Bác Hiền của tôi


Năm 1958, Gia đ́nh Phật Tử Giác Minh từ chùa Kim Cương đường Trương Tấn Bửu do Thầy Chính Tiến làm gia trưởng, anh Nguyễn Văn Thục làm Liên Đoàn Trưởng, đă theo chân Thầy Chính Tiến dời Đoàn quan về sinh hoạt tại chùa Giác Minh 578 Phan Thanh Giản Sàig̣n. Thời ấy chư Tăng  tại chùa Giác Minh có Thầy Đức Nhuận, B́nh Minh, Quảng Độ, Chính Tiến, Huyền Minh, Tuệ Hải, Thanh Roăn, Thanh Bối, Thầy Thanh Cát giữ chức Giám Viện. Sư Bác có Bác Đản, Bác Phúc, Bác Như và chú Cao, c̣n Chủ tịch Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam là Đại Đức Thích Đức Nghiệp trụ tŕ chùa Giác Hoa, cùng trú xứ có Đại Đức Quảng Thạc và Bác Nhân.

Ḥa Thượng Thích Thanh Thạnh bổn sư của tôi, ngài tu ở chùa nào tôi không được rơ, về sau khoảng năm 1960 mới về chùa Giác Minh với Thượng Tọa Thích Thanh Thái. Sau 1963, Thầy Thanh Cát du học ở Nhật, Thượng Tọa Độ Lượng về thay làm Giám viện Chùa Giác Minh. Thượng Tọa Thích Tâm Châu trụ tŕ chùa Từ Quang nằm sát bên cạnh chùa Giác Minh. Thượng Tọa Thích Trí Dũng và Đại Đức Thanh Long có trú xứ chùa Phổ Quang trong Bắc Việt Nghĩa Trang. Thượng Tọa Quảng Hào trụ tŕ chùa Bồ Đề ở Hàng xanh, Thượng Tọa Giác Hải Trụ Tŕ chùa Trấn Quốc, Thầy Thanh Minh Viện chủ Thanh Minh Thiền Viện. Thầy Từ Sơn trụ tŕ chùa Linh Sơn ở ngă tư Trung Chánh, Hóc Môn. Thầy Tựng Vân trụ tŕ chùa Khánh Long ở Khánh Hội. Thượng Tọa Đức Tuệ, Đại Đức Quảng Long, Đức Huân ở các chùa Lộc Ninh. Thượng Tọa Tâm Giác, Thanh Kiểm c̣n đang du học ở Nhật Bản, đến 1962 mới về nước. Một số chư vị khác Trụ tŕ tại chùa Sùng Đức ở Thủ Đức, Giác Lâm, Giác Viên ở Biên Ḥa, và các chùa khác ở Túc Trưng, Ban Mê Thuột, tôi chưa có dịp biết hết.

Trước 1963, chùa Giác Minh chưa có dăi Đông lang, cặp hông chùa và một căn nhà bên cạnh có một con đường nhỏ, sau này chùa mua căn nhà bên cạnh, Ḥa Thượng Đức Nhuận xây lại chùa và mua căn nhà bên cạnh xây thành dăi Đông lang, vẫn chừa một hành lang như cũ. H́nh ảnh đầu thập niên 60, một vị tăng mặc nâu ṣng, ngồi ở tam cấp dăi Đông lang hoặc dạy Đạo cho các em Đoàn sinh Gia Đ́nh Phật Tử, hoặc dơi mắt nh́n các em sinh hoạt người hoan hỷ mĩm cười.

Đó là h́nh ảnh bác Hiền luôn luôn c̣n lại trong tôi, sau này tôi ít gặp Bác, nghe nói Bác du học ở Nhật Bản.

Năm 1991, trước khi đi định cư ở Mỹ, tôi có đến thăm Thầy Chính Tiến, tuy Thầy hoàn tục nhưng tôi vẫn tôn kính Thầy như một vị Y chỉ sư ngày trước, Thầy Chính Tiến có viết một phong thư nhờ tôi chuyển cho Thầy Trí Hiền, Thầy lại nhờ tôi khi đến Mỹ liên lạc với nghĩa tử của Thầy, để hỏi xem việc bảo lănh Thầy tiến triển như thế nào.

Thư Thầy Chính Tiến gửi cho Thầy Trí Hiền tôi không rơ nội dung. Riêng về cô nghĩa tử của Thầy Chi;nh Tiến, cô ấy cho biết do gia đinh làm ăn thất bại nên không thể tiếp tục bảo lănh cho Thầy, nếu tôi muốn, cô ta sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho tôi theo dơi và tiếp tục, chân ướt chân ráo mới đến Mỹ, tôi không dám nhận hồ sơ.

Về gia đ́nh tôi, Thầy Trí Hiền bảo gửi đứa con trai của tôi vào ở chùa với Thầy, Thầy sẽ cho cháu ăn học nên người. Tôi mới sang xứ lạ nào hiểu được ǵ nên bàn bạc với chị tôi, chị cho ư kiến: “Cha mẹ ở đâu con ở đó tiện hơn, vă lại nơi đây ít người Việt, không có chỗ ăn chơi, học sinh dễ học hành hơn”. Thế là tôi nghe lời chị chuyên, cám ơn ḷng tốt của Thầy.

