Gia Đ́nh Phật Tử

Ngày 8 tháng 10 năm 2018


- Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn và tôi
- Họp mặt Giác Minh ngày 30-9-2018 tại Quận Cam, Cali

- Tưởng niệm Trưởng Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu (1938-2004)
- HT Thích Chí Viên và GĐPT Khánh Ḥa vấn an đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
- Sinh hoạt GĐPT Thừa Thiên nhân mùa Hiếu Hạnh 
- AHVN Họp mặt đầu năm 2018 tại Bắc Cali
- Kịch Mùa Gặt Ác Vơ Đ́nh Cường  do Nguyễn Hữu Cương gơ vi tính
- Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại 2017 Đỗ Hiếu/ĐHT

- Vài tấm ảnh trước ngày Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại năm 2017
- Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại tại Chùa Pháp Vũ Orlando, FL. 14-10-2017
- Kịch Suối từ Vơ Đ́nh Cường  do Nguyễn Hữu Cương gơ vi tính
- Thư mời Hội Ngộ Lưỡng Niên Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại năm 2017 BCH
- Dĩ văng
- Anh Nguyễn Đ́nh Thống và chị Phạm Kim Chi đến thăm Anh chị AHVN Miền Đông
- Anh & Trưởng Nghi Yên
- Trưởng Thanh Minh đến thăm AHVN Bắc Cali
- Chi Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại họp mặt Tân niên Bính Thân 2016
- H́nh ảnh GĐPT Giác Sơn

- Dự Hiệp kỵ Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm năm 2015 Phúc Trung
- Họp mặt AHVN tại Miền Đông năm 2015
- Bóng mát cây cổ thụ Phúc Trung
- Quyết Định số 543/HDTƯ/QĐ Ngày 22-6-2015 V/v Xếp cấp Dũng Huynh Trưởng GĐPTVN
- Lễ Tấn Phong 7 Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN
- Lược sử Gia Đ́nh Phật Tử Giác Minh Phúc Trung
- T́m Hiểu GĐPT Miền Bắc trước năm 1954 Nguyễn Đại Đồng
- Vài nét về Trại Hoa Lam 2015 Quảng Tịnh
- Lục t́m ảnh xưa
- Giới thiệu GĐPT Vĩnh Nghiêm Tổ đ́nh Vĩnh Nghiêm Tp. HCM
- Giới thiệu GĐPT Giác Ngạn, P. 10 Quận Phú Nhuận Tp. HCM
- Giới thiệu GĐPT Giác Hạnh, Quận 10 Tp. HCM
- 40 năm GĐPT Giác Hưng Tp. Buôn Ma Thuộc
- Vài nét về khóa Hội Thảo Kỳ I - Trại Vạn Hạnh I và Tu học Bậc Lực của BHDTW/GĐPTVNTHK Quảng Tịnh lược ghi
-
Giới thiệu GĐPT Giác Hưng thuộc Miền Vĩnh Nghiêm tại Banmêthuột.
-
Tin tức Tân Thăng Cấp Dũng cho Trưởng Ban BHDTW/GĐPTVNTHK

