Phật lịch 2525,
Bệnh viện Thống Nhất, ngày 08.02.1982

Kính gởi:
Ḥa Thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN
Pháp chủ Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Ḥa Thượng,

Vào những ngày cuối cùng của năm Tân Dậu, v́ bệnh t́nh bức bách, nên ngày 21. 01.1982, tôi đành phải rời Huế, vào thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh, giữa lúc mọi người đang hoan lạc đón xuân sang, và cho đến hiện nay tôi vẫn đang c̣n được điều trị tại bệnh viện Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian ấy, ngày 07- 02-1982, tôi lại nhận được lá thư của Ḥa thượng gởi cho tôi với danh nghĩa Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Nội dung bức thư ấy, Ḥa thượng báo tin cho tôi biết là Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật Giáo Việt Nam đă thành tựu viên măn, cũng như Hội đồng Bộ trưởng đă ra quyết định công nhận Bản Hiến chương, danh sách Ban Lănh đạo và cho phép Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hoạt động. Đồng thời Ḥa thượng đă có lời khuyên tôi cố gắng cộng tác với Giáo hội trong chức vụ nói trên.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn ḷng thạnh t́nh của Ḥa thượng đối với tôi, đồng thời, tôi rất lấy làm vinh dự và tri ân quư Ḥa thượng đă dành cho tôi một chức vụ quan trọng như thế. Nhưng, thưa Ḥa thượng, như Ḥa thượng đă biết, vào đầu mùa xuân năm 1980, cũng chính là lúc tôi đang nằm điều trị ở bệnh viện Thống nhất này, th́ hay tin Ban vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam được thành lập, trong đó tôi được có tên với danh nghĩa Cố vấn. Thế nhưng bệnh duyên chướng ngại, nên tôi đă không tham gia được một Phật sự nào đáng kể, ngay cả cuộc Hội nghị Đại biểu vừa qua tôi cũng phải vắng mặt. Cho nên, tôi xét thấy ḿnh tuổi đă già, sức đă yếu lại bệnh hoạn liên miên và mỗi ngày càng thêm trầm trọng. Do đó, tôi viết thư này để kính báo với Ḥa thượng để Ḥa thượng rơ là tôi không thể đảm nhận được chức vụ quan trọng "Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật" Giáo hội Phật Giáo Việt Nam mà hội nghị đă đề cử.

Tuy vậy, riêng cá nhân, tôi vẫn luôn luôn tâm nguyện sẽ tiếp tục đem tất cả sức tàn ra phụng sự chánh pháp trong khả năng c̣n lại của ḿnh và trong điều kiện sức khỏe cho phép.

Rất mong Ḥa thượng thông cảm và nhận nơi đây ḷng chân thành của tôi. Kính chúc Ḥa thượng phước trí nhị nghiêm, chúng sanh dị độ.

Kính thư,


Tỳ Kheo Đôn Hậu


(Ấn kư)

---

Ghi chú của về sự trùng pháp hiệu: Hoà Thượng Thích Đức Nhuận trong thư này không phải là cố Đại Lăo Hoà Thượng Thích Đức Nhuận, nguyên Cố Vấn Viện Hoá Đạo đă viên tịch, mà là Hoà Thượng của giáo hội nhà nước.

Trở về Mục lục