Ván Bài Lật Ngữa

Chánh Hạnh

Sau khi chiếm toàn bộ Miền Nam, Cộng sản cho rằng đă Giải phóng Miền Nam, Sàig̣n bị đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh, một tờ nhật báo duy nhất do Đảng Cộng sản Việt nam cho phát hành tại Thành phố Hồ Chí Minh lấy tên là Sàig̣n Giải phóng, có một chuyện thuộc loại gián điệp X 30 Phá Lưới của tác giả Trần Bạch Đằng, ông ta là Phó ban Dân vận Trung ương, phụ trách các vấn đề tôn giáo ở Việt-Nam. Trong thời kháng chiến chống Mỹ, có lúc ông là quyền Bí thư khu Sàig̣n - Gia-định. Sau truyện quay thành phim lấy tên là Ván Bài lật Ngữa. Trong bài bạc, có loại chơi gọi là "X́ Phé", trước tiên người ta chia cho mỗi tay chơi một lá úp và một lá ngữa, lá úp gọi là lá "Tẩy”, lá tẩy ấy quyết định ăn thua bằng cách đoán, và "Thấu cấy" c̣n gọi là "Tố"với nhau, nếu lá tẩy đă lật lên rồi, tức nhiên là chuyện ăn thua người ta đă thấy rơ. Tôi thích mượn tựa của phim này để nói về vấn đề Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đấu tranh với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để yêu sách về vấn đề Nhân quyền của Dân tộc và Tự do tôn giáo ở Việt Nam trong suốt 30 năm qua.

Đối với Cộng Sản, Angel cho rằng: Tôn giáo là một liều thuốc phiện, bởi v́ Cộng sản muốn xây dựng xă hội hiện tại thành một thiên đường với khẩu hiệu: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", với khẩu hiệu này, người ta mơ một thiên đàng cộng sản mỗi người làm việc theo khả năng và được hưởng tùy theo nhu cầu chẳng hạn như cần nhà ở th́ có nhà ở, cần xe hơi th́ có xe hơi … Có khác nào như trong Cực Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà. Theo kinh Đại A Di Đà, có vị quốc vương Kiều Thi Ca, nghe Phật Thế Tự Tại Vương thuyết pháp, vua xuất gia làm Tỳ kheo Pháp Tạng, sau ngài chứng quả được tôn xưng là Phật A Di Đà, Tỳ Kheo Pháp tạng có 48 lời nguyện như sau:

Nguyện thứ nhất: tôi thành Phật được,
Th́ nước tôi là nước tịnh thanh,
………..
Nguyện thứ ba: dân chúng Phật đà,
Khi cần ăn uống , hóa ra sẵn sàng.
Bát thất bảo, bỉ bàng đựng lắm,
Trăm món ngon khỏi sắm ở đâu,
Ăn rồi, khí dụng
liền thâu,
Không cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn.
Nguyện thứ tư: nhơn dân trong nước,
Muốn áo, quần, khăn, lược, măo, giày,
Thảy đều hóa đủ sẵn bày,
Khỏi mua, khỏi giặt, khỏi may cực ḷng.
………….

Nhưng mà cũng như các tôn giáo khác, các giáo chủ đều dạy rằng Cực Lạc giới hay Thiên đàng là một thế giới khác thế giới hiện tại, nói cách khác là thiên đàng của tôn giáo khác với thiên đàng của Cộng sản, do vậy Angel mới cho Tôn giáo là một liều thuốc phiện, là thứ ru ngủ làm mê hoặc con người chớ không mang chi lợi ích cả.

Đối với Phật Giáo Việt Nam hiện nay, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam là: Ai theo th́ Đảng giúp cho hoạt động, ai không theo th́ Đảng không cho hoạt động, và chánh phủ kiểm soát, chỉ đạo mọi hoạt động của tôn giáo. Chính v́ vậy mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được phép hoạt động, chư Tăng có chức trách đều bị quản chế tại chùa.

Các nhà lănh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất th́ biết rằng: Không thể có bất cứ đoàn thể nào hoạt động ở ngoại vi đảng Cộng sản Việt Nam, c̣n nếu hoạt động trong phạm vi đảng Cộng sản Việt Nam th́ không có tự do tôn giáo hay nói cách khác là việc tổ chức và hành lễ tôn giáo không được bảo toàn tánh cách độc lập.

Đứng trên quan điểm Dân tộc và Tôn giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đ̣i hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo theo xu hướng của các nước dân chủ trên thế giới, vấn đề này đă được Quốc hội các nước Âu Châu và Mỹ ủng hộ, bắt buộc Việt Nam phải cải tổ. Nhất là đầu thập niên 90 Liên Bang Xô Viết bị sụp đổ, các nước cộng sản Châu Âu đă trở thành tự do, không c̣n Cộng sản, giúp cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tin tưởng Việt Nam phải thay đổi.

