Chùa Pháp-Quang, ngày 06 tháng 08, 2010

        Anh Đ́nh Hùng

 

     Trước tin Bác Nhuận Pháp "vĩnh biệt cơi thế"

Tôi vô cùng xúc động và xin chia sẽ niềm thương tiếc cùng ACE Vĩnh-Nghiêm quốc nội và hải ngoại.

     Gia-Đ́nh Phật-Tử Pháp-Quang thành kính phân ưu (đính hậu) và cữ hành Lễ cầu siêu hồi hướng "Bác Nhuận Pháp siêu sinh Tịnh-Độ" vào chủ nhật ngày 08 tháng 08, 2010.

 

Trí-Hiền

Pháp-Quang

Thư Phân Ưu