Trân trọng kính báo tin buồn:
 

Trưởng Huynh NGUYÊN HÙNG  VƠ Đ̀NH CƯỜNG


Huynh Trưởng Cấp Dũng

nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương
 

Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam (từ năm 1964-1975)
 

Đă từ trần lúc 18g ngày 06/3/2008 , nhằm ngày 29 tháng Giêng Mậu Tư
 

tại tư gia số 314/5 Điện Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ)

 Quận 10, Sàig̣n


Thọ
91 tuổi.
 

Lễ nhập quan cử hành lúc 10 giờ ngày 7/3/2008

 

Lễ truy niệm: 6 giờ 00 ngày 14/3/2008
 

Lễ di quan : sau khi lễ Truy niệm chấm dứt ngày 14/3/08 (7 tháng 2 Mậu Tư)
 

An táng tại nghĩa trang Quảng B́nh, G̣ Dưa, Thủ Đức

*
 

Xin quư anh, chị thành tâm cầu nguyện cho hương linh
 

Trưởng Huynh Nguyên Hùng Vơ Đ́nh Cường
 

 sớm văng sanh về miền Cực Lạc.

 

Phúc Trung


Chủ
Biên Trang Nhà AH/GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

 

H́nh ảnh Lễ Nhập Quan