Nhiều người đều đồng ư với nhận định Ḥa Thượng Thích Thiện Minh là nhà chiến lược của Phật giáo, phải chăng v́ vậy mà ông đă bị bức tử trong lao tù cộng sản năm 1978 ! C̣n Ḥa Thượng Trí Quang vị lănh đạo tinh thần uy tín nhất, ngài đă im lặng từ sau khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập vào cuối năm 1981.

Ḥa Thượng Thích Đôn Hậu, người có quá khứ tham gia cách mạng, dám đứng ra chống lại chính sách áp đặt, điều khiển, biến Phật giáo thành công cụ của đảng Cộng sản Việt Nam. Ngài đă từ khước các chức vụ trong chính quyền và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, để giữ tṛn trách nhiệm Tổng Thư Kư Viện Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội mà đương nhiên Cộng sản coi như không c̣n giá trị ǵ về pháp lư cũng như tổ chức.

C̣n những vị chống đối khác như Thích Huyền Quang, Quảng Độ … đều bị đưa về nguyên quán quản chế vào năm 1982, những vị khác như Thích Đức Nhuận, Tuệ Sỹ, Trí Siêu, Trí Hải … đều bị bắt giam năm 1985 và kết án tử h́nh, hay bị kết án tù chung thân hoặc 5, 10, 20 năm.

Làm như vậy, đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sẽ được thống nhất, quy thành một khối các tông phái từ Bắc chí Nam đặt dưới quyền kiểm soát và điều khiển của Ban Tôn Giáo Chính phủ.

Nhưng Phật giáo vẫn âm thầm, kiên tŕ và dũng cảm đương đầu với Cộng sản, nên khi Ḥa Thượng Đôn Hậu viên tịch tại Huế năm 1992, đệ tử ngài là Ḥa Thượng Nhật Liên, dâng ấn tín cho Ḥa Thượng Huyền Quang, quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm nhiệm quyền Tổng Thư Kư Viện Tăng Thống.

Năm 1994, HT. Đức Nhuận được tạm tha, chỉ định nơi cư trú chùa Giác Minh, năm 1998, Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Trí Siêu được tam tha, chỉ định nơi cư trú tại tu viện Già Lam Quảng Hương.

Năm 1999, những vị lănh đạo Phật giáo đă bổ xung thành phần Viện Hóa Đạo gồm HT. Đức Nhuận Cố vấn, Ḥa Thượng Quảng Độ Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Thư Kư và những Tổng Vụ Trưởng khác.

Như vậy là các ngài cương quyết dùng thân mạng của ḿnh để chống đỡ ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam đang bị đảng Cộng sản dùng uy quyền để vùi dập những ai dám đ̣i hỏi quyền tự do tôn giáo.

C̣n đảng Cộng sản Việt Nam chắc hẳn họ nghĩ rằng một số ít, rất ít người dám chống đối đó sẽ bị mai một v́ : Một là nhửng người lănh đạo đều đă già nua như HT. Đức Nhuận, Huyền Quang, Quảng Độ đều ở tuổi thất thập cổ lai hy, Tuệ Sỹ cũng gần 60. Hai là những người ấy đếm không đầy các ngón tay, rất thiểu số không đáng kể. Ba là không ai có gan ĺ dám chống lại và thành công được v́ Cộng sản có quân đội, công an, vũ khí và sự tàn bạo nhất để trị những người bất khuất. Điều ấy xem ra cũng có lư v́ tháng 1 năm 2002 HT. Thích Đức Nhuận viên tịch, tháng 3 năm 2003 HT. Huyền Quang ra Hà Nội chữa bệnh.

Nhưng đảng Cộng sản Việt Nam đă lầm, ngày 1 tháng 10 năm 2003, Đại Hội Bất Thường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, diễn ra tại tu Viện Nguyên Thiều Quy Nhơn, đă cung thỉnh thành viên Viện Tăng Thống và Chỉ định thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, nhiều Tăng sĩ trong nước đă tham gia vào các chức vụ Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, Tổng Thư Kư, Tổng Thủ Quỹ, Tổng Vụ Trưởng c̣n ở nước ngoài có Ḥa Thượng Hộ Giác Phó Viện Trưởng, Thượng Tọa Viên Lư Phó Tổng Thư Kư…

Đoàn xe của chư Tăng về Sàig̣n sau Đại Hội đă bị chận bắt tại đồn biên pḥng Lương Sơn, các chư Tăng đều bị đưa về chùa chịu sự quản chế, Ḥa Thượng Thích Thiện Hạnh Chánh Thư Kư Viện Tăng Thống cũng bị quản chế tại chùa Bảo Quốc Huế bằng "lệnh miệng".

