eBook

Biên Khảo:

- VAN HOC MIEN NAM - (1623-1954) ( * )
- Báo Chí và Nhà văn Quốc ngữ Thời sơ khởi
- Văn Học Miền Nam 1954-1975 - Tập Một ( * )
- Văn Học Miền Nam 1954-1975 - Tập Hai ( * )
- Văn Học Miền Nam 1954-1975 - Tập Ba ( * )
- Văn Học Miền Nam 1954-1975 - Tập Bốn ( * )
- Văn Học Miền Nam 1954-1975 - Tập Năm ( * )
- Văn Học Miền Nam 1954-1975 - Tập Sáu ( * )
- Văn Học Miền Nam 1954-1975 - Tập Bảy ( * )
- Hai Mươi Năm Văn Học Miền Bắc 1954-1975 - Tập 1

- Hai Mươi Năm Văn Học Miền Bắc 1954-1975 - Tập 2
- Hai Mươi Năm Văn Học Miền Bắc 1954-1975 - Tập 3

- Hai Mươi Năm Văn Học Miền Bắc 1954-1975 - Tập 4
- Hai Mươi Năm Văn Học Miền Bắc 1954-1975 - Tập 5
- Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại - Tập 1
- Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại - Tập 2

- Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại - Tập 3
- Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại - Tập 4
- Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại - Tập 5
- Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại - Tập 6
- Văn Học Việt Nam Cận và Hiện Đại - Tập 7
- Tân nhạc Việt Nam - Tập 1: Nhạc sĩ
- Tân nhạc Việt Nam - Tập 2: Ca sĩ

-T́m hiểu về sân khấu Cải lương
- Thà chết vinh hơn sống nhục
- Những nhà bất đồng chính kiến
- Các nhà văn Bắc, Trung làm báo ở Nam

- Một thời đă qua

- Bảng tra Nhà văn sách Văn Học Việt Nam của Huỳnh Ái Tông

Phật Học:

- Thế Giới Quan Phật Giáo Thiền sư Thích Mật Thể
- Hồi Kư Thành Lập Hội Phật Giáo Việt Nam
HT. Thích Trí Hải

- Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới Giáo sư Thạc Đức ( ** )
- Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Cao Hữu Đính dịch ( ** )
- Nhận Thức Và Không Tánh Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
- Tánh Khởi Và Duyên Khởi Hồng Dương Nguyễn Văn Hai ( ** )
- Nhân Quả Đồng Thời Hồng Dương Nguyễn Văn Hai ( ** )
- Đường Về Cơi Phật Phúc Trung

- Gươm Báu Trao Tay Bs Đỗ Hồng Ngọc
- Mật Giáo Nhập Môn Lama Yeshe
- Học Phật Phúc Trung

Sách khác

- Lịch sử Triết học Tây Phương Tập 1 Gs Lê Tôn Nghiêm
- Lịch sử Triết học từ cổ đại đến cận hiện đại Dagobert D. Runes

Văn, Kư:

- Chí Nhân Thi Tập Huỳnh Văn Đoan
- Thế Sự Huỳnh Ái Tông ( * )
- Trên Cành Chim Hót Huỳnh Ái Tông ( * )
- Truyện Của Tôi Huỳnh Ái Tông ( * )
- Dấu Xưa Huỳnh Ái Tông ( * )
-
Rồng Hiện Huỳnh Ái Tông ( * )

Kịch:

- Suối Từ Vơ Đ́nh Cường
- Mùa Gặt Ác Vơ Đ́nh Cường

Đặc san hay Kỷ yếu:

- Kỷ Yếu GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm in năm 2003
- Kỷ yếu 50 năm thành lập Trường Đại học Kỹ Thuật Tp. HCM năm 2012
- Đặc san Hội ngộ CHS Kỹ Thuật Cao Thắng Nam Cali năm 2013
- Đặc san CHS Trung học Nguyễn Trường Tộ - Phan Đ́nh Phùng năm 2013
- Đặc san CHS Cao Thắng Hội Ngộ tại San Jose năm 2015
- Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Liên Trường Kỹ thuật Việt Nam tại Úc năm 2017

Ghi chú : Các sách ebook nêu trên dạng PDF, muốn đọc máy vi tính cần có Phần mềm Adobe Reader, phần mềm nầy download free.

( * ) Muốn có sách mua trên Mạng: Sách mua online

(**) Sách ấn tống, muốn có sách Email cho: huynhaitong@gmail.com hoặc viết thư cho: Hiên PHẬT HỌC 7913 Rochelle Road, Louisville, KY. 40228

Cập nhật: 26-11-2017