TRĂNG THU CN Đ

nh trăng Thu cn đ,
Chim vội về V Ưu.
Vợ con ging lệ nhỏ.
Bạn hữu mắt cay mờ.

Su mươi bảy năm di,
Cnh Đại B
ng tung gi
Cng đn chim Lam bay
Theo Tră
ng, Chim về tổ

nh trăng Thu cn đ,
Thu đi ! chẳng đợi m
a.
L vng rơi, bỏ ng
Cng chim dại bơ vơ.

Vĩnh Biệt Thu! Anh Thu!
Trăng ơi! xin mọc chậm,
Cho ti gửi tm tư
Con chim dại ngậm ngi.


Để Tưởng Nhớ Anh Thu
Như Khng V Văn Ph

Trở về Mục Lục