Tri Ân Và Cảm Tạ

Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

Và Gia Đ́nh

Đê đầu đảnh lễ:

- Ḥa Thượng Thích Tâm Châu,
Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

- Ḥa Thượng Thích Măn Giác
Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

- Ḥa Thượng Thích Chơn Thành
Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Liên Tông Tại Hoa Kỳ

- Ḥa Thượng Thích Trí Hiền
Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Liên Tông Tại Hoa Kỳ
Cố Vấn Giáo Lư Ái Hữu Gia
Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

- Ḥa Thượng Thích Minh Thông
Tổng Thư Kư Phật Giáo Á Châu
Cố Vấn Giáo Lư Ái Hữu Gia
Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại

- Ḥa Thượng Thích Hạnh Đạo
Viện chủ Chùa Phổ
Đà Santa Ana

- Ḥa Thượng Thích Nguyên Trí
Viện chủ Chùa Bát Nhă Santa Ana

- Thượng Tọa Thích Viên Lư
Tổng Thư Kư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Hoa Kỳ

- Thượng Tọa Thích Quảng Thanh
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ V
ăn Hóa Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới

- Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ V
ăn Hóa GHPGVNTNTHK/VP2VHĐ

Thượng Tọa Thích Chơn Trí
Chánh
Đại Diện Miền Vạn Hạnh GHPGVNTNTHK/VP2VHĐ

- Thượng Tọa Thích Minh Mẫn
Viện chủ chùa Huệ Quang

- Thượng Tọa Thích Như Minh
- Thượng Tọa Thích Quảng Mẫn

- Đại Đức Thích Phổ Ḥa
Trung Tâm Huấn Luyện Và Tu
Học Gia Đ́nh Phật Tử

- Sư Cô Thích Nữ Huệ Tâm
Trung Tâm Huấn Luyện Và Tu Học Gia Đ́nh Phật Tử

- Sư Cô Thích Nử Chân Đạo
Viện chủ chùa Thiền Quang

- Sư Cô Thích Nữ Chân Như, Thích Nữ Chân Thiện và Thích Nữ Chân Diệu
Chùa Sùng Nghiêm Garden Grover

Và kính gửi đến:

-Bà Thị Trưởng và Nghị viên
Thành phố Westminster

- Quư Hội Đoàn
Cộng
Đng Việt Nam tại California

- Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Hải Ngoại

- Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

- Ban Hướng Dẫn trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Tại Hoa Kỳ

- Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Canada

- Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử California
Thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

- Quư Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Quảng Đức, Tịnh Khiết, Thiện Minh, Thiện Hoa
và các
đon vị GĐPT trực thuộc

- Quư ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán, Khuôn Việt, Tố Liên,
 Liên Miền Khánh Ḥa Quảng
Đức, Phước Huệ Thiện Luật
và các
đơn vị trực thuộc.

- Ban Hướng Dẫn Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm (Quốc nội)
Đoàn Huynh Trưởng A Dật Đa.

- Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống GĐPT Nam Cali

- Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn sinh GĐPT San Jose

- Đoàn Cựu Huynh Trưởng Nam Cali

- Các Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Bắc Cali, Nam Cali, Miền Đông Hoa Kỳ
và Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Úc
Đại Lợi

- Gia Đ́nh Phật Tử Chánh Pháp

- Gia Đ́nh Phật Tử Lâm Tỳ Ni

- Toàn thể các GĐPT tại Miền Nam Cali

- Quư Trưởng và Du ca viên
Phong Trào Du ca Việt Nam

- Công Ty Người Việt

- Quư vị thân hữu, quư vị Đồng hương.

Đă đến gắn cấp hiệu vinh phong cấp Dũng, chủ lễ phát tang, cầu siêu, di quan và hỏa táng.
Đă đến viếng tang, phúng hoa, tiển đưa đến ḷ hỏa táng.
Đă gọi điện thoại, gửi điện thư chia buồn đến Ban Tổ Chức Tang Lễ và Gia Đ́nh

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Ngô Mạnh Thu

Ngưỡng mong chư tôn đức nhận nơi đây sự tri ân của Ái Hữu Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại và gia đ́nh, xin Quư Ban Hướng Dẫn GĐPT Hải Ngoại, Ban Hướng Dẫn GĐPT các quốc gia, Liên miền, các Miền, Quư Đoàn, Ban Huynh Trưởng các Gia Đ́nh, Phong Trào Du Ca, Thân hữu, Đồng hương, Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đ́nh Phật tử, xin nhận nơi đây lời cảm tạ chân thành, nhất là Công Ty Người Việt đă tổ chức lễ tưởng niệm, đài thọ chi phí tổ chức tang lễ.

Trở về Mục Lục