Năm 1999, sang San Jose dự Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm kỳ III tại chùa Giác Minh, cô Trà đưa tôi vào thăm Ḥa Thượng Thanh Cát, tôi có tŕnh bày trường hợp bảo lănh Thầy Chính Tiến có nhiều trở ngại. Ḥa Thượng Thanh Cát dạy:

-         Thầy Trí Hiền là đệ tử của Thầy Chính Tiến, báo cho Trí Hiền xem có cách nào giải quyết giúp không ?

Tôi báo lại việc này với Thầy Trí Hiền, Thầy cho tôi biết:

-         Anh hiểu cho việc này rất khó, v́ Thầy Chính Tiến và tôi không có liên quan gia đ́nh, tôi là tu sĩ đâu có tài sản riêng tư ǵ để bảo lănh cho Thầy!

Năm 2001, Hội Ngộ AHVN kỳ IV tổ chức tại chùa Pháp Quang, Trung Tâm Phật Giáo Khuôn Việt tại Dallas Texas, tôi quyết định đi Dallas để gặp Thầy Trí Hiền trước để cám ơn Thầy đă ưu ái đối với gia đ́nh chúng tôi, sau là để tham dự Hội ngộ, tôi mua hai vé khứ hồi cho nhà tôi và tôi, v́ không có th́ giờ và không dư giả cho nên tôi mua vé rẻ, đi ngày Thứ Sáu và về ngày Chủ Nhật. Nhưng v́ vé rẻ nên đám môi giới đă cho tôi đi tới Dallas vào lúc hơn 10 giờ đêm Thứ Sáu và ngày Chủ Nhật phải có mặt tại phi trường trước 6 giờ sáng. Như vậy tôi không thể dự buổi họp Tiền Hội ngộ vào đêm Thứ Sáu. Chỉ có dự họp ngày Thứ Bảy. Ngoài ra tôi c̣n một việc riêng của gia đ́nh nên không thể tới Dallas thăm Thầy Trí Hiền cũng như đành phụ tất cả anh chị em không thể tham dự Hội ngộ, nhưng đă có sự hiện diện của anh Ngô Mạnh Thu, anh Tuệ Linh và các anh chị khác, tôi tin Hội ngộ sẽ thành công dễ dàng dù tôi không tham dự được. Tôi rất tiếc về dịp này đă không đến được để thăm Thầy Trí Hiền nhưng cũng học được một bài học, đừng ham mua vé rẻ!

Năm 2004, tôi có được Trưởng Tuệ Linh cho biết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới dự định lập Ban Điều Hợp Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Trên Thế giới, Trưởng Tuệ Linh có gợi ư tôi nên tham gia đóng góp, nhưng xét ḿnh tài sơ trí thiển nên không dám dư vào. Đến  ngày 28 tháng 11 năm 2004 tại chùa Bảo Quang, California có 4 Huynh Trưởng: Nguyên Kim Nguyễn Đóa, Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Minh Ḥa Nguyễn Văn B́nh, Tuệ Linh Nguyễn Công Sản được thọ phong cấp Dũng, người thứ 5 do Sư Ông Trí Hiền đề nghị có tên tôi, nhưng không được chấp thuận, Trưởng Tuệ Linh có gửi cho tôi một copy bản viết tay của Thầy Trí Hiền.

Nhà tôi vẫn thường nhắc nhở, ngày nào đó ḿnh đi Dallas một chuyến để thăm Thầy Trí Hiền, tôi cũng nghĩ sẽ có một ngày đến thăm Thầy sau gần 50 năm chưa gặp lại, nhưng nay Thầy đă giũ áo đi rồi, Chẳng những năm mươi năm, một trăm năm mà măi măi chẳng c̣n gặp lại!.

Qua lời Ḥa Thượng Thanh Cát, tôi mới được biết Thầy Trí Hiền với tôi cùng có chung một mối giây thân thiết đó là Thầy Chính Tiến, chắc do vậy mà tên tôi được Thầy đề nghị như Trưởng Tuệ Linh cho biết, tôi đă phụ ḷng Thầy là đă không đến dự lễ ấy. Đọc qua bản Sơ Lược Cuộc Đời Hoằng Dương Phật Pháp của Sư Ông Thích Trí Hiền, tôi mới biết thêm Thầy là một bậc tài cao, đức trọng, khiêm cung chọn danh xưng là Sư Ông, nhiều người thích tôn xưng là Ḥa Thượng, tôi th́ cứ nghe quen tai Bác Hiền hay Bác Phúc thân thương của tôi.

Nay Sư Ông Trí Hiền, Ḥa Thượng Thích Trí Hiền đă xả bỏ báo thân, trở về cơi tịnh. Nguyện Ngài Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Phúc Trung kính bái.