Đại Hội Kỳ VIII, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Giới

Theo NGUYỄNGỌCHẤN, CNN
Monday, November 29, 2004


Santa Ana, CA.- Đại Hội Phật Giáo Thế Giới Kỳ VIII đă diễn ra suốt 3 ngày 26, 27, 28 Tháng Mười Một Năm 2004 tại chùa Bảo Quang thuộc thành phố Santa Ana, California. Đại hội đă qui tụ được hàng trăm chư tôn đức từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và đại diện các quốc gia trên thế giới. Gần 3,000 Phật tử đă có cơ hội cung nghinh quí chư tôn khả kính, tham dự lễ khai mạc tại Anaheim Convention Center và nghe giảng nhiều thời pháp quí báu tại chùa Bảo Quang.

Đại hội đă thành công cả về phẩm lẫn lượng.

Ngày 28 Tháng Mười Một, là buổi tấn phong thành phần các cơ quan Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cho nhiệm khóa 2004-2008 với thành phần như sau:

I. Thượng Thủ:
Thượng Thủ: Trưởng Lăo Ḥa Thượng Thích Tâm Châu.
Phó Thượng Thủ: Ḥa Thượng Thích Thanh Đạm.
Phó Thượng Thủ: Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn.
Phó Thượng Thủ: Ḥa Thượng Thích Giác Tâm.

II. Hội Đồng Chứng Minh:
Trưởng Lăo Ḥa Thượng Thích Tâm Châu.
Ḥa Thượng Thích Hộ Giác.
Ḥa Thượng Thích Thanh Đạm.
Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn.
Ḥa Thượng Thích Giác Tâm.
Ḥa Thượng Thích Như Huệ.
Ḥa Thượng Thích Minh Tâm.

III. Hội Đồng Lănh Đạo:
Chủ Tịch: Trưởng Lăo Ḥa Thượng Thích Tâm Châu.
Phó Chủ Tịch: Ḥa Thượng Thích Thanh Đạm.
Chánh Thư Kư: Ḥa Thượng Thích Tâm Thọ.
Thành Viên: Ḥa Thượng Thích Huyền Tôn, Ḥa Thượng Thích Giác Tâm, Ḥa Thượng Thích Trí Hiền, Ḥa Thượng Thích Nhật Minh.

IV. Hội Đồng Điều Hành:
Gồm có Chủ Tịch Ḥa Thượng Thích Thanh Đạm và 11 vị phó chủ tịch đặc trách các vùng Phật sự thuộc Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, lưu động và đặc trách hành chánh trung ương.

Tổng Thư Kư Hội Đồng Điều Hành: Đ.H. Vũ Văn Thái, 10 vị phó tổng thư kư.
Tổng Thủ Quĩ: Đại Đức Thích Chân Thể. Và hàng chục chức tổng vụ trưởng, phụ tá tổng vụ được phân chia, bổ nhiệm vào những Phật sự, tăng sự, hoằng pháp, ni bộ, xă hội, văn hóa và giáo dục v.v...

Giáo chỉ số 238/VP/TT đă được Đại Lăo Ḥa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu ban chỉ tại chùa Bảo Quang ngày 28 Tháng Mười Một Phật Lịch 2548.

Chiều ngày 28 Tháng Mười Một, tại chùa Bảo Quang, sau phần thuyết pháp của Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức, đại hội đă họp báo và công bố bản tuyên ngôn gồm 8 điểm “nhận định” và 8 khoản “quyết định” chung của đại hội, và cuối cùng là lễ bế mạc tại chánh điện chùa Bảo Quang.

Dưới đây là bản tuyên ngôn của đại hội kỳ 8 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.

TUYÊN NGÔN NHẬN ĐỊNH

1. Ḥa b́nh là khát vọng chung của nhân loại từ thuở khai thiên lập địa, nhưng phải là ḥa binh trong tự do, công lư, chứ không phải ḥa b́nh với bất cứ giá nào. Kinh tế chỉ thật sự phát triển khi có ḥa b́nh chân chính. Ḥa b́nh chân chính chỉ được duy tŕ bền vững song song với chế độ tựu do, dân chủ thực sự;

2. Đại gia đ́nh nhân loại không thản nhiên trước sự đau khổ của một dân tộc sống trong ḥa b́nh giả tạo, rên xiết dưới ách độc tài toàn trị. Những nhà lănh đạo quốc gia và quốc tế chân chính đề sáng suốt coi trọng quyền lợi quốc gia ḿnh và đồng thời giúp bảo vệ quyền tự do của dân tộc khác;