- Một thoáng nh́n lại sinh hoạt Gia Đ́nh Phật tử Miền Vĩnh Nghiêm Phúc Trung
- Các Trang Mạng Gia Đ́nh Phật Tử Phúc Trung sưu tầm
- Vài tấm ảnh xưa
- Kỷ Yếu GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm in năm 2003
- Kỷ yếu Gia Đ́nh Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm bản gốc năm 2003
- Một thời để nhớ
- Mười năm tưởng nhớ Trưởng Tâm Ḥa Ngô Mạnh Thu
- Viếng mộ Bác Tâm Thông Nguyễn Đức Lợi
- Hiệp Kỵ GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm và Tưởng Niệm HT Ngô Mạnh Thu
- Nhớ lại Phúc Trung
- Thư gửi từ Sàig̣n của Nguyễn Hữu Nguyệt Đức
- Và những cuộc vui (Ảnh của Đào Hiếu Thảo)
- Tân Ban Thường Vụ AHVN Nhiệm kỳ 2014-2016
- Và ảnh Hội ngộ SBTL tiếp theo (Ảnh Đào Hiếu Thảo cung cấp)
- Và những bức ảnh tiếp theo Hội ngộ SBTL 2014 tại Florida
- Bức ảnh thứ nh́ Hội ngộ SBTL 2014 tại Floriada
- Bức ảnh đầu tiên của Hội Ngộ Sống Biển T́nh Lam 2014 tại Florida
- Hội ngộ AH GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải ngoại 2014 "Sóng Biển T́nh Lam"
- Phiếu Ghi Danh tham dự Hội Ngộ AHVN 2014
- Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Nam Cali họp mặt đầu năm tại Thiền Viện Sùng Nghiêm
- Họp Mặt Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Miền Đông Hoa Kỳ ngày 15-2-2014
- Lễ Chung Thất của Tâm Thanh Nguyễn Hữu Lộc tại chùa Vạn Hạnh, San Diego
- Trả lời phỏng vấn
- Bạch Thư của Nguyên Chánh Lê Công Cầu Vụ Truởng GĐPT Vụ GHPGVNTN
- Kiến Nghị Thư của Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưởng GĐPT Vụ GHPGVNTN
- Lá thư Bắc Cali Nguyên Thông
- Lễ Tấn Phong Cấp Dũng cho Huynh Trưởng Nhuận Pháp Lê Cao Phan Phúc Trung
- Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới viếng tang HT Thích Minh Châu
- Một ngày Trưởng Khiết cùng Bắc Cali Nguyên Thông
- Hội ngộ AHGĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại năm 2012 tại chùa Pháp Quang
- Vài ghi nhận về Hội Ngộ Ái Hữu GĐPT VĨnh Nhiêm Hải Ngoại 2012 Thiện Thanh
- Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng KIM CANG năm 1951 Hoàng Trọng Cang ghi
- AHVN Nam Cali Họp Mặt Tân Niên Tân Măo Hồng Mai ghi
- Cố Huynh Trưởng Minh Từ Mă Thành Cưng
- T́m hiểu tổ chức GĐPT Việt Nam đương đại Phúc Trung sưu tầm
- Danh sách Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam PT sưu tầm
- H́nh ảnh Viếng tang Bác Tôn Thất Liệu ngày 7-8-2010
- Họp mặt đầu năm Chi AHVN Nam Cali ngày 21-02-2010 Ảnh của Hồng Mai
- Hiện trạng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam
-
Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (1976)
- Nội Quy Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam (1967)
- Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam
- Chương tŕnh tu học các cấp Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ

