ; rồi mấy thập kỷ vừa qua cùng chung khổ nạn triền miên dưới ách độc tài quân phiệt hay độc tài toàn trị. Giờ đây, hai dân tộc có cùng điểm hẹn nơi ngưỡng vọng khát khao quyền sống và quyền tự do, và trong cuộc đấu tranh bất bạo động cho nhân quyền và dân chủ. V́ không có nhân quyền và dân chủ, th́ con người chưa được làm người.

 

Dù hoàn cảnh khó khăn, bị quản chế, bị theo dơi, kiểm soát chặt chẽ, nhưng sáng hôm nay, chủ nhật 30.9.2007, ba mươi chư Tăng thuộc Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo và một số chư vị Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các Quận thuộc thành phố Saigon và các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Lâm Đồng vân tập về chùa Giác Hoa ở Saigon cử hành Lễ Cầu siêu cho chư Tăng và quần chúng Miến vừa bỏ ḿnh v́ lư tưởng nhân quyền và dân quyền Miến Điện, cũng như cho 58 người Việt tử nạn v́ thảm họa cầu Cần Thơ, đồng thời cũng làm lễ Cầu an cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và chư Tăng Ni cùng nhân dân Miến lâm cảnh tù đày, áp bức.

 

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi cất lời kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, và đồng bào Phật tử đồng loạt tổ chức lễ Cầu siêu và Cầu an tại các chùa viện trong và ngoài nước cho chư Tăng Ni và nhân dân Miến Điện đang lâm quốc nạn. Cầu cho chư Tăng Ni và nhân dân Miến Điện bỏ ḿnh v́ lư tưởng độ sinh cao đăng Phật quốc. Cầu cho chư Tăng Ni và nhân dân Miến Điện đang bị tù đày sớm được trả tự do và giải thoát khỏi cảnh sống đọa đày, áp bức.

 

Tôi cũng xin cất lời kêu gọi các nhà lănh đạo tôn giáo bạn cử hành thánh lễ để cùng với chúng tôi chung ḷng cầu nguyện an b́nh và phúc lợi cho nhân dân Miến.

 

Đồng thời tôi tha thiết kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Đồng bào Phật tử và Đồng bào các giới ở hải ngoại hăy tỏ t́nh liên đới với nhân dân Miến Điện bằng cách tổ chức những cuộc biểu t́nh bất bạo động trước các Đại sứ quán Miến Điện nơi quốc gia ḿnh cư ngụ yêu sách Nhà cầm quyền Miến Điện chấm dứt tức khắc các cuộc đàn áp man rợ đối với chư Tăng Ni và nhân dân Miến, đồng thời mở ngay cuộc đối thoại với phe dân chủ do Bà Aung San Suu Kyi lănh đạo để tiến tới việc đáp ứng quyền sống, quyền dân và quyền con người cho toàn thể nhân dân Miến Điện, hoàn tất cuộc ḥa đồng dân tộc trong an lạc và huynh đệ.

 

Ngoài việc tương thân, tương liên với một quốc gia khao khát tự do, dân chủ trong vùng, cuộc biểu t́nh kết hợp các tôn giáo, các tổ chức, đoàn thể, đảng phái chính trị quốc gia Việt Nam c̣n mở ra kỷ nguyên mới cho công tŕnh kết hợp giữa người Việt nhằm phục vụ lư tưởng cao cả ngày nay của đất nước và dân tộc là tự do, no ấm và dân chủ.

 

Tôi hết ḷng mong đợi sự đáp ứng của chư Tôn đức và Đồng bào.

 

Thanh Minh Thiền Viện

Saigon,  ngày 30 tháng 9 năm 2007

Viện trưởng Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN

ấn kư

Sa môn Thích Quảng Độ