Trưởng Diệu Thanh Trần Thị Ngọ
 L nh Du v Dương Thị Mỹ
Về thăm GPT Vĩnh Nghim
thng 5 năm 2004

Hng ngồi Bc Liệu, Trưởng Ngọ, Trưởng Thanh, trưởng Oanh mập
Hng đứng cc Trưởng Mỹ, Du, Hng, Oanh ốm

Bc Liệu đang đọc Bản Tin của i Hữu GPT Vĩnh Nghim Hải Ngoại

Trở về Mục Lục