- Nguồn gốc Gia Đ́nh Phật Tử Phúc Trung
- Những ngày đầu của Gia Đ́nh Phật Tử
Lê Lừng
( * ) Bán con vào chùa Nhuận Pháp Tôn Thất Liệu
( * ) Lược sử Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam Phúc Trung
( * ) Nói chuyện về GĐPT Miền Bắc
Thông Phương Đặng Văn Khuê
( * ) Sự h́nh thành GĐPT Vĩnh Nghiêm Ngô Mạnh Thu, Tuệ Linh, Thiện Thanh, PT
( * ) Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Phúc Trung
( * ) Nguyên nhân thành lập Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại Diệu Quỳnh Tuyến Trần
( * ) Qua 50 năm... Tóc đă bạc màu Nguyễn Quang Vui và Nguyễn Huy Nghiễn
( * ) Ai là tác giả huy hiệu Hoa sen trắng và bài ca Dây Thân Ái ? Tâm Hảo Hồ Phùng
( * ) Tâm Thông Nguyễn Đức Lợi, chim đầu đàn GĐPT/VN Nhuận Pháp & Phúc Trung
( * ) Lửa trại Phúc Ân Nguyễn Huy Nghiễn
( * ) Một chút tiểu sử Thầy Chính Tiến Phúc Ân ghi
( * ) Người Huynh Trưởng Thời Đại
Trưởng Thị Nghĩa Trần Trung Đạo
( * ) Vài Thương Nghĩ Tản Mạn Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) Thống Nhất Gia Đ́nh Phật Tử Phúc Trung
( * ) Tưởng nhớ Anh
Phúc Trung
( * ) Giao Ước
( * ) Lễ Thọ Cấp DŨNG của Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục ngày 22-5-2005
( * ) Thành viên Chi Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Úc Châu
( * ) Dự thảo Bản Điều Lệ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm (mới bổ sung)
( * ) Những Tham dự viên đầu tiên đă đến Ban Tổ Chức
( * ) Những suy tư về Hội Ngộ 2005 Phúc Trung
( * ) Tiền Hội Ngộ (ảnh của Vũ Thế Khanh)
( * ) Hội ngộ Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại (ảnh VTK)
( * ) Diễn tiến Hội ngộ (ảnh VTK)
( * ) Ảnh đẹp của Hội ngộ (ảnh VTK)
( * ) Danh sách Ban Chấp Hành Ái Hữu GĐPT Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
( * ) Bản Kết Ước 30-12-2005
( * ) Họ là ai ? Phúc Trung
( * ) Trên Tu Viện Kim Sơn (ảnh Diệu Thu)
( * ) Cây Bồ Đề của AHVN trồng trên Tu viện Kim Sơn (ảnh Diệu Thu)
( * ) Danh sách và địa chỉ liên lạc Ban Chấp Hành AHVN
( * ) Hội ngộ Nam California đầu xuân Bính Tuất 2006
( * ) Hội ngộ Bắc California đầu xuân Bính Tuất 2006
( * ) Lá Thư Mùa Xuân của Trưởng Ban Chấp Hành AHVN Thiện Thanh Đặng Đ́nh Khiết
(
* ) Họp Mặt Tất Niên Chi Nam Cali. 2006
( * ) Họp Mặt Tân Niên Nam California 2007
( * ) Tiểu sử HT Cấp Dũng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục
( * ) H́nh ảnh Tang Lễ Trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục
( * ) Thư mời họp ngày 21-7-2007 của Chi Nam Cali AHVN/HN
( * ) Lễ Hội Hoa Hồng 2007 Quảng Diệu Ngọc Cao Minh Châu
( * ) Chuyến Chu Du của VHVN Nam Bắc Cali đến Washington DC và Montréal Canada
( * ) Thư Chung BTV AHGĐPTVNHN
( * ) Gia Đ́nh Phật Tử Vĩnh Nghiêm Phúc Tịnh Phạm Minh Tâm thực hiện
( * ) Tổ chức Hội Ngộ AH/GĐPTVN/HN năm 2008 tại Hoa Thịnh Đốn
(
* ) Bích Chương Hội Ngộ Ái Hữu Vĩnh Nghiêm 2008 AHVN/Miền Đông
( * ) Đường Về Hội Ngộ 2008 Phúc Trung
( * ) Bích Chương Hội Ngộ AHVNHN 2008
( * ) Chúc Mừng Năm Mới Mậu Tư Trang nhà Vĩnh Nghiêm
( * ) Họp Mặt Đầu Năm Mậu Tư 2008 Chi Nam Cali AHGĐPTVNHN H́nh Diệu Thu & Phúc Thịnh
( * ) Họp Mặt Đầu Năm Mậu Tư 2008 Chi Miền Đông AHGĐPTVNHN Thiện Thanh
( * ) Logo Hội Ngộ Vĩnh Nghiêm năm 2008
( * ) T́m Nhau Nhạc và Lời Tâm Trí Nguyễn Quang Vui
( * ) Ca Dao Vân Động Hội Ngộ AHVN 2008
( * ) Dự Thảo Chương Tŕnh Hội Ngộ AHVN 2008
( * ) Chương Tŕnh Hội Ngộ AHVN 2008 Nồng Ấm Sắc Hoa Anh Đào
( * ) Đài RFA Phỏng vấn các thành viên tham dự Hội Ngộ 2008 phát thanh ngày 10-4-2008
( * ) Nhân Ngày Mother's Day 2008
(
* ) Nhắc Chuyện Cũ Phúc Trung
(
* ) Họp Mặt Đầu Năm Kỷ Sửu Chi AHVN Nam Cali Ảnh Nga Phạm
(
* ) Họp Mặt Đầu Năm Chi AHVN Miền Đông Tin - Ảnh Đặng Đ́nh Khiết
( * ) Trang Tưởng Niệm GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
( * ) Trang Vinh danh GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm
( * ) Lễ Phật Đản 2633 do Chi AHVN Nam Cali tổ chức tại Thiền Viện Sùng Nghiêm
( * ) Tiệc Mừng Gia Đ́nh Trưởng Bùi Thọ Thi Đến Mỹ Định Cư Tháng 4/2009
(
* ) Trở Lại Cali Phúc Trung
( * ) Đến San José năm 2009 Phúc Trung
( * ) Họp mặt Chi AHVN Miền Đông 21-6-2009

( * ) Thăm viếng Trưởng Bùi Thế San 27-6-2009
(
* ) Trưởng Ban Đặng Đ́nh Khiết thăm gia đ́nh các thành viên Nam Cali 27-6-2009
(
* ) Họp Mặt Chi AHVN Nam Cali 28-6-2009
(
* ) Trưởng Ban Chấp Hành AHVN thăm các Trưởng Chi AHVN Bắc Cali
(
* ) Thành Phần Ban Chấp Hành AHGĐPTVNHN Nhiệm kỳ 2008-2010
(
* ) Ảnh do Trưởng Đặng Đ́nh Khiết ghi nhanh chuyến đi Cali Hè 2009
(
* ) - Giải nghiệp Phật Giáo Việt Nam Nguyên Phương Hoàng Minh
( * ) - Vài tấm ảnh ghi lại hoạt động GĐPT Trưởng Huynh Chính Tiến Nguyễn Đức Long
( * ) - Tiểu sử Trưởng Huynh Chinh Tiến Nguyễn Đức Long Thiện Thanh & Phúc Trung ghi
 

( * ) Phật Pháp
( * ) Kư
( * ) Truyện ngắn
( * ) Thi - Văn
( * ) Phim ảnh
( * ) Tâm t́nh Lam
( * ) Linh tinh
( * ) Tài Liệu Phật Giáo
( * ) Tin tức
( * ) Sinh hoạt
( * ) Chúc mừng

( * ) Cáo Phó - Phân Ưu
( * ) Bản Tin AHVN