Tin Về Chi Ái Hữu Bắc Cali đảnh lễ vấn an HT. Thích Thanh Cát

Ngày 12-01-2008, được tin Ḥa Thượng Thích Thanh Cát Tăng Thống Giáo Hội Liên Tông Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Viện Chủ Chùa Giác Minh tại Palo Alto, California, vừa trải qua một cuộc giải phẩu ở bệnh viện, các thành viên AHVNHN Chi Bắc Cali đă lập một phái đoàn đại diện Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại, đến đảnh lễ vấn an sức khỏe của Ḥa Thượng tại chùa Giác Minh.

Phái đoàn gồm có Trưởng Chi Bắc Cali Phạm Thị Lệ cùng các Trưởng Nguyễn Quang Vui, Nguyễn Đ́nh Thống, Phạm Kim Chi, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Liêm, Đặng Mỹ Châu và Dương Khánh Ninh .

Được biết, t́nh trạng sức khỏe của Ḥa Thượng khả quan, ngài có thể đi lại và ăn thức ăn nhẹ, nhưng vẫn c̣n trong thời kỳ tịnh dưỡng.

Sư Ông Thích Trí Hiền, Viện chủ chùa Pháp Quang cũng đă từ Dallas bày về chùa Giác Minh để vấn an và chăm sóc sức khỏe Ḥa Thượng Tăng Thống trong các ngày 13 và 14-01-2008.

Nhân dịp này, Sư Ông đă cho các Trưởng biết vài vấn đề lirên quan đến Gia Đ́nh Phật Tử, như Sư Ông sẽ tổ chức một ngày tỉnh tâm cho các Tăng, Ni xuất thân từ Gia Đ́nh Phật Tử để cầu nguyện cho Phật Giáo Việt Nam và Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam. Sư Ông cũng hứa khả sẽ về chứng minh cho Hội Ngộ “Nồng Ấm Sắc Hoa Anh Đào” vào các ngày 4, 5, 6-4-2008 tại Hoa Thịnh Đốn.

Vài h́nh ảnh:

Các Thành Viên Bắc Cali tập trung tại nhà anh Nguyễn Đ́nh Thống ăn phở trước khi đi.

Sư Ông Trí Hiền với các Trưởng:
Nguyễn Đ́nh Thống, Dương Khánh Ninh, Phạm Thị Lệ, Nguyễn Quang Vui, Sư Ông, Phạm Kim Chi, Đặng Mỹ Châu, Nguyễn Văn Liêm

Nguyễn Quang Vui, Sư Ông, Lê Văn Mạnh

Người cầm máy ảnh Nguyễn Đ́nh Thống

Người cầm máy ảnh Lê Văn Mạnh