Thơ chua

 


*

 

Chiều chiều ra bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng Bác, đĩ nhiều hơn dân

Trăm năm bia đá cũng ṃn
Bia chai cũng vỡ, chỉ c̣n bia ôm

Phong lan, phong chức, phong b́
Trong ba thứ ấy thứ ǵ quư hơn ?

Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm

Ngày đi đảng gọi Việt gian
Ngày về th́ đảng chuyển sang Việt kiều
Chưa đi phản động trăm chiều
Đi rồi thành khúc ruột yêu ngàn trùng

Dịch heo, nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch đảng, cho bà con vui

Trẻ xưa khiêng đạn công đồn !
Trẻ giờ khuân đá kiếm cơm qua ngày