Trang Tưởng Niệm

Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm

*

Tâm Thông Nguyễn Đức Lợi
(1908- 1977)

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT/GHTGBV Tại Miền Nam
Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam Tại Miền Vĩnh Nghiêm

Tâm Thiết Lê Vinh Trần Thái Hồ
( 1925 - 1999 )

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Hội Việt Nam Phật Giáo

Thông Phương Đặng Văn Khuê
( - 1996)

Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Ngành Nam GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm

Tâm Huệ Đoàn Thị Kim Cúc
(1915- 1998)

Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
Thành viên sáng lập Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục
(1927-2007)

Nguyên Cố Vấn Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
Nguyên Liên Đoàn Trưởng GĐPT Giác Minh

Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu
(1938-2004 )

Nguyên Trưởng Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Đức Châu Vũ Ngọc Khuê
( 1945- 2009)

Nguyên Tổng Thư Kư Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

10-4-2009