Tin Hội Ngộ 2005

*

Từ lâu anh chị em thành viên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại chờ đợi Hội Ngộ 2003 đă bị tŕ hoăn từ đó đến nay.

Tưởng cũng cần nhắc lại, sau Hội Ngộ kỳ IV năm 2001 tại chùa Pháp Quang, Dallas, Texas của Sư Ông Trí Hiền, Ban Chấp Hành định tổ chức Hội Ngộ kỳ V tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, nhưng không tổ chức được, định dời sang Hè năm 2004, nhưng do Trưởng Ngô Mạnh Thu mệnh chung, nên trong buổi họp bất thường ngày 22-8-2004, tại nhà quàn thuộc Nghĩa trang Peak Family, Westminster, California, các thành viên hiện diện đă đồng ư ủy nhiệm cho Trưởng Chân An Định Trần Hồng Loan hoàn tất các dự án của Ban Chấp Hành do Trưởng Ngô Mạnh Thu chủ tŕ như Lễ Hội Hoa Hồng vào dịpVu Lan 2004, ấn hành kỷ yếu Vĩnh Nghiêm 2004 và tổ chức Hội Ngộ để bầu Ban Chấp Hành.

Sau đó do Lễ Hội Hoa Hồng đă quá trễ, nên không tổ chức. Tập kỷ yếu được xúc tiến và đă hoàn tất phát hành vào ngày 6-8-2005.

Trong phiên họp của Ban Chấp hành mở rộng vào ngày 6-8-2005 tại chùa Liên Hoa số 9561 Bixby Ave. Garden Grove, California đă quyết định giao cho Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Bắc California tổ chức Hội Ngộ 2005.

Ngay sau phiên họp Trưởng Chân An Định Trần Hồng Loan đă ủng hộ US$ 1,000.00 và Kim Ánh Nguyễn Thị Tuyết Mai ủng hộ US$500.00 và vài thành viên khác cũng đă ủng hộ, đó là một sự khích lệ đáng quư, giúp cho Ban Tổ chức có ḷng tin đă được anh chị em ủng hộ và có tài chánh để dễ dàng thực hiện.

Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Bắc Cali đă họp để bầu Ban Tổ chức, chọn ngày giờ và địa điểm Hội Ngộ.

Theo tin chánh thức, Hội Ngộ Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại kỳ V sẽ tổ chức tại San Jose vào các ngày Thứ Sáu 30-12-2005, Thứ Bảy 31-12-2005 và Chủ Nhật 1-1-2006.

Ban Tổ chức sẽ có Thông báo chính thức cho các Thành viên và sau đó có một Bản Tin Hội Ngộ, để có đầy đủ chi tiết hơn.

Trở về Mục Lục