P H T   P H Á P

Ngày 14 tháng 4 năm 2019

Phật Pháp


- Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đọc Di huấn của Ngài
- Di huấn ngày 5-3-2019 của đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPHVNTN
- Ngày 5-10-2018 Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ rời Thanh Minh Thiền Viện về quê  Thái B́nh 
- Thấy Vô ngă là thấy Pháp, thấy Phật Như Không
- Phat Dan PL. 2559
- Sửa soạn ĺa đời Ni Sư Tenzin Palmo
( * ) - Cư sĩ Tâm Minh Lê Đ́nh Thám Chánh Hạnh tổng hợp

( * ) - Cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha Phúc Trung

( * ) - Bát Nhă Tâm Kinh Phúc Trung

( * )
- Phật Thuyết Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quỹ Quảng Minh dịch

(
* ) - T́m Hiểu Tánh Không Đức Đạt Lai Lạt Ma - Hoang Phong chuyển ngữ
( * ) - Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết Đại Thừa Duyên Kinh Quảng Minh dịch

( * ) - Chú Đại Bi Trong Chư Kinh Nhật Tụng Quảng Minh

( * ) - Nhân Đọc Bài "T́m Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi In Thiếu" Quảng Minh

( * ) - Phạm Công Thiện đă ra đi

( * ) - Cư sĩ Phạm Kim Khánh B́nh Anson

( * ) - T́m Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi Bị In Thiếu Âm Phúc Trung

( * ) - Cẩm Nang Cho Cuộc Sống Dalai Lama Hoang Phong dịch

( * ) - Cơi Ta Bà Sống Chết Và Tái Sinh Dalai Lama Hoang Phong dịch

( * ) - Sự Cám Dổ Của Phật Giáo Tại Pháp Khánh Hải Triều Quang dịch

( * ) - Bồ Đề Đạo Tràng - Chốn B́nh Yên

( * ) - Không Rượu Mà Say Ni sư Trí Hải

( * ) - Tài Liệu Do Người Chết Kể Lại

( * ) - Sự Tích Cái Mơ Hạnh Đoan

( * ) - Hành Tŕnh Tâm Linh Của Tôi Đức Đạt Lai Lạt Ma

(
* ) - Kinh Khởi Thế Bổn Nhân HT. Thích Minh Châu Việt dịch
( * ) - Như Giọt Nước Lá Sen Tỳ Kheo Ni Thích Nũ Chân Liễu

( * ) - Sống Chết Và Tu Học Phúc Trung
( * ) - Sự Yên Lặng Của Phật Hoang Phong

( * ) - Phim 2012 qua cái nh́n của người học Phật Quảng Trí

( * ) - Giá trị đích thực Ngọc Phật và những hiện tượng linh thiêng Thích Đồng Trí

( * ) - Phương pháp tu học Phúc Trung

(
* ) - Thiền sư và bà bán rượu Xuân Huơng sưu tầm
( * ) - Mật Tông - Khái niệm và ư nghĩa Thích Viên Giác

( * ) - Đời Sống Bấp Bênh Phạm Kim Khánh dịch
( * ) - Nhà sư trẻ Việt Nam Nguyên Giác Phan Tấn Hải

