Qu Em

*

Qu em n H Lội,

Ph x thật n vui.

Honda v xe đạp,

Nn t kẻ đi đường.

Qu em khng cn muỗi,

Chết hết v . . .khi xe.

Qu em nhiều cy nhớn,

Cnh n cứ kh queo,

Khi xe thay cho ko,

Đ tỉa gọn, ngon nnh!!

 

Vĩa h đầy xe my,

Đậu chon cả nối đi.

Mặt h th cao, thấp,

Nh ly khc nh kia.

B gi c khi ng,

V vấp phải chỗ cao.

 

Thnh phố thật ồn o,

Tự nhin em hoảng hốt,

Ướt tc, ướt bờ vai,

Th ra ai đ đổ

Nước bẩn từ trn cao,

Qua vi ng trời . . . đi!!

 

Qu em thật ấm lo,

Quay đi, rồi quay nại,

Ton chỗ bn đồ ăn.

Bnh, qu, thm . . .phở ti.

 

Người ngho cưu mang nhau,

Qun giu no gip . . .Mỹ!

Mua ton t hiệu,

Trị gi hng chục tỷ!.

Siu thị ton đồ Mỹ.

 

Qu em n đ thị,

Vang nừng khắp bốn phương.

Rt t ch ngoi đườ ng,

Con lo nỡ nong nhong,

Bị đem nm . . .rựa mận.

 

Qu em t th hận,

Ght bỏ ai bao giờ!

Ai cũng cổ, miệng to,

Chnh quyền cho ấm lo:

Tha hồ ngồi bc . . .nịch!!

 

Qu em t ci cọ,

Chẳng thch để tm th,

Giải quyết thật trơn tru:

Đẩy cho hết vo . . .t,

Mọi sự n , , , m ru !!!

               -0-

Uất Tử Cung nữ sĩ