Ngày 10-10-2003 tại tu viện Quảng Đức ở Úc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đă họp Đại hội bất thường, bầu tiếp các chức vụ bổ sung cho Hội Đồng Viện Hóa Đạo và Đại Hội này đă suy tôn Ḥa Thượng Huyền Quang lên ngôi vị Tăng Thống, ngài là đệ tứ Tăng thống, nối tiếp sự truyền thừa các Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Tịnh Khiết, Thích Giác Nhiên, Thích Đôn Hậu.

Chư Tăng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tin tưởng rằng, Giáo Hội sẽ đạt được mục đích phục hồi sinh hoạt trong tự do tôn giáo, dân chủ thật sự, bởi v́: Một là Giáo Hội đ̣i hỏi quyền chính đáng. Hai là Phật Giáo và Phật Tử Việt Nam ở hải ngoại luôn luôn ủng hộ. Ba là các tổ chức quốc tế đề cao các quyền tự do tôn giáo, dân chủ nên đảng Cộng sản Việt Nam không thể thẳng tay đàn áp. Chẳng hạn như Mỹ đă yêu cầu Việt Nam cải thiện t́nh trạng tự do tôn giáo và nhân quyền hạn chót ngày 15-3-2005.

Điều vừa nói đến người ta có thể thấy rơ, Việt Nam muốn được vào tổ chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), nhưng đă bị Mỹ liệt Việt Nam vào danh sách các nước "cần dược quan tâm" v́ không có tự do tôn giáo và nhân quyền, và như vậy th́ Mỹ cũng như một số nước thành viên không thể chấp nhận cho Việt Nam gia nhập vào tổ chức Mậu Dịch Thế Giới. Chính điều này mà Chính phủ Việt Nam phải thỏa hiệp với Thiền sư Nhất Hạnh để cho in một số sách của người, cho phép thiền sư và một phái đoàn Tăng, Ni của Làng Mai về Việt Nam nhiều tháng và đi nhiều nơi để thuyết giảng, truyền đạo.

Chuyến đi của Thiền sư Nhất Hạnh gây nhiều tranh luận, riêng ngài đă thăm viếng chánh quyền Trung ương cũng như địa phương, chư Tăng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tổ chức thành công nhiều khóa học cho Tăng Ni, cho Phật Tử và cho cả các đảng viên Cộng Sản nhưng không tiếp xúc được với HT. Tăng Thống, Viện Trưởng và các Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.

Ngày 31-01-2005, Chánh phủ Việt Nam cũng tạm tha một số tu sĩ và các nhà tranh đấu cho nhân quyền: Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Linh mục Nguyễn Văn Lư, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo sư Nguyễn Đ́nh Huy, Ông Nguyễn Long Sĩ, Ông Nguyễn Đ́nh Long.

Nhân dịp xuân Ất dậu về Ḥa Thượng Thích Quảng Độ gửi thư chúc Tết đến các Nhân sĩ, Trí thức, Văn nghệ sĩ và Đồng bào, trong đó có đoạn người viết: "Phải có dân chủ đa nguyên th́ mới giải quyết mọi vấn nạn bế tắc từ ba mươi năm qua trên đất nước. Pháp nạn của Giáo hội chúng tôi cũng tùy thuộc công cuộc dân chủ hóa này để được giải trừ.

Nó là giải pháp thay thế, mà muôn dân trông đợi."

Việc thỏa hiệp với Phái đoàn Làng Mai đến Việt Nam truyền đạo, tạm tha một số tù nhân tôn giáo và chính trị để chính phủ Việt Nam có thể viện vào đó nói rằng Việt Nam hoàn toàn tự do tôn giáo và nhân quyền. Trong cuộc họp báo tại Cựu Kim Sơn ngày 22-3-2005, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam không xác nhận Việt Nam có cải thiện tự do tôn giáo và nhân quyền hay không.

Ngày 25-3-2005, trong cuộc thăm viếng Thủ tướng Phan Văn Khải, thiền sư Nhất Hạnh có đưa ra “Sáu Điểm Đề Nghị của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Về Sự Cởi Mở của Đảng Cộng Sản Việt Nam” “Bảy Điểm Đề Nghị Của Thiền Sư Nhất Hạnh Về Chính Sách Của Nhà Nước Việt Nam Đối Với Phật Giáo”.

Đúng là Ván bài đă lật ngữa, một bên có đức tin vào truyền thống dân tộc, vào chính nghĩa, một bên tin vào quyền lực gồm có công an dày đặc và vũ khí trong tay, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện đều phải có lúc kết thúc vào thời điểm của chính nó.

Ngày 01 tháng 05 năm 2005

Trở về Mục Lục