( * ) - Đức Phật trong cái nh́n của các nhà khoa học Khuyết danh

( * ) - Cặp Rắn Tu ở Chùa Trà Am (Huế) Lư Trường Trân
( * ) - Công án là ǵ ? Lư Việt Dũng
( * ) - Đối thoại giữa gă chăn cừu và Đức Phật Nguyên si
( * ) - Nụ Cười Của Phật Thị Giới
( * ) - Như mặt trời chiếu sáng Tenzin Palmo - Nhật Tịnh dịch
( * ) Ấn Độ đ
ến thời đức Phật Chính Hạnh
( * ) Lược sử đức Phật Phúc Trung
( * ) Đức Phật và Tam Tạng kinh điển B́nh Anson
( * ) Giáo lư nguyên thủy Phật Giáo HT. Thích Thanh Kiểm
( * ) Kiết tập kinh điển Chính Hạnh
( * ) Trào lưu tư tưởng Phật giáo Ấn độ Chính Hạnh
( * ) Các bộ phái Phật giáo Ấn độ Chính Hạnh
( * ) Sự truyền bá đạo Phật Phúc Trung
( * ) Phật giáo Trung Hoa Phúc Trung
( * ) Phật giáo Việt Nam Phúc Trung
( * ) Đạo Phật Nguyên Thủy tại Việt Nam B́nh Anson
( * ) Các tông phái Phật giáo tại Việt Nam Phúc Trung
( * ) Kinh điển Phật giáo Chính Hạnh
( * ) Bốn đế Phúc Trung
( * ) Ngũ Uẩn trong giáo lư nguyên thủy của đức Phật VD
( * ) Sáu độ Phúc Trung
( * ) Tám đường chánh Phúc Trung
( * ) Người Phật Tử Chân Chánh Phúc Trung
( * ) Bát quan trai Phúc Trung
( * ) Ăn chay Phúc Trung
( * ) Cúng dường Tam bảo Phúc Trung
( * ) Bố thí Phúc Trung
( * ) Phương pháp tu học hàng ngày Phúc Trung
( * ) Lư Luân Hồi Phúc Trung
( * ) Lư Nhân Duyên Phúc Trung
( * ) Lư Nhân Quả Phúc Trung
( * ) Thiện ác nghiệp báo Phúc Trung
( * ) Mười hai nhân duyên Phúc Trung
( * ) Năm giới Phúc Trung
( * ) Niệm Phật Phúc Trung
( * ) Niệm Phật Pháp môn thù thắng Chính Hạnh
( * ) Nhập thất Phúc Trung
( * ) Thiền Phúc Trung
( * ) Thiền con đường chuyển hóa Phúc Trung
( * ) Cách thức trang thiết bàn Phật Phúc Trung
( * ) Nghi thức Chuông Mơ Phúc Trung
( * ) Tụng kinh chủ lễ Phúc Trung
( * ) Ư Nghĩa kinh nhật tụng Phúc Trung
( * ) Ư nghĩa lễ Vu Lan Chính Hạnh
( * ) Phật tử có nên là người ăn chay không ? Chuyển dịch Tâm Diệu

( * ) Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Chính Hạnh
( * ) Quán Thế Âm Bồ Tát Chính Hạnh
( * ) Đại Thế Chí Bồ Tát Chính Hạnh
( * ) Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
( * ) Tam giới duy Tâm, vạn pháp duy Thức Chính Hạnh
( * ) Tôi học Duy Thức Chính Hạnh
( * ) T́m hiểu Bát nhă ba la mật đa Tâm kinh Phúc Trung

( * ) Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới Nguyễn Hữu Hy
( * ) Ư Nghĩa cờ Phật Giáo Thế Giới Minh Đức
( * ) Vơ Tắc Thiên và Phật Giáo Đời Đường Minh Đức & Phúc Trung
( * ) Lương Vơ Đế Phật Tâm Thiên Tử Chính Hạnh
( * ) Huệ Năng Lục Tổ Phúc Trung
( * ) Đoàn Trung C̣n nhà học Phật miền Nam Phúc Trung
( * ) Tâm Minh - Lê Đ́nh Thám Thích Đồng Bổn
( * ) Chánh Trí - Mai Thọ Truyền Thích Đồng Bổn
( * ) Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha
( * ) Trần Nhân Tông Sở Đắc Giải Thoát Và Tư Tưởng Phật Học HT. Thích Chơn Thiện
( * ) Trần Thái Tông HT. Thích Chơn Thiện
( * ) Tuệ Trung Thượng Sĩ HT. Thích Chơn Thiện
( * ) Kính mừng Phật đản 2627 Phúc Trung
( * ) Giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm Ḥa Thượng Thích Trí Quảng
( * ) Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh Gs. Trần Phương Lan
( * ) Ngũ uẩn Tuệ Minh Đạo Nguyễn Đức Can
( * ) Từ Bi và Trí Tuệ Tuệ Minh Đạo Nguyễn Đức Can
( * ) Chữ Tu trong đạo Phật HT. Thích Thiện Siêu
( * ) Gương đạo hạnh & ḷng hiếu từ của một vị Ni Viên Ngọc Dũng
( * ) Căn thân và thế giới đều là biểu hiện của chân tâm Minh Đức Bùi Ngọc Bách
( * ) Tu học Phúc Trung
( * ) Phật Giáo Ba Tư Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
( * ) Phương Pháp dạy đạo Phật cho thiếu nhi
( * ) Nghệ thuật giảng dạy Phật pháp
( * ) Sự tích Rằm tháng Bảy và xuất xứ hai tiếng Vu lan An Chi (Huệ Thiên)
( * ) Nhân mùa Vu Lan đọc lại Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du Nguyễn Châu
( * ) Duy Ma Cật Sự Khai Phát Trí Tuệ Tuệ Sỹ
( * ) Tham Đồng Khế của Nam Nhạc Thạch Đầu Gs. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
( * ) T́m hiểu Ngày sanh của đức Phật Thích Ca  Nguyễn Phúc Bữu Tập Ph. D
( * ) Lược khảo về sự tích và ư nghĩa về lễ Vu Lan  Nguyễn Phúc Bữu Tập Ph. D
( * ) Thử nh́n Thiền bằng con mắt khoa học Hoàng Vũ DDS
( * ) Chuông Trống Mơ và Chuông Trống Bát Nhă Chánh Hạnh
( * ) Ăn Chay Và Sức Khỏe Chánh Hạnh
( * ) Các ngày Vía chư Phật và Bồ Tát trong năm 2005
( * ) Về một quyển sách Chánh Hạnh
( * ) Đôi điều ghi chép về Đại Tạng Kinh Liên Hương kính ghi
(
* ) Đức Phật Thầy Tây An Phúc Trung
( * ) Phép Lạ Tăng Thân Ở Tu Viện Bát Nhă Lâm Đồng Pháp Xa
(
* ) 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà
( * ) Hăy buông ra Phạm Đà Giang


Vũ trụ và Con người dưới cái nh́n của Triết học, Khoa học và Tôn giáo Phúc Trung

( * ) Tín ngưỡng
( * ) Triết học
( * ) Khoa học
( * ) Khổng giáo
( * ) Lăo giáo
( * ) Do Thái giáo
( * ) Thiên chúa giáo
( * ) Hồi giáo
( * ) Ấn giáo ( Bà La Môn)
( * ) Phật giáo

Lư Duyên Khởi Phúc Trung

( * ) Duyên khởi và vô minh duyên khởi.
( * ) Lục đại duyên khởi.
( * ) Nghiệp cảm duyên khởi
( * ) A Lại Da duyên khởi
( * ) Như Lai tạng duyên khởi
( * ) Pháp giới duyên khởi
( * ) Tổng kết về Duyên Khởi

 

Kinh - Sách

( * ) Lăng Nghiêm Thiển Dịch Nguyên tác Mạc Chánh Hy Dịch giả Nguyên Trừng
( * ) Kinh Dược Sư dịch giả Thiều Chữu
( * ) Hồi kư thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam HT. Thích Trí Hải

( * ) Thiền Thoại Như Đức - Hạnh Huệ
( * ) Gươm Báu Trao Tay Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
(
* ) Thế Giới Quan Phật Giáo Thích Mật Thể

Kinh Tụng

( * ) - Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát Bại Bia Đà La Ni Quảng Minh dịch
( * ) - Thiên Thủ Thiên Nhăn Đại Bi Tâm Chú Hành Pháp Quảng Minh dịch
( * ) - Nghi Thức Bố Tát Bồ Tát Giới Tại Gia
( * ) - Nghi Thức Tụng Hồng Danh Sám Hối
(
* ) - Nghi Thức Cầu Siêu
(
* ) - Nghi Thức Cầu An
(
* ) - Nghi Thức Tụng Niệm Của Gia Đ́nh Phật Tử
 

( * ) Gia Đ́nh Phật Tử
( * ) Kư
( * ) Truyện ngắn
( * ) Thi - Văn
( * ) Phim ảnh
( * ) Tâm t́nh Lam
( * ) Linh tinh
( * ) Tài Liệu Phật Giáo
( * ) Tin tức
( * ) Sinh hoạt
( * ) Chúc mừng

( * ) Cáo Phó - Phân Ưu
( * ) Bản Tin AHVN
( * ) Sức Khỏe
( * ) Trang chính