THƯ KHẨN

Kinh gởi Quư Thầy và Quư Cô,

Tôi ra Hà nội từ hôm 4-3-03 để hầu Đại lăo Ḥa thượng Xử lư Viện Tăng thống như Quư Thầy, Quư Cô đă biết. Cho đến hôm 25-3-03, Sư Cô trụ tŕ chùa Kim liên (phố Nghi tàm, quận Tây hồ, Hà nội), nơi Hoà thượng đang tạm trú để dưỡng bịnh, báo cho biết chính quyền địa phương không đồng ư tôi tạm trú tại chùa. Do đó, tôi phải rời Hà nội ngay. Sự tiếp cận Hoà thượng đối với tôi bấy giờ rất khó. Tôi phải nhờ thị giả chờ khi nào vắng mặt cô Hương, người được biết là do bộ Công an bố trí giám thị Hoà thượng, tôi mới có thể hỏi thăm Hoà thượng vài phút qua điện thoại di động.

Cho đến hôm nay, v́ lư do nào đó, hai vị thị giả cũng phải rời khỏi chùa Kim liên. Rơ ràng Hoà thượng đang bị cách ly, hoàn toàn bị đặt dưới sự giám thị nghiêm ngặt của bộ Công an, biến nhà chùa thành nhà giam với ảo tưởng tự do. V́ đây là chùa ni, mà chung quanh Hoà thượng không có thị giả Tăng, nên sinh hoạt thường nhật của Hoà thượng trở nên khó khăn; nhất là trong điều kiện tuổi tác và sức khoẻ sau khi vừa giải phẫu. Áp lực tâm lư rất đáng quan ngại.

Hiện tôi không có cách nào tiếp cận Hoà thượng để biết rơ t́nh trạng sức khoẻ của Ngài. V́ vậy, tôi kính gởi thư khẩn này thông báo để Quư Thầy, Quư Cô có nhận định rơ t́nh h́nh giam giữ Hoà thượng ngụy trang bằng cách biến nhà chùa thành nhà giam.

Nhà Nước Công hoà Xă hội Việt nam phải trả lời trước Toà án lương tâm nhân loại về việc thi hành thủ đoạn vụn vặt để gây áp lực tâm lư, với ư đồ khống chế và lung lạc tinh thần Đại lăo Hoà thượng đă 85 tuổi.

Pl. 2546

Quảng hương Già-lam, 28 tháng 3, 2003

Thích Tuệ Sỹ

( * ) Trở về Mục Lục