TRUNG-TÂM PHẬT-GIÁO KHUÔN-VIỆT

1004 SMALL STREET, GRAND PRAIRIE, TEXAS  75050

 

 

THÔNG BẠCH ĐẦU NĂM MẬU TƯ

 

 

Nam-Mô A-Di-Đà Phật

 

Kính thưa quư Đạo Hữu, Thiện Hữu và Công Đồng Phật Tử xa gần

 

Lễ HỘI TÂN NIÊN MẬU TƯ đă qua, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt chân thành tri ân và tán dương Tâm Nguyện: “Tân niên về chùa Lễ Phật, văng cảnh thăm Thầy, và góp ư hỗ trợ dự án Phật sự năm Mậu Tư” của quư Đạo hữu, thiện hữu cùng quư vị Phật tử xa gần.

 

Kể từ Lễ Hội Thành Đạo năm Đinh Hợi, Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (nói riêng) và Hải Ngoại (nói chung) gặp “cơn gió chướng” lời-qua-tiếng-lại thiếu quán chiếu phát sinh ra nhiều nguồn tin “thất-thiệt-ác-ư”, gây hoang mang, ảnh hưởng đến sự Sống Đạo và Hành Đạo của tứ chúng đệ tử.   Là Phật tử, hăy coi đó như cơn gió thoảng qua, như mây tụ rồi tan không để lại dấu tích. Giữ chính niệm, tập hạnh lắng nghe, trong t́nh thương và hiểu biết.   Vững niềm tin, biết sử dụng ái ngữ và luôn luôn như pháp tôn kính các bậc Chúng-chung-tôn. Tinh tiến trên đuờng Đạo trong vận hội năm Mậu Tư: “Tự bọc đôi chân ḿnh bằng những miếng vải nhung để khi đi đôi chân ḿnh được êm ái”,  trong hành xử “suy nghĩ như Phật, nói năng như Phật, hành động như Phật”, mong sao chuyển hóa được “cơn gió chướng của Phật Giáo Việt Nam hiện tại” vậy.

 

Tuy Thầy Pháp Quang “sức khỏe yếu kém, theo Bác sỹ điều trị, Thầy cần một thời gian tĩnh dương, ít tiếp xúc và giới hạn sự đi xa”,  nhưng chưong tŕnh hành đạo tại Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt vẫn tiến hành như dự định.

 

Nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ quư vị cùng bảo quyến Như Ư Cát Tường.

                            

                                                Pháp Quang, ngày 1 tháng 3 năm 2008

 

                                                             BAN ĐIỀU HÀNH

                                             TRUNG TÂM PHẬT GIÁO KHUÔN VIỆT

                                                            KÍNH THÔNG BẠCH