Văn Chương Hiện Thực
*

Thỉnh thoảng chng ta đọc được những bi thơ, bi viết m tả hiện trạng x hội Việt Nam ngy nay, đọc những bi ny c khi chm biếm, c khi bi xch ci xấu của chế độ, c khi m tả x hội đang xy ra, c khi lm cho chng ta tức cười, c khi lm cho chng ta xc động, nhưng n l vậy của thời đại, của x hội, nhn dưới quan điểm Phật gio n l cộng nghiệp của dn tộc ta một ngn năm đ hộ giặc Tu, một trăm năm đ hộ giặc Ty, ba mươi năm nội chiến từng ngy

Cho nn, chng ta muốn hay khng muốn cũng khng thể trốn trnh, bụm miệng, che mắt, bịt tai Hy nhn để thấy, để c tấm lng với qu hương ta. Để c thể  ta lm được g cho qu cha, đất tổ.

C ai đ, đ pht tn, chuyển tiếp trn Mạng, ti muốn gom gp lại, để chng ta cng nhau đọc nhằm mục đch nu trn.

PT.

( * ) Thơ Chua TA sưu tầm
( * ) Ngn sử
( * ) Ca Dao X Hội Chủ Nghĩa Nguyễn Qu Đại
( * ) Qu Em Uất Tử Cung