3. Suốt ḍng lịch sử, quê hương Việt Nam chỉ thực sự thanh b́nh, thịnh vượng khi Phật Giáo Việt Nam được sinh hoạt tự do.

4. Một xă hội thực sự văn minh không những biết coi trọng công bằng xă hội, mà c̣n tạo áp lực buộc các thế độ độc tài tôn trọng tự do tôn giáo;

5. Với thời đại siêu dẫn truyền thông, siêu vi kỹ thuật, tất cả âm mưu bất chính dù xảo trá đến đâu cũng chỉ là biểu hiện tŕnh độ thiếu trưởng thành của chế độ, trước sau thế tất phải bại lộ;

6. Để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, người Việt tự do dù bất cứ sống ở không gian và thời gian nào cũng có đủ khả năng và sáng suốt vô hiệu hóa mọi âm mưu ly chia và suy nhược hàng ngũ quốc gia, có đủ b́nh tĩnh và can đảm đoàn kết, thống nhất hành động đối phó vớI t́nh huống mới;

7. Một quốc gia, dân tộc chỉ thực sự được gọi là có văn hiến khi t́nh cảm thiêng liêng của con người thể hiện qua các sắc thái tín ngưỡng và tôn giáo được tuyệt đối tôn trọng;

8. Thành kính tưởng niệm công đức hy sinh tối thượng của các bậc vị quốc vong thân, thường xuyên ghi nhớ mục tiêu tranh đấu mà chung nhau đoàn kết thống nhất hành động là con đường chắc chắn giúp Quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách độc tài toàn trị;


QUYẾT NGHỊ:


1. Trân trọng đề nghị chính phủ các quốc gia tựu do hăy có lập trường dứt khoát cứng rắn với Cộng Sản Việt Nam độc tài toàn trị, không những v́ lư do nhân đạo mà c̣n v́ bảo vệ ḥa b́nh thế giới cho thế hệ hiện tại và vô vàn thế hệ mai sau;

2. Tri ân 109 dân biểu Quốc Hội Âu Châu đă đề nghị các nhà lănh đạo Liên Hiệp Âu Châu đ̣i Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho các nhà lănh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Ḥa Thượng Thích Huyền Quang và Ḥa Thượng Thích Quảng Độ hiện c̣n bị quản thúc tại gia;

3. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hăy tỏ thiện chí xây dựng đất nước, bằng cách lập tức trả tự do cho các nhà lănh đạo tôn giáo và chính trị tranh đấu cho tự do, dân chủ, phục hồi sinh hoạt của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất;

4. Tri ân Hoa Kỳ đă liệt kê Cộng Sản Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm v́ đă vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo;

5. Tố cáo trước công luận thế giới Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam nhằm ly gián, ép buộc, mua chuộc đồng bào tỵ nạn và đe dọa đời sống an b́nh của họ, là một hành vi khủng bố, xâm phạm chủ quyền quốc gia địa phương, cần được đối phó bằng mọi biện pháp mạnh;

6. Đề nghị các cộng đồng địa phương:
a. Tạo thuận duyên cho giới trẻ đoàn kết tham gia bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc đặc biệt trong những ngày lễ lớn như: Giỗ Quốc Tổ, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, v.v...
b. Đề pḥng sự xâm nhập tài liệu và nhân sự của Việt Cộng với âm mưu phá hoại văn hóa truyền thống dân tộc.
c. Góp sức hoàn chỉnh cuốn sử cận kim nêu cao thành tích tranh đấu của dân tộc Việt Nam cho lư tưởng tự do, dân chủ cũng như tŕnh bày trước công luận thế giới và giúp giới trẻ hiểu rơ ư nghĩa hy sinh cao cả của hàng triệu thuyền nhân Việt Nam;

7. Cực lực lên án Ngụy Quyền Cộng Hà Nội đă dùng quốc hội bù nh́n của chúng thông qua pháp lệnh phi pháp về tín ngưỡng và tôn giáo nhằm tiêu diệt một quốc gia có ngót năm ngàn năm văn hiến;

8. Đề nghị lấy ngày 24 Tháng Mười Hai - ngày mà cố Ḥa Thượng Thích Chân Hỷ, cố vấn trụ tŕ chùa Liên Hoa, Charlotte, tiểu bang North Calorina, Hoa Kỳ, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, đă hy sinh hiến thân v́ quê hương và đạo pháp, là ngày tự do, dân chủ và toàn vẹn lănh thổ và lănh hải cho Việt Nam.


Làm tại Santa Ana, Hoa Kỳ ngày 28 Tháng Mười Một năm 2004.
Các đại biểu đồng kư tên.


NGUYỄNGỌCHẤN, CNN

Trở về